Návod k použití SONY SAL-24F20Z

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY SAL-24F20Z. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY SAL-24F20Z bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY SAL-24F20Z.


SONY SAL-24F20Z : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (654 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY SAL-24F20Z (752 ko)
   SONY SAL-24F20Z DATASHEET (178 ko)
   SONY SAL-24F20Z PRECAUTIONS BEFORE USING (550 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY SAL-24F20Z

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] PÍSLUSENSTVÍ A BATERIE Pouzívejte pouze schválené píslusenství a baterie. Udrzujte jej v suchu. Bezpecnost Seznamte se s tmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodrzování mze být nebezpecné nebo protizákonné. Pro dalsí informace si pectte úplnou uzivatelskou pírucku. [. . . ] Z adejte do pístroje heslo (az 16 znak) dohodnuté s uzivatelem druhého zaízení. Pro navázání spojení musí být na vyzádání stejné heslo zadáno i ve druhém zaízení. Pipojení Tento pístroj nabízí nkolik funkcí pro pipojení k jiným pístrojm za úcelem penosu a pijímání dat. Bezdrátová technologie Bluetooth Bezdrátová technologie Bluetooth pomocí radiových vln spojuje telefon s kompatibilními zaízeními Bluetooth ve vzdálenosti do 10 metr. Zvolte moznost Menu > Nastavení > Pipojení > Bluetooth. Tento pístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2. 1 + EDR a podporuje následující profily: SIM Access, Object Push, File Transfer, Headset, Handsfree, Generic Access, Serial Port, Generic Object Exchange, Dial-Up Networking, Device ID, Phonebook Access, Service Discovery Application, Advanced Audio Distribution, Audio Video Remote Control a Generic Audio/Video Distribution. Pro zajistní moznosti spolupráce s ostatními pístroji podporujícími technologii Bluetooth pouzívejte píslusenství schválená spolecností Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zaízení, zda je jejich pístroj kompatibilní s tímto pístrojem. Funkce pouzívající technologii Bluetooth zvysují spotebu elektrické energie baterie a snizují zivotnost baterie. Nastavení Bluetooth spojení 1 Zvolte moznost Název mého telef. 2 Chcete-li aktivovat spojení Bluetooth, zvolte moznost Bluetooth > Zapnuto. 3 4 5 6 Provoz pístroje se zapnutou technologií Bluetooth ve skrytém rezimu je bezpecnjsí zpsob jak se vyhnout skodlivému softwaru. Zvolte moznost Menu > Nastavení a Pipojení > Paketová data > Spojení paketov. Vyberte z následujících mozností: Podle poteby -- Sestavení paketového datového spojení, kdyz jej aplikace potebuje. Spojení bude ukonceno pi ukoncení aplikace. Vzdy online -- Automatické pipojení k paketové datové síti po zapnutí telefonu. Pístroj mzete pouzívat jako modem pipojený ke kompatibilnímu pocítaci. Podrobnjsí údaje najdete v dokumentaci k sad Nokia Ovi Suite. Obrázky a video Fotografování a natácení videoklip a jejich správa, úpravy a zobrazování v pístroji. Fotografování Aktivování fotoaparátu Zvolte moznost Menu > Aplikace > Fotoaparát. V rezimu videa mzete také stisknout navigacní tlacítko vlevo nebo vpravo. Piblízení a oddálení V rezimu fotografií stisknte navigacní tlacítko nahoru nebo dol nebo stisknte tlacítka nastavení hlasitosti. Aktivování blesku fotoaparátu Chcete-li pístroj nastavit tak, aby pi slabém osvtlení pouzíval blesk automaticky, zvolte moznost Volby > Blesk > Automaticky. Chcete-li, aby pístroj pouzíval blesk vzdy, zvolte moznost Zapnout blesk. Pi pouzívání blesku dodrzujte bezpecnou vzdálenost. Nepouzívejte blesk v tsné blízkosti osob nebo zvíat. Zobrazování snímk po poízení Zvolte moznost Volby > Nastavení > Doba náhledu foto. [. . . ] Vsechna práva vyhrazena. Rejstík synchronizace T tapeta telefonní seznam textové zprávy tisk tlacítka a soucásti tóny U upozornní na postu USB, kabelové spojení USB, pipojení kabelem V video videokamera vizitky volání volání pomocí zkratek vyrovnávací pam vytácení výbrová tlacítka výpis volání W web Z zabezpecení prohlízece zadávání textu zapnutí nebo vypnutí pístroje zálohování dat zámek klávesnice zámek tlacítek záznam polohy zdroje podpory zkratky zprávy zprávy, posílání zprávy flash 31 17 45 24 34 5 15, 17 29 31 8 33 33 46 20 18, 21 40 20 17 22 39 40 23 10 31 12, 15 12 19 13 17 24, 25 25 25 zprávy SIM zrychlená volba zvukové zprávy 55 19 18, 21, 22 25 © 2009 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. 55 56 PROHLÁSENÍ O SHOD je mozné získat od spolecnosti MPEG LA, LLC. V MAXIMÁLNÍ MÍE POVOLENÉ PÍSLUSNÝMI PRÁVNÍMI PEDPISY NEJSOU SPOLECNOST SONY ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATEL LICENCE ZA ZÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PÍJM ANI ZA ZVLÁSTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ CI NEPÍMÉ SKODY ZPSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPSOBEM. OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY SAL-24F20Z

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY SAL-24F20Z bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag