Návod k použití SONY RDR-GX380

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY RDR-GX380. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY RDR-GX380 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY RDR-GX380.


SONY RDR-GX380 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6600 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY RDR-GX380 (2682 ko)
   SONY RDR-GX380 NOTICE (2682 ko)
   SONY RDR-GX380 annexe 1 (2682 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY RDR-GX380

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-876-078-11(2) DVD Recorder Návod k obsluze Budou-li vás zajímat uzitecné rady, tipy a informace, týkající se výrobk a sluzeb Sony, navstivte internetovou stránku: www. sony-europe. com/myproduct RDR-GX380 © 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste zabránili nebezpecí vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. Aby nedoslo k úrazu elektrickým proudem, neotevírejte skíku pístroje. Opravy svte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi. pímé slunecní svtlo, ohe atd. Upozornní pro zákazníky ve Velké Británii a Irské republice Pro vasi bezpecnost a pohodlí je síový napájecí kabel pístroje opaten nalisovanou zástrckou, odpovídající norm BS1363. [. . . ] (jen DVD) [Track] (Skladba): Opakované pehrávání aktuální skladby. (pouze DVD-RW (rezim VR)/VIDEO CD) [Off] (Vypnuto): nepehrává opakovan. · Pokud chcete pehrávat zvukové stopy DTS ulozené na disku CD, nastavte zvuk na , , Stereo" pomocí tlacítka AUDIO (strana 48). Poznámky k pehrávání disk DVD se zvukovou stopou DTS Audio signály DTS jsou pítomné pouze na zásuvce DIGITAL OUT (COAXIAL) (Digitální výstup koaxiální). Budete-li pehrávat disk DVD se zvukovými stopami DTS, nastavte polozku [DTS Output] (DTS výstup) na hodnotu [On] (Zapnuto) v nastavení [Audio] (strana 69). b Poznámky · Pro disk VIDEO CD s funkcí PBC, nastavte moznost [PBC] na [Off] (vypnuto) v nastavení [Disc] (Disk) (strana 73). · Stisknete-li x nebo (zopakování pedchozí scény) bhem opakovaného pehrávání, dojde k jeho zrusení. · Opakované pehrávání není dostupné pro videosoubory DivX. Pro opakování urcité cásti (A-B Repeat) Opakovan mzete pehrávat urcitou cást titulu, kapitoly nebo skladby. Vyhledávání titulu/ kapitoly/skladby atd. +RW -RWVR -RWVideo +R -R Pehrávání DVD VCD DATA DVD DATA CD Pehrávání mzete spustit od urcitého titulu, kapitoly nebo pozadovaného místa. 1 2 Bhem pehrávání stisknte tlacítko PLAY MODE, kdyz najdete pocátecní bod (bod A) cásti, která se má opakovat. Po dosazení konce úseku (bodu B) znovu stisknte tlacítko ENTER. Objeví se [A-B] a rekordér zacne opakovat tuto urcitou cást. Pro návrat do normálního pehrávání stisknte opakovan tlacítko PLAY MODE pro volbu [Off] (Vypnuto). 1 2 5 8 0 3 6 9 Numerická tlacítka 4 7 CLEAR (Vymazat) </M/m/, , ENTER (Potvrzení) DISPLAY (Displej) MARKER (Znacka) O RETURN (Návrat) SEARCH (Hledat) b Poznámky · Opakované pehrávání úseku A-B nemusí pracovat správn na nkterých discích Super VCD. · Opakované pehrávání úseku A-B není dostupné pro videosoubory DivX. 1 V prbhu pehrávání stisknte dvakrát tlacítko DISPLAY (Zobrazení). DVD 1/1 1/23 0:00:30 D5. 1CH 1. ENG 1 ENG 1/1 Normal DVD Poznámka k pehrávání zvukových stop DTS na disku CD · Pi pehrávání disk CD se zakódovanou zvukovou stopou DTS uslysíte hlasitý sum, pouzijete-li zásuvky LINE1-TV/LINE 3/DECODER/LINE nebo AUDIO OUT (R/L). Abyste pedesli moznému poskození audiosystému, mli byste pi zapojování zásuvek rekordéru LINE3-TV/LINE 3/DECODER nebo AUDIO OUT (R/L) k systému zesilovace dodrzet píslusné pokyny. Budete-li chtít poslouchat zvuk ve formátu DTS Digital SurroundTM, musí být k zásuvkám DIGITAL OUT (COAXIAL) na rekordéru pipojen externí DTS dekodér. Titles 2 Zvolte polozku vyhledávání a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). · Titul (pro disky DVD) , pokracování 49 · Kapitola (pro disky DVD krom videosoubor DivX) · Skladba (pro disky VIDEO CD s vypnutou funkcí PBC) · Time (Cas): Vyhledání místa spustní podle zadaného casového kódu (není dostupné pro disky DVD+R DL) Pehrávání se spustí od oznacené scény, kterou jste vybrali. 3 1 2 3 4 Zobrazení vypnte stisknutím tlacítka O RETURN (Zpt). Vymazání znacek Stisknte tlacítko SEARCH (Hledat) pro zapnutí obrazovky hledání znacky. Stisknutím tlacítek </M/m/, vyberte oznacenou scénu a stisknte tlacítko CLEAR (Vymazat). Zvolte moznost [OK] a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Zobrazení vypnte stisknutím tlacítka O RETURN (Zpt). 3 Píklad: Vyhledávání podle casu Pro nalezení scény s casem 2 hodiny, 10 minut a 20 sekund zadejte , , 21020" a stisknte tlacítko ENTER. Zadáte-li spatné císlo, stisknte </, pro výbr císla, které chcete zrusit a pak zadejte dalsí císlo. Rekordér spustí pehrávání od vybraného císla nebo scény. z Tip Urcité místo v titulu mzete vyhledat pomocí Seznamu titul (strana 31). Císelnými tlacítky zvolte císlo pozadovaného titulu, kapitoly, skladby, casového kódu, atd. , který chcete vyhledat. Pehrávání hudebních CD a audio skladeb MP3 CD DATA DVD DATA CD Oznacení oblíbené scény Na rekordéru mzete ulozit do pamti urcité cásti disku a pehrávat je bezprostedn kdykoliv chcete. Mze být nastaveno az sest znacek. Rekordér umozuje pehrávání hudebních CD a audioskladeb MP3 ulozených na discích DATA CD/DATA DVD a USB pamovém zaízení. Více informací o audio skladbách MP3 viz strana 85. Pehrávání z pipojeného USB pamového zaízení viz strana 46. Oznacení scény Bhem pehrávání stisknte tlacítko MARKER jakmile najdete scénu, která má být oznacena. Na televizní obrazovce se objeví císlo znacky. 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 Vyhledávání oznacené scény 1 Stisknte SEARCH (Hledat). Zobrazení obrazovky vyhledávání znacek. Marker Search TITLE LIST (Seznam titul) </M/m/, , ENTER (Potvrzení) O RETURN (Návrat) H x 1 2 50 Stisknutím tlacítek </M/m/, vyberte pozadovanou scénu a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Vlozte disk. Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Music Jukebox (Hudební jukebox). [. . . ] · U obrázkových soubor JPEG dokáze rekordér nacíst celkový pocet 650 alb a soubor na disku DATA CD/ DATA DVD nebo na pipojeném USB zaízení. Pro zobrazení skrytých alb provete nactení tchto alb. · V pípad videosoubor DivX mze rekordér pehrávat soubory s maximáln 30 snímky/s. · Jako titulky pro videosoubory DivX jsou podporovány soubory s píponou , , . smi, " , , . srt, " , , . sub" nebo , , . txt. " · Pechod k následujícímu nebo dalsímu albu mze urcitou chvíli trvat. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY RDR-GX380

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY RDR-GX380 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag