Návod k použití SONY RHT-G800

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY RHT-G800. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY RHT-G800 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY RHT-G800.


SONY RHT-G800 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1407 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY RHT-G800 (2715 ko)
   SONY RHT-G800 (7212 ko)
   SONY RHT-G800 annexe 1 (2742 ko)
   SONY RHT-G800 annexe 3 (7286 ko)
   SONY RHT-G800 annexe 2 (410 ko)
   SONY RHT-G800 DATASHEET (325 ko)
   SONY RHT-G800 PRODUCT BROCHURE (346 ko)
   SONY RHT-G800 FRAGILE - PACK CONTAINS GLASS (121 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY RHT-G800

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-093-227-21(2) Stolek pro systém domácího kina Návod k obsluze Tento stolek je dodáván s následujícími píruckami: · Návod k obsluze (tato pírucka) Popisuje zapojení, nastavení a ovládání. · Prvodce HDMI CONTROL (Ovládání HDMI) Popisuje ovládání HDMI. RHT-G800 © 2007 Sony Corporation 3-093-228-21(1) Stolek pro systém domácího kina Prvodce pro funkci HDMI CONTROL RHT-G800 © 2007 Sony Corporation Pouzívání funkce HDMI CONTROL (ovládání HDMI) pro domácí kina , , BRAVIA" Theatre Sync Pi pouzívání domácího kina , , BRAVIA" Theatre Sync nastavte funkci HDMI CONTROL (ovládání HDMI) následujícím postupem. Pi pipojení komponent znacky Sony, které jsou kompatibilní s funkcí HDMI CONTROL (ovládání HDMI) kabelem HDMI (není soucástí píslusenství), je ovládání zjednoduseno následovn: · Funkce One-Touch Play (pehrávání jedním dotykem): Budete-li pehrávat z komponentu, jako je napíklad pehrávac disk DVD/Bluray, zapne se stolek a televizor automaticky a pepne se na píslusný vstup HDMI. · Funkce System Audio Control (ovládání zvuku systému): Pi sledování programu na televizoru mzete zvolit výstup zvuku z reproduktoru televizoru nebo z reproduktor stolku. [. . . ] Stisknte tlacítko DVD/BD na dálkovém ovladaci. Pi pipojení televizoru znacky Sony lze vstup televizoru Sony automaticky zvolit stisknutím tlacítka vstupu po nastavení (synchronizace vstupu - Input SYNC) pejdte ke kroku 5. 4 22CZ Pepnte vstup na televizoru. Podrobnosti týkající se ovládání televizoru najdete v píslusném návodu k obsluze. 5 Spuste pehrávání disku. Poslech z analogového zaízení Je mozno poslouchat zvuk z videorekordéru, penosného audio pehrávace a podobn. Poslech prostorového (surround) zvukového doprovodu Volba zvukového pole Oblast zobrazení Pehrávání 1 2 Stisknte tlacítko AUDIO (zvuk) na dálkovém ovladaci. Zapnte analogový pehrávac a spuste pehrávání disku CD. Rada · Na tchto tlacítkách je výstupek (5, H, PROG+). Tento výstupek pouzívejte pro usnadnní ovládání. Tento stolek umozuje vytvoení prostorového (surround) zvuku ve formátu 5. 1 kanál. Pozadované zvukové pole si mzete vytvoit výbrem jednoho z naprogramovaných zvukových polí stolku. SOUND FIELD (zvukové pole) pokracování 23CZ Poslech prostorového (surround) zvukového doprovodu s pouzitím zvukového pole Stisknte tlacítko SOUND FIELD (zvukové pole). Poslech zvuku pi nízké hlasitosti (rezim NIGHT - nocní poslech) Díky této funkci mzete poslouchat zvukové efekty a dialogy i pi nízké hlasitosti. Tato funkce je uzitecná pro zachování pozitku ze zvukového doprovodu. Zobrazí se aktuální zvukové pole. Po kazdém stisknutí tlacítka SOUND FIELD (zvukové pole) se displej cyklicky zmní tak, jak je uvedeno dále: STANDARD (standardní) t CINEMA (kino) t MUSIC (hudba) t SPORTS (sport) t NEWS (zprávy) Stisknte opakovan tlacítko SOUND FIELD (zvukové pole), az se zobrazí pozadované zvukové pole. Dostupná zvuková pole Zvukové pole Efekt STANDARD (standardní) CINEMA (kino) Nyní mzete poslouchat normální zvuk. Nyní mzete vychutnat mohutný zvuk se zvýraznným zvukem hlubokých tón a se zdraznnou prezencí. Toto zvukové pole je nejvhodnjsí pro poslech hudby, picemz si mzete vychutnat zázitek z prostorového (surround) zvuku. Mzete vychutnat atmosféru hry a poslouchat vzrusující komentá jednotlivých her. Hlas moderátora je slyset jasnji, a to i pi snízené hlasitosti. MUSIC (hudba) NIGHT (nocní poslech) SPORTS (sport) NEWS (zprávy) Stisknte tlacítko NIGHT (nocní poslech). Pro zrusení rezimu nocního poslechu stisknte tlacítko NIGHT (nocní poslech) znovu. Rada Rady · Zvuková pole, ulozená do pamti pro jednotlivé vstupy, jsou zachována i po odpojení síového napájecího kabelu. · Vícekanálový zvuk je v jednotlivých zvukových polích zpracováván funkcí pro prostorový (surround) zvuk. Navíc je vícekanálový zvuk zpracováván v jednotlivých zvukových polích funkcí pro jakýkoli zvuk v rezimech , , CINEMA" (kino) nebo , , SPORTS" (sport). · Funkci AUDIO DRC (ovládání dynamického rozsahu) mzete pouzít tehdy, chcete-li pi poslechu zvukového doprovodu ve formátu Dolby Digital snízit hlasitost (strana 38). 24CZ 1 Rozsíená nastavení Programování dálkového ovladace pro ovládání televizoru (Input SYNC synchronizace vstupu: pouze televizory Sony) Budete-li pipojovat televizor znacky Sony, postupujte pi programování dálkového ovladace níze uvedeným zpsobem. Vstup TV se zvolí automaticky (Input SYNC synchronizace vstupu). Poznámka Stisknte tlacítko TV (oranzové) a soucasn drzte stisknuté tlacítko vstupu (TV, DVD/BD, SAT, AUDIO) pro komponent, který chcete ovládat. Tak napíklad, pokud chcete ovládat pehrávac DVD, stisknte tlacítko DVD/ BD. Tlacítko vstupu, které jste stisknuli, bliká. Rozsíená nastavení 2 Viz níze uvedená tabulka pro císlo tlacítka dálkového ovladace, odpovídající vstupnímu konektoru na televizoru, k nmuz je komponent pipojen (stisknte toto numerické tlacítko). Tlacítko vstupu (TV, DVD/BD, SAT, AUDIO) po stisknutí numerického tlacítka zhasne. Vstupní konektor televizoru* Tlacítko dálkového ovladace (kódy) · Nepouzívejte funkci ovládání HDMI, pokud je aktivní funkce Input SYNC (synchronizace vstupu). Podrobnosti viz "Prvodce pro funkci HDMI CONTROL" stolku. TV (oranzové) Tlacítka vstup (TV, DVD/ BD, SAT, AUDIO) VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3 VIDEO 4 VIDEO 5 VIDEO 6 VIDEO 7 VIDEO 8 COMPONENT 1 (komponentní signál 1) COMPONENT 2 (komponentní signál 2) COMPONENT 3 (komponentní signál 3) COMPONENT 4 (komponentní signál 4) HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3 HDMI 4 HDMI 5 VIDEO RESET (TV) NONE (zádný) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 20 Numerická tlacítka ENTER (zadání) * Název vstupního konektoru televizoru se mze rznit v závislosti na modelu vaseho televizoru. pokracování 25CZ Rada · Nebudete-li chtít do televizoru odesílat signály, stisknte tlacítko 20. 3 4 Stisknte tlacítko ENTER (zadání). Nastavení je dokonceno stisknutím tlacítka vstupu v kroku 1 (dvakrát zabliká). Pro naprogramování dálkového ovladace zopakujte kroky 1 az 3. Poznámky Programování dálkového ovladace pro ovládání dalsích komponent Dálkový ovladac lze zmnou kódu naprogramovat na ovládání komponent jiného výrobce, nez je Sony. Po ulození ídicích signál do pamti mzete tyto komponenty pouzívat jako soucást vaseho stolku. Krom toho mzete rovnz naprogramovat dálkový ovladac na ovládání komponent Sony, které není dálkový ovladac schopen ovládat. Vezmte prosím na vdomí, ze dálkový ovladac mze ovládat pouze komponenty, které pijímají infracervené bezdrátové ídicí signály. Na tlacítko TV na dálkovém ovladaci není mozno zaregistrovat zádný jiný komponent krom televizoru. AV ?/1 · Pokud tlacítko vstupu po stisknutí v kroku 1 ptkrát zabliká, vyskytla se chyba. · Platné jsou naposledy zadané dv císlice. Pro ukoncení rezimu programování Stisknte tlacítko vstupu (TV, DVD/BD, SAT, AUDIO), které jste stisknuli v kroku 1. Pokud nebylo programování úspsné, zkontrolujte následující: · Pokud se tlacítko, které jste stisknuli v kroku 1 nerozsvítí, jsou slabé baterie. · Pokud následující tlacítko nestisknete bhem 60 sekund v prbhu registrace, bude operace neplatná. · Vyskytla se chyba pi stisknutí tlacítka vstupu v kroku 1 (zabliká ptkrát po stisknutí tlacítka ENTER (zadání) v kroku 3). [. . . ] · Pepnte svj televizor do píslusného vstupního rezimu. · Zkontrolujte, zda je komponent správn pipojen ke vstupním konektorm video pro tento druh komponentu. · Zkontrolujte, zda jsou vsechny kabely úpln zasunuty do konektor jak na komponentu, tak na stolku. Technické údaje Doplující informace HDMI CONTROL (Ovládání HDMI) Viz pírucka , , Prvodce pro ovládání HDMI", pilozená k tomuto návodu k obsluze. OSTATNÍ Dálkový ovladac nefunguje. · Nasmrujte dálkový ovladac na senzor dálkového ovládání na stolku. · Odstrate pípadné pekázky, které jsou v cest mezi dálkovým ovladacem a stolkem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY RHT-G800

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY RHT-G800 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag