Návod k použití SONY RDR-HX510

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY RDR-HX510. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY RDR-HX510 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY RDR-HX510.


SONY RDR-HX510 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1915 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY RDR-HX510 (2205 ko)
   SONY RDR-HX510 annexe 1 (2187 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY RDR-HX510

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-589-941-12(1) DVD rekordér Návod k obsluze RDR-HX510 © 2005 Sony Corporation UPOZORNNÍ VAROVÁNÍ Abyste pedesli moznému pozáru nebo nebezpecí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte pístroj desti nebo vlhkosti. Neotevírejte skíku pístroje, aby nedoslo k úrazu elektrickým proudem. Opravy svte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi. Výmnu síového napájecího kabelu mze provádt pouze autorizovaný servis. Pouzití optických nástroj s tímto pístrojem zvysuje riziko poskození zraku. [. . . ] Pi pehrávání DVD se zvukovými stopami DTS nastavte , , DTS" na , , On" v nastavení , , Audio" (strana 84). , pokracování 55CZ Nastavení kvality obrazu HDD DVD +RW -RWVR -RWVideo +R -R 3 Stisknte </, pro úpravu nastavení a stisknte ENTER. Výchozí nastavení jsou podtrzena. , , Y NR": (slabý) Off (vypnuto) 1 23 (silný) , , C NR": (slabý) Off (vypnuto) 1 23 (silný) , , BNR": (slabý) Off (vypnuto) 1 23 (silný) , , MNR": (slabý) Off (vypnuto) 1 23 (silný) , , DVE"*: (slabý) Off (vypnuto) 1 23 (silný) , , PB Video Equalizer": · Contrast: (slabý) ­3 ~ 0 ~ 3 (silný) · Brightness: (tmavý) ­3 ~ 0 ~ 3 (jasný) · Colour: (svtlá) ­3 ~ 0 ~ 3 (tmavá) · Hue: (cervený) ­3 ~ 0 ~ 3 (zelený) Zopakujte kroky 2 a 3 pro nastavení pípadných dalsích polozek. * , , 1" slouzí ke zmkcení obrys obrazu. , , 2" zvýraznní obrys, picemz nastavení , , 3" zvýrazní obrysy jest více nez nastavení , , 2". VCD 1 Stisknte TOOLS bhem pehrávání pro volbu , , Video Settings" a stisknte ENTER. Video Settings Select the item you want to change. Y NR : C NR : BNR : MNR : DVE : PB Video Equalizer 2 2 2 1 Off 2 Zvolte polozku a stisknte ENTER. Zobrazí se nabídka pro nastavení. , , Y NR" (redukce sumu jasové slozky): Tato funkce umozuje snízení sumu obsazeného v jasových slozkách (luminance) video signálu. , , C NR" (redukce sumu barevné slozky): Tato funkce umozuje snízení sumu obsazeného v barevných slozkách video signálu. , , BNR" (redukce , , blokového sumu"): Slouzí k omezení , , blokového sumu" nebo vzniku mozaikových rastr v obrazu. , , MNR" (redukce sumu "mosquito"): Slouzí k omezení slabého sumu objevujícího se kolem obrys obrázk. Efekty redukce sumu jsou automaticky nastaveny pi kazdém rozsahu nastavení podle penosové rychlosti videa a ostatních faktor. , , DVE" (vylepsení digitálního obrazu): Slouzí k zaostení obrys obrazu. , , PB Video Equalizer" (Ekvalizér pehrávání obrazu): Nastavení obrazu s vtsími podrobnostmi. · Colour: slouzí pro nastavení hlubsích nebo svtlejsích barev. · Hue: pro zmnu vyvázení barev. b Poznámky · Pokud zacnou být obrysy obrazu na obrazovce nejasné a rozmazané, nastavte polozku , , BNRMNR" na hodnotu , , Off". · V závislosti na pehrávaném disku nebo scén nemusí být vliv výse uvedených efekt BNR, MNR, Y NR nebo C NR patrné. Krom toho nemusejí tyto funkce pracovat pi nkterých velikostech obrazovky. · Pi pouzití funkce DVE mze být sum na titulu jest patrnjsí. V takovém pípad se doporucuje pouzívat funkci BNR spolecn s funkcí DVE. Pokud se podmínky ani nyní nezlepsí, nastavte úrove DVE na hodnotu , , 1" nebo , , Off". Nastavení kvality zvuku HDD DVD +RW VCD -RWVR -RWVideo +R -R CD DATA CD 1 2 Stisknte TOOLS bhem pehrávání pro volbu , , Audio Settings" a stisknte ENTER. Zvolte polozku a stisknte ENTER. , , Surround" (TVS): Volba jednoho z prostorových (surround) rezim. Pro dalsí informace, viz , , Moznosti pehrávání" na stran 54. 56CZ , , Audio Filter": Tato funkce umozuje zvolit digitální filtr pro snízení sumu nad 22, 05 kHz (vzorkovací frekvence Fs* je 44, 1 kHz), 24 kHz (vzorkovací frekvence Fs je 48 kHz) nebo 48 kHz (vzorkovací frekvence Fs je vyssí nez 96 kHz). · Sharp (výchozí): Poskytuje siroký frekvencní rozsah a prostorový vjem. , , AV SYNC": Pokud je obraz zpozdný, tato funkce zpozdí zvuk pro synchronizaci s obrazem (0 az 120 milisekund). Vtsí císlo znamená vtsí zpozdní zvuku pro synchronizaci s obrazem. [. . . ] Krom toho jsou na disku DVD k dispozici rzné pokrocilé funkce, jako jsou úhly zábru, vícejazycné mutace a rodicovský zámek. DTS (strana 84) Technologie digitální komprese zvuku, vyvinutá spolecností Digital Theater Systems, Inc. Tato technologie odpovídá vícekanálovému prostorovému zvuku. Zadní kanál je stereofonní a soucástí tohoto formátu je i jeden oddlený kanál subwooferu. Formát DTS poskytuje stejný vysoce kvalitní digitální zvuk s diskrétními kanály. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY RDR-HX510

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY RDR-HX510 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag