Návod k použití SONY SA-32SE1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY SA-32SE1. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY SA-32SE1 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY SA-32SE1.


SONY SA-32SE1 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5132 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY SA-32SE1 (763 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY SA-32SE1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nokia se ídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádt zmny a vylepsení u vsech výrobk popsaných v tomto dokumentu bez pedchozího oznámení. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. [. . . ] Chcete-li vypnout odesílání zvuku, videa nebo videa i zvuku, zvolte moznost Volby > Nepovolit > Odesílání audia, Odesílání videa nebo Odesíl. Chcete-li nastavit hlasitost aktivního videohovoru, pouzijte tlacítka nastavení hlasitosti. Chcete-li aktivovat reproduktor, vyberte moznost Volby > Aktivní reproduktor. Chcete-li vypnout reproduktor a pouzívat sluchátko, zvolte moznost Volby > Aktivovat telefon. Síová sluzba sdílení videa slouzí k odesílání zivého obrazu nebo videoklipu z vaseho mobilního pístroje do jiného kompatibilního mobilního pístroje v prbhu hovoru. Pi aktivovaném sdílení videa je aktivní reproduktor. Pokud pi sdílení videa nechcete pro hlasový hovor pouzívat reproduktor, mzete pouzít kompatibilní headset. Upozornní: Trvalé psobení nadmrného hluku mze poskodit vás sluch. Poslouchejte hudbu o pimené hlasitosti a nedrzte pístroj u ucha, pokud je pouzíván hlasitý reproduktor. O dalsí informace o sluzb, dostupnosti sít UMTS a poplatcích souvisejících se sluzbou pozádejte provozovatele sluzby. Pi práci s funkcí sdílení videa se ite tmito pokyny: Pístroj musí být nastaven pro dvojbodovou komunikaci. Musí být aktivní spojení UMTS a musíte být v oblasti pokrytí sítí UMTS. Sdílení bude zahájeno automaticky, jakmile píjemce pozvání pijme. Pokud pi sdílení videoklipu pistupujete k jiným aplikacím, je sdílení pozastaveno. Chcete-li se vrátit do zobrazení sdílení videa a pokracovat ve sdílení, zvolte na domovské obrazovce moznost Volby > Pokracovat. Telefon Internetová volání Sluzba internetového volání (síová sluzba) umozuje volat a pijímat hovory pes internet. Internetová volání mohou být navazována mezi pocítaci, mobilními telefony a mezi zaízením VoIP a tradicním telefonem. Chcete-li sluzbu pouzívat, musíte si ji objednat a musíte mít uzivatelský úcet. Chcete-li volat nebo pijmout hovor pes internet, musí být pístroj v dosahu bezdrátové sít WLAN a pipojen ke sluzb internetového volání. Zvolte moznost Menu > Kontakty a vyberte sluzbu internetového volání Chcete-li volat nebo pijímat hovory pes internet, získejte u provozovatele sluzby nastavení pipojení pro internetové hovory. Chcete-li se pipojit ke sluzb internetového volání, musí být pístroj v dosahu sít. Chcete-li aktivovat sluzbu internetového volání, zvolte moznost Volby > Aktivovat sluzbu. Internetová volání Moznosti pi sdílení videa Piblízení nebo oddálení videa (k dispozici pouze odesilateli). Zapnutí a vypnutí reproduktoru. nebo Chcete-li video sdílené v reálném case ulozit, stisknte v dotazu tlacítko Ano. Pístroj vám sdlí, ve které pamti je video ulozeno. Chcete-li urcit preferovanou pam, zvolte moznost Menu > Nastavení > Nastavení a Pipojení > Sdílení videa > Pref. [. . . ] Zmte profil Off-line nebo Letadlo na profil umozující volání. Opakovaným tisknutím klávesy Konec vymazte displej a pipravte pístroj na telefonování. Zadejte oficiální císlo tísové linky dle své aktuální polohy. Císla tísových linek se v rzných oblastech lisí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY SA-32SE1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY SA-32SE1 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag