Návod k použití SONY SMP-N100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY SMP-N100. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY SMP-N100 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY SMP-N100.


SONY SMP-N100 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6852 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY SMP-N100 (1635 ko)
   SONY SMP-N100 annexe 1 (3467 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY SMP-N100

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SPOLECNOST SONY, JEJÍ VEDOUCÍ A VÝKONNÍ ZAMSTNANCI, ZAMSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI NEJSOU V ZÁDNÉM PÍPAD ODPOVDNOST ZA JAKÉKOLI NEPÍMÉ, ZVLÁSTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ SKODY (VCETN ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY OBCHODNÍCH NABÍDEK, NEMOZNOSTÍ POUZÍVÁNÍ NEBO ZTRÁTY DAT, PERUSENÍM OBCHODNÍ CINNOSTI APOD. ), A TO I V PÍPAD, ZE SPOLECNOST SONY BYLA NA MOZNOST TCHTO SKOD, KE KTERÝM MZE DOJÍT V PÍPAD ZÁVADY NEBO CHYBY V TÉTO PÍRUCCE, UPOZORNNA. SPECIFIKACE A INFORMACE OBSAZENÉ V TÉTO UZIVATELSKÉ PÍRUCCE JSOU POUZE INFORMACNÍ, MOHOU BÝT KDYKOLI BEZ UPOZORNNÍ ZMNNY A NEJSOU PRO SPOLECNOST SONY ZÁVAZNÉ. SPOLECNOST SONY NENESE ZÁDNOU ODPOVDNOST ZA CHYBY NEBO NEPESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU V TÉTO UZIVATELSKÉ PÍRUCCE OBJEVIT, VCETN UVEDENÝCH VÝROBK A SOFTWARU. Názvy výrobk a spolecností uvedené v této pírucce slouzí pouze pro identifikaci nebo vysvtlení a ve prospch vlastník bez úmyslu je poskodit. [. . . ] Není-li aktivována funkce automatického spustní, spuste soubor Setup. exe v koenovém adresái podprného disku CD. V hlavní nabídce 2D/3D Graphics & Video Accelerator (Grafika 2D/3D a grafický akcelerátor) klepnte na polozku V G A Drivers (Ovladace VGA) ). Instalacní program pipraví Prvodce instalací Install Shield, který vás provede instalací programu. 2. Na následující obrazovce bude zobrazen prbh instalace ovladac Windows Display Model (WDM). Next (Dalsí) Prbh instalace ovladace zobrazení WDM se zobrazí pouze, pokud jste na obrazovce vlastní instalace vybrali polozku WDM. 12. Po dokoncení instalace ovladace WDM se instalacní program dotáze, zda chcete restartovat pocítac. (Restartovat pocítac p o z d j i ) a potom klepnte na tlacítko F i n i s h ( D o k o n c i t ) ). Instalacní pírucka 9 13. Na obrazovce instalátoru ovladace SONY VGARTD zaskrtnte moznost Y e s , install its VGARTD driver (Nainstalovat ovladac V G A R T D ) a potom klepnte na tlacítko O K K. Podle pokyn na dalsích obrazovkách nainstalujte vhodný ovladac VGARTD pro cipovou sadu základní desky. Prbh instalace ovladace SONY AGP VGARTD se zobrazí pouze, pokud jste na obrazovce vlastní instalace vybrali polozku VGART. Na indikátoru prbhu je zobrazen poslední úkol instalace. 15. Po dokoncení instalace zaskrtnte moznost Y e s , I want to restart my computer now (Restartovat pocítac) a potom klepnte na tlacítko ). Finish (Dokoncit) 10 Grafická karta ady SONY NVIDIA 2. 2 Aktualizace ovladace zobrazení operacního systému Windows® Nejaktuálnjsí ovladac zobrazení pro tuto grafickou kartu SONY je k dispozici na webu spolecnosti SONY (www. asus. com). Díky této funkci mzete vyhledávat a hovoit s protihráci pi hraní her on-line v rezimu celé obrazovky!SONY SmartDoctor Nástroj Smart Doctor sleduje stav karty VGA a znacn ochlazuje grafický procesor VGA (GPU). Tento nástroj rovnz umozuje petaktovat grafickou kartu. · Nástroj SONY Smart Doctor funguje pouze u model grafických karet s integrovaným monitorem hardwaru IC. Není-li monitor hardwaru IC k dispozici, bude nainstalována pouze funkce pro petaktování. Nástroj Smart Doctor nepodporují modely grafických karet Radeon 9600SE a Radeon 9200SE. B. · C. SONY VideoSecurity SONY VideoSecurity je úcinný bezpecnostní nástroj, který rozpoznává veskeré zmny ve stanovené hlídané oblasti. Dojde-li k narusení uzivatelem definované hlídané oblasti, zaízení pro zachytávání videa automaticky poídí videozáznam. Volitelné varování je rovnz zasláno uzivateli elektronickou postou nebo telefonem. 14 Grafická karta ady SONY NVIDIA 3. 1 Instalace nástroj Instalace nástroj: Metoda 1: Úplná instalace Pi pouzití úplné instalace budou nainstalovány vsechny dostupné funkce programu. Je-li aktivována funkce automatického spustní, automaticky se zobrazí 2D/3D Graphics & Video Accelerator (Grafika 2D/3D a grafický akcelerátor). Není-li aktivována funkce automatického spustní, spuste soubor S e t u p . V hlavní nabídce 2D/3D Graphics & Video Accelerator (Grafika 2D/3D a grafický akcelerátor) klepnte na polozku U t i l i t i e s ). (Nástroje) Instalacní program pipraví Prvodce instalací Install Shield, který vás provede instalací programu. [. . . ] V technické dokumentaci dodané se základní deskou vyhledejte pozadované specifikace na grafickou kartu. (napíklad pozadované naptí AGP) Není pipojeno pomocné napájení grafické karty. Zkontrolujte, zda jsou kabely pomocného napájení správn pipojeny ke zdroji napájení. Zkontrolujte, zda zdroj napájení vyhovuje minimálním pozadavkm systému na napájení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY SMP-N100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY SMP-N100 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag