Návod k použití SONY RDR-VX410

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY RDR-VX410. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY RDR-VX410 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY RDR-VX410.


SONY RDR-VX410 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2924 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY RDR-VX410 (7713 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY RDR-VX410

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-637-392-E1(1) Videorekordér/ DVD rekordér Návod k obsluze RDR-VX410 PAL PAL SECAM © 2005 Sony Corporation VAROVÁNÍ Aby se zamezilo vzniku nebezpecí pozáru nebo zasazení elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti nebo psobení vlhkosti. Neotevírejte skíku pístroje, aby nedoslo k úrazu elektrickým proudem. Opravy svte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi. Výmnu síového napájecího kabelu mze provádt pouze autorizovaný servis. Pokud je dodaná zástrcka síového napájecího kabelu opatena odnímatelným krytem pojistky, nezapomete jej po výmn pojistky umístit zpt na místo. [. . . ] , , Chapter Erase" (Smazání kapitoly): Umozuje vám vybírat kapitoly titulu ze seznamu playlist, které chcete smazat (strana 60). , , Title Name" (Název titulu): Umozuje vám pejmenovat titul (strana 63). , , A-B Erase" (Smazání úseku A-B): Umozuje vám vybírat úseky titulu, které chcete smazat (strana 60). , , Edit Scene" (Editovat scénu): Umozuje vám opakovan editovat scény v titulu ze seznamu playlist. , , Divide Title" (Rozdlit titul): Rozdlí titul v pozadovaném bod do dvou titul (strana 61). , , Combine Titles" (Sloucit tituly): Umozuje vám sloucit dva tituly do jednoho (strana 66). Sloucení dvou titul do jednoho (Combine Titles) -RWVR Mzete vybrat titul zaazený v seznamu playlist a sloucit jej s jiným titulem z tohoto seznamu. 1 Pi výbru titulu ze seznamu playlist postupujte podle krok 1 az 5 uvedených v cásti , , Editace seznamu s poadím pehrávání (playlist)" (strana 65). Zobrazí se vedlejsí nabídka. 2 Zvolte moznost , , Combine Titles" (Sloucit tituly) a stisknte tlacítko ENTER. Vybrán je také dalsí titul v poadí. Playlist 1/4 No. 4 00:05:04 > 00:00:51 > 01:59:00 > 00:58:56 > 7 Zvolte moznost , , Edit Scene" (Editovat scénu) a stisknte tlacítko ENTER. Zobrazí se nabídka pro editaci scén. Edit Scene Scene No. 1 / 3 T Prog. 1 02. May. 2005 03:25 10:10 Playlist No. 01 Check Erase 3 V seznamu playlist vyberte titul, který chcete sloucit. Playlist 1/4 No. Title 01 00:00:34 02 00:00:10 03 00:04:20 Modify Move Add 10:10 Length Edit 01 Prog. 2 00:05:04 > 00:00:51 > 01:59:00 > 00:58:56 > 66 CZ , , Check" (Kontrola): Umozuje vám zobrazit náhled scény. Stisknete-li tlacítko ENTER, spustí se pehrávání vybrané scény. Po ukoncení pehrávání nebo po stisknutí tlacítka 04 Prog. 2 02. May. 2005 11:30 4 5 Stisknte tlacítko ENTER. Zobrazí se vyzádání potvrzení. 2 3 Zvolte moznost , , Yes" (Ano) a stisknte tlacítko ENTER. Zobrazí se dotaz, zda má být pouzit stejný název titulu jako díve. Chcete-li pouzít stejný název, zvolte moznost , , Yes" (Ano) a postup dokoncete stisknutím tlacítka ENTER. Vyberte scénu v nabídce , , Edit Scene" (Editovat scénu) a stisknte tlacítko ENTER. Zvolte moznost , , Modify" (Upravit) a stisknte tlacítko ENTER. Je vybrán , , Start" (Pocátek). Modify Scene No. 01 10:10 6 7 8 Vyberte moznost , , No" (Ne) a stisknte tlacítko ENTER. Zobrazí se vyzádání potvrzení pejmenování titulu. 00:00:07 Start End Change Cancel Start 00:00:00 Zvolte moznost , , Yes" (Ano) a stisknte tlacítko ENTER. Zobrazí se , , Title Name" (Název titulu). T Playlist No. 1 02. May. 2005 03:25 End 00:00:00 Dokoncete pejmenování provedením krok 5 az 7 postupu , , Zmna názvu titulu" (strana 63). Ze dvou titul ze seznamu playlist se stane jeden titul seznamu playlist s novým názvem. 4 V pocátecním bod stisknte tlacítko ENTER. K nalezení bodu mzete pouzít tlacítka H, , . />, x a X. Je vybrán , , End" (Konec). Modify 10:10 Scene No. 01 Editace záznam na discích DVD Smazání scény (Erase) -RWVR Start End Change Cancel Mzete smazat vybranou scénu. Start 00:00:10 1 2 3 4 Postupujte podle krok 1 az 7 uvedených v cásti , , Editace seznamu s poadím pehrávání (playlist)" (strana 65). Vyberte scénu v nabídce , , Edit Scene" (Editovat scénu) a stisknte tlacítko ENTER. Zvolte moznost , , Erase" (Smazat) a stisknte tlacítko ENTER. Zobrazí se vyzádání potvrzení. 00:00:10 T Playlist No. 1 02. May. 2005 03:25 End 00:00:00 5 V koncovém bod stisknte tlacítko ENTER. Je vybrána moznost , , Change" (Zmnit). Chcete-li znovu nastavit pocátecní nebo koncový bod, vyberte , , Start" (Pocátek) nebo , , End" (Konec) a zopakujte krok 4 nebo 5. Zvolte moznost , , OK" a stisknte tlacítko ENTER. Vybraná scéna je smazána. Chcete-li smazat dalsí scény, zopakujte postup od kroku 2. 6 Stisknte tlacítko ENTER. Zobrazení se vrátí do nabídky , , Edit Scene" (Editovat scénu). [. . . ] Datová kapacita jednovrstvého a jednostranného disku DVD je 4, 7 GB (gigabyt), coz je 7x více nez u disku CD. Datová kapacita dvouvrstvého a jednostranného disku DVD je 8, 5 GB, jednovrstvého a oboustranného disku DVD je 9, 4 GB a dvouvrstvého a oboustranného disku DVD je 17 GB. Obrazová data jsou ukládána ve formátu MPEG 2, který pedstavuje celosvtovou normu digitální komprese dat. Obrazová data jsou zkomprimována na piblizn 1/40 (prmrn) pvodní velikosti. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY RDR-VX410

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY RDR-VX410 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag