Návod k použití SONY RDR-GX350

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY RDR-GX350. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY RDR-GX350 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY RDR-GX350.


SONY RDR-GX350 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3788 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY RDR-GX350 (7385 ko)
   SONY RDR-GX350 annexe 1 (7109 ko)
   SONY RDR-GX350 annexe 2 (7037 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY RDR-GX350

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-113-758-F1(1) DVD rekordér Návod k obsluze Uzitecné rady, tipy a informace o sluzbách a výrobcích spolecnosti Sony najdete na webové stránce: www. sony-europe. com/myproduct RDR-GX350 © 2007 Sony Corporation Bezpecnostní upozornní VAROVÁNÍ Abyste zabránili nebezpecí vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. Aby nedoslo k úrazu elektrickým proudem, neotevírejte skíku pístroje. Opravy svte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi. Výmnu síového napájecího kabelu mze provádt pouze autorizovaný servis. [. . . ] Pokud bhem pehrávání jednou stisknete tlacítko M, mzete spustit rychlé pehrávání se zvukem (není dostupné u disk VIDEO CD/Super VIDEO CD). Není dostupné u disk VIDEO CD/Super VIDEO CD. K normálnímu pehrávání se vrátíte stisknutím tlacítka H. 54CZ Tlacítka (zpomalené pehrávání, pehrávání po jednotlivých snímcích) +RW +R -RWVR -RWVideo -RVR -RVideo *1 Operace Po stisknutí tlacítka v rezimu pozastavení pehrávání alespo na jednu sekundu se spustí zpomalené pehrávání. Po krátkém stisknutí tlacítka v rezimu pozastavení pehrávání se spustí pehrávání po jednotlivých snímcích. K normálnímu pehrávání se vrátíte stisknutím tlacítka H. DVD DATA DVD *1 *2 VCD *1*2 DATA CD *1*2 Pouze ve smru pehrávání. Pouze video soubor DivX. Pehrávání X (pozastavení) Pehrávání se pozastaví. K normálnímu pehrávání se vrátíte stisknutím tlacítka H. b Poznámky · U titul zaznamenaných pomocí tohoto rekordéru není mozno mnit úhly zábru a titulky. · Obrázkové soubory JPEG vytvoené pomocí DVD videokamery lze pehrávat pouze jako prezentaci. U video soubor obsahujících videosekvence i obrázkové soubory JPEG dokáze rekordér pehrávat pouze videosekvence. Poznámky k pehrávání disk DVD se zvukovou stopou DTS Audio signály DTS vystupují pouze na konektoru , , DIGITAL OUT (COAXIAL) (Digitální výstup koaxiální)". Pi pehrávání disku DVD se zvukovými stopami DTS nastavte polozku , , DTS Output (Výstup DTS)" v nabídce , , Audio Out (Audio výstup)" na , , On (Zapnuto)" (strana 87). 55CZ b Poznámka Opakované pehrávání urcitého úseku - , , A-B Repeat (Opakované pehrávání úseku A-B)" Pi pehrávání disku DVD VIDEO/DVD-RW (rezim Video)/DVD-R (rezim Video) nastavte pocátecní a koncový bod tak, aby byly oba body soucástí jednoho titulu. 1 2 Bhem pehrávání stisknte tlacítko , , PLAY MODE (Rezim pehrávání)". Zobrazí se nabídka , , Play Mode (Rezim pehrávání)". Opakované pehrávání , , Repeat (Opakované pehrávání)" Mzete opakovan pehrávat vsechny tituly/ stopy/soubory nebo jeden titul/kapitolu/stopu na disku. Vyberte , , A-B Repeat (Opakované pehrávání úseku A-B)" a stisknte tlacítko , , ENTER (Potvrzení)". Je vybrána polozka , , Set point A (Nastavte bod A)". 1 2 3 Bhem pehrávání stisknte tlacítko , , PLAY MODE (Rezim pehrávání)". Zobrazí se nabídka , , Play Mode (Rezim pehrávání)". Vyberte , , Repeat (Opakované pehrávání)" a stisknte tlacítko , , ENTER (Potvrzení)". Pomocí tlacítek M/m vyberte polozku, kterou chcete opakovan pehrávat. , , Repeat Title (Opakování titulu)" (pro DVD/DATA DVD*1/DATA CD*1): Opakované pehrávání aktuálního titulu. , , Repeat Chapter (Opakování kapitoly)" (pro DVD): Opakované pehrávání aktuální kapitoly. , , Repeat Track (Opakování stopy)" (pro VIDEO CD*2): Opakované pehrávání aktuální stopy. , , Repeat Programme (Opakování programu)": Opakované pehrávání aktuálního programu (strana 57). , , Repeat Disc (Opakování disku)" (pro VIDEO CD*2/DVD-RW/DVD-R (rezim VR)): Opakované pehrávání vsech stop na disku. *1 *2 3 Bhem poslechu zvuku stisknte tlacítko , , ENTER (Potvrzení)" pro nastavení pocátecního bodu (bod A) cásti, kterou chcete opakovan pehrávat. Je vybrána polozka , , Set point B (Nastavte bod B)". 4 Pokracujte v pehrávání, vyhledejte koncový bod (bod B) a stisknte tlacítko , , ENTER (Potvrzení)". Spustí se opakované pehrávání úseku A-B. Zrusení opakovaného pehrávání úseku A-B Stisknte tlacítko , , CLEAR (Vymazání)". Nebo nastavte polozku , , A-B Repeat (Opakované pehrávání úseku A-B)" v nabídce , , Play Mode (Rezim pehrávání)" na , , Off (Vypnuto)". z Tip Polozku , , A-B Repeat (Opakované pehrávání úseku A-B)" mzete vybrat v nabídce , , Play Mode (Rezim pehrávání)" v hlavní nabídce. Pouze video soubor DivX. Dostupné pouze pi pehrávání bez funkcí PBC. 4 Stisknte tlacítko , , ENTER (Potvrzení)". Spustí se opakované pehrávání. Zrusení opakovaného pehrávání Stisknte tlacítko , , CLEAR (Vymazání)". Nebo nastavte polozku , , Repeat (Opakované pehrávání)" v nabídce , , Play Mode (Rezim pehrávání)" na , , Off (Vypnuto)". 56CZ z Tip Polozku , , Repeat (Opakované pehrávání)" mzete vybrat v nabídce , , Play Mode (Rezim pehrávání)" v hlavní nabídce. 5 Pomocí tlacítek M/m vyberte kapitolu nebo stopu (píklad: Chapter 001) a stisknte tlacítko , , ENTER (Potvrzení)". Kapitola nebo stopa je naprogramována. Pokud udláte chybu, vyberte pomocí tlacítek </M/m císlo kroku (píklad: 01. ) a stisknte tlacítko , , CLEAR (Vymazání)". b Poznámka Moznost , , Repeat Programme (Opakování programu)" nelze vybrat, pokud není vytvoen zádný program. Vytvoení vaseho vlastního programu - , , Programme (Program)" -RWVideo 6 7 Pro naprogramování dalsích kapitol nebo stop vyberte stisknutím tlacítek </M/m/, císlo kroku a zopakujte kroky 4 a 5. Stisknte tlacítko H. Spustí se pehrávání programu. Pehrávání * -RVideo * VCD * Pouze uzavený disk. Tituly/kapitoly/alba/stopy na disku mzete uspoádat do pozadovaného poadí a vytvoit vás vlastní program. Mzete vytvoit program az z 24 polozek. Zrusení pehrávání programu Bhem pehrávání stisknte tlacítko , , CLEAR (Vymazání)". Nebo v polozce , , Programme (Program)" v nabídce , , Play Mode (Rezim pehrávání)" vyberte moznost , , Cancel Programme Play (Zrusení pehrávání programu)". 1 2 3 Bhem pehrávání stisknte tlacítko , , PLAY MODE (Rezim pehrávání)". Zobrazí se nabídka , , Play Mode (Rezim pehrávání)". Vymazání programu V rezimu zastavení stisknte tlacítko , , CLEAR (Vymazání)". Nebo v polozce , , Programme (Program)" v nabídce , , Play Mode (Rezim pehrávání)" vyberte moznost , , Erase Programme List (Vymazání seznamu programu)". z Tipy · Vytvoený program se po pehrání programu nevymaze. [. . . ] z Tip Protoze zahájení pehrávání disku se slozitou stromovou strukturou mze trvat déle, doporucuje se, abyste nevytváeli alba s více nez dvma stromovými strukturami. b Poznámky · Rekordér bude pehrávat jakákoli data s píponou , , . mp3", , , . jpeg", , , . jpg", , , . avi" nebo , , . divx", i kdyz nejsou ve formátu MP3, JPEG nebo DivX. Pi pehrávání tohoto typu dat vsak mze dojít k reprodukci hlasitého sumu, který mze poskodit vase reprosoustavy. · V závislosti na disku se nemusí normální pehrávání zdait. se mze zobrazovat nejasný obraz, pehrávání nemusí být plynulé, zvuk mze peskakovat atd. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY RDR-GX350

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY RDR-GX350 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag