Návod k použití SONY SPK-CXA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY SPK-CXA. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY SPK-CXA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY SPK-CXA.


SONY SPK-CXA : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1258 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY SPK-CXA (319 ko)
   SONY SPK-CXA annexe 1 (319 ko)
   SONY SPK-CXA annexe 2 (593 ko)
   SONY SPK-CXA DATASHEET (172 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY SPK-CXA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CHARAKTERISTIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1. 5. ROZSAH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1. 6. STRUKTURA DOKUMENTU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1. 7. POZADAVKY NA SYSTÉM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1. 8. [. . . ] Od okamziku povolení vzdálené správy je ocekáváno její pihlásení do 20 minut, jinak povolení (úcet) vyprsí. Po úspsném pihlásení vzdáleného správce vyprsí úcet po 20 minutách necinnosti. Tabulka 10 Parametry pro povolení vzdálené správy (TR-098 WAN Access) Pole WAN Update Peklad Popis / význam Zaskrtnte, chcete-li vytvoit úcet s právy ctení i zápisu Vytvoí úcet s právy pouze císt WAN Access User Name Uzivatelské jméno Pihlasovací jméno vzdáleného uzivatele Password Port Heslo Císlo portu, na kterém má probíhat pihlásení SONY SPK-CXA/8505G Uzivatelská pírucka Verze 1. 0 / 6. 11. 2006 79 Postup pi vytvoení úctu vzdáleného správce: 1. Zaskrtnte WAN Update, má-li mít vzdálený správce právo mnit konfiguraci. Zaskrtnte pouze WAN Access, má-li mít vzdálený správce právo jen prohlízení. Zadejte zvolené pihlasovací jméno a heslo (User Name a Password) Zadejte zvolený port pro pihlásení (napíklad 51003) Údaje odeslete tlacítkem Apply. Pokud celou konfiguraci neulozíte (viz dále), budou ovsem zadané údaje pi nejblizsím vypnutí / rebootování RG ztraceny. Zmny trvale ulozíte v oddíle Tools (horní tlacítková lista) ­ System Commands. Vzdálený správce potom pihlasuje tak, ze do svého adresového ádku zadá URL (píklad): http(s)://10. 10. 10. 5:51003 Syntaxe: http(s)://<WAN IP adresa routeru>:<Císlo portu> 6. ADVANCED ­ Bridge Filters Filtr v rezimu pemostní (bridge) testuje kazdý datový rámec (MAC adresu zdroje a cíle, typ rámce, fyzický port). Posloupnost testování odpovídá poadí zadaných pravidel. Je-li nalezena shoda, uplatní se píslusná filtracní funkce (povolení nebo odepení). Pokud celou konfiguraci neulozíte (viz dále), budou ovsem zadané údaje pi nejblizsím vypnutí / rebootování RG ztraceny. Zmny trvale ulozíte v oddíle Tools (horní tlacítková lista) ­ System Commands. 4. Tabulka 12 Pole Connection Peklad Popis / Význam Zvolte WAN pipojení, pes njz má probíhat pístup DDNS Server Dynamický DNS server Vyberte ze seznamu DDNS, u nhoz jste registrováni. Zapíná / vypíná funkci DDNS DDNS Client User Name Password Domain Name Jméno Heslo Doménové jméno Pidluje DDNS Pidluje DDNS Registrované u DDNS 4. 3. 13. ADVANCED ­ IGMP Proxy Multicasting je omezenou formou broadcastingu. Datagramy jsou vyslány jednosmrným protokolem UDP pouze skupin klient, nazvané Host Group (na rozdíl od broadcast. , který vysílá pro celou sí). Host group je skupina jednoho nebo více clen, kazdý je identifikován vlastní IP adresou. Vlastnosti Host Group: o o o o Kdokoliv se mze z vlastní vle pipojit nebo odhlásit Umístní clena není omezeno Pocet clen skupiny není omezen Jeden clen mze být clenem více skupin Host Group Multicasting je pirozeným esením v pípadech, kdy je teba rozeslat stejná data pro jedno nebo více zaízení. Napíklad pro multimediální aplikace je zvlást výhodné ­ velký objem dat a pomrná benevolence vci výpadkm (protokol UDP nezarucuje dorucení). Proti zasílání dat kazdému adresátu zvlás, multicasting snizuje zatízení sít. SONY SPK-CXA/8505G Uzivatelská pírucka Verze 1. 0 / 6. 11. 2006 84 IP hostitel rozesílá informace o svém clenství v urcité Host Group okolním router pomocí protokolu IGMP (Internet group management protocol). Podobn routery pouzívají IGMP k mapování svého okolí a zjisování clenství svých hostitel. [. . . ] Peklad síové adresy (NAT) má podporu, tudíz jedna IP adresa ze strany WAN se mze sdílet mezi vícenásobnými zaízeními ze strany LAN. DHCP se pouzívá proto, aby slouzil kazdému zaízení ze strany LAN a IP adresám. RTP: Protokol pro penos dat v reálném case (Real-time Transport Protocol) SIP: Protokol pro sestavení, dohled a rozpad spojení Protocol) SNAP: SubNetwork Attachment Point. SNMP: Simple Network Management Protocol: Pouzívá se na to, aby ídil správu sít a monitoroval zaízení na síti. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY SPK-CXA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY SPK-CXA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag