Návod k použití SONY SLT-A57

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY SLT-A57. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY SLT-A57 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY SLT-A57.


SONY SLT-A57 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2803 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY SLT-A57 (2749 ko)
   SONY SLT-A57 (2826 ko)
   SONY SLT-A57 DATASHEET (197 ko)
   SONY SLT-A57 PLAYMEMORIES HOME HELP GUIDE (WINDOWS) (.PDF) (650 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY SLT-A57

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-420-757-62(1) Digitální fotoaparát s výměnnými objektivy Příprava fotoaparátu Snímání a prohlížení snímků Pořizování snímků vhodně k objektu Použití funkcí fotografování Příručka k produktu α Bajonetem A Použití přehrávacích funkcí Seznam funkcí Prohlížení snímků v počítači Ostatní Pokročilé operace Rejstřík SLT-A57 ©2012 Sony Corporation Obsah Základní operace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Tato část poskytuje základní informace o obsluze fotoaparátu. Obsah části „Základní operace“ je stejný jako v přiloženém dokumentu Návod k obsluze. Poznámky k používání fotoaparátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Příprava fotoaparátu Kontrola přiložených položek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Budete-li měřit přesnou vzdálenost mezi fotoaparátem a objektem, řiďte se podle polohy vodorovné přímky. * Snímač obrazu je součást fotoaparátu, která se chová jako film. Poznámka • Je-li objekt blíž, než je minimální zaostřovací vzdálenost nasazeného objektivu, zaostření nelze potvrdit. Zkontrolujte, zda je mezi objektem a fotoaparátem dostatečná vzdálenost. Snímání (Pokročilé operace) Zámek zaostření 1 Umístěte objekt do oblasti AF a stiskněte zpola tlačítko spouště. Zaostření je uzamčeno. • Nastavte [Režim aut. zaost. ] na [AF na 1 snímek]. 2 Tlačítko spouště přidržte zpola stisknuté a znovu upravte kompozici snímku umístěním objektu na původní místo. 3 Chcete-li pořídit snímek, tlačítko spouště stiskněte zcela. 111 Úprava zaostření Režim aut. zaost. Tlačítko Fn t (Režim aut. zaost. ) t Vybrat požadované nastavení (AF na 1 snímek) (Automatické AF) Když stisknete zpola tlačítko spouště, fotoaparát zaostří a zaostření se uzamkne. [Režim aut. zaost. ] se přepíná mezi AF na 1 snímek a průběžným AF podle pohybu objektu. Pokud stisknete a držíte zpola tlačítko spouště, když je objekt nehybný, zaostření se uzamkne. Je-li objekt v pohybu, fotoaparát pokračuje v zaostřování. (Průběžné AF) Fotoaparát pokračuje v zaostřování i tehdy, když je tlačítko spouště zpola stisknuté. • Když je objekt zaostřen, nebudou se ozývat zvukové signály. Techniky fotografování • Když je objekt nehybný, použijte [AF na 1 snímek]. • Pro pohybující se objekt slouží [Průběžné AF]. Poznámky • [Automatické AF] je při nastavení režimu expozice nastaven na Inteligentní automatika, Super auto nebo jeden z následujících režimů Výběru scény: [Portrét], [Krajina], [Západ slunce], [Noční scéna], [Noční portrét] nebo [Ručně držený soumrak]. • [AF na 1 snímek] je vybrán při nastavení režimu expozice na Plynulé panoráma, Plynulé panoráma 3D nebo [Makro] ve Výběru scény. • [Průběžné AF] je vybrán při nastavení režimu expozice na [Sportovní akce] ve Výběru scény nebo při použití funkce Snímání úsměvu. 112 Úprava zaostření Oblast AF Výběr oblasti automatického zaostření (oblast AF) závisí na podmínkách fotografování nebo vašich požadavcích. Oblast AF s potvrzenou oblastí zaostření změní barvu na zelenou a ostatní oblasti AF zmizí. Oblast AF Tlačítko Fn t nastavení (Široká) (Zóna) (Oblast AF) t Vybrat požadované Snímání (Pokročilé operace) Fotoaparát vyhodnotí, která z 15 oblastí AF slouží k zaostření. Pomocí ovládacího tlačítka vyberte z levé, pravé či střední zóny tu zónu, pro kterou chcete aktivovat zaostření. Fotoaparát určí, která z oblastí AF ve vybrané zóně slouží k zaostřování. Stisknutím tlačítka AF zajistěte zobrazení displeje nastavení a vyberte požadovanou zónu. Fotoaparát používá oblast AF umístěnou výhradně ve středové oblasti. Pomocí ovládacího tlačítka vyberte z 15 oblastí AF tu oblast, pro kterou chcete aktivovat zaostření. Stisknutím tlačítka AF zobrazte obrazovku nastavení a vyberte požadovanou oblast. (Bodová) (Místní) Poznámky • [Oblast AF] je zafixována na [Široká] a nelze vybrat jiná nastavení, když je režim expozice nastaven na Inteligentní automatika, Super auto nebo Výběr scény, nebo když je používána funkce Sledování objektu či aktivováno Snímání úsměvu. • Oblast AF se nemusí rozsvítit během průběžného fotografování, nebo když je tlačítko spouště stisknuto až dolů bez pozastavení. • Je-li [Sledování objektu] nastaveno na [Zapnuto], obrazovka nastavení používaná pro možnost [Zóna] nebo [Místní] se při použití tlačítka AF nezobrazí. 113 Úprava zaostření Iluminátor AF Iluminátor AF lze nastavit k zaostření na objekt při slabém osvětlení. Tlačítko MENU t 2 t [Iluminátor AF] t Vybrat požadované nastavení • Protože fotoaparát pro Iluminátor AF používá vestavěný blesk, vyklopte jej stisknutím tlačítka . • Iluminátor AF nefunguje, je-li [Režim aut. zaost. ] nastaven na hodnotu (Průběžné AF) nebo pokud se fotografovaný objekt pohybuje a je nastaven režim (Automatické AF). [. . . ] 36, 74, 84, 149 Displej s informacemi o záznamu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Bezdrátové dálkové ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Elektronická závěrka přední lamely. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Rejstřík C Chránit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY SLT-A57

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY SLT-A57 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag