Návod k použití SONY RDP-NWD300

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY RDP-NWD300. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY RDP-NWD300 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY RDP-NWD300.


SONY RDP-NWD300 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (882 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY RDP-NWD300 (429 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY RDP-NWD300

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Vás nový MP3 pehrávac si oblíbíte, a jiz cvicíte, stahujete oblíbené melodie, sledujete video nebo práv posloucháte FM rádio. Pouzijte jej raz a budete se divit, jak jste mohli zít bez nj. VSAZENÍ "MULTIPEHRÁVACE" NA MULTIMÉDIA Nazýváme jej pehrávacem MP3, ale je mnohem více nez jen to. Umozuje prohlízet obrázky, video, text a poslouchat rádio FM. Vestavná bezdrátová technologie Bluetooth promní vás pehrávac MP3 na vlastní osobní sí. [. . . ] Bhem pehrávání videosouboru klepnte na tlacítko [ Pehrávac pozastaví pehrávání. ]. 2. Opt klepnte na tlacítko [ ]. Pehrávac obnoví pehrávání od místa posledního pehrání. POZNÁMKA Pi penosu video soubor do pehrávace pomocí <Media Studio>, je ped penosem automaticky peveden do formátu SVI. Automaticky se rovnz upraví velikost souboru. 50 _ sledování videa PESUNUTÍ NA URCITÝ SNÍMEK 1. Ve vodorovném zobrazení (na síku) stisknte a krátce pidrzte tlacítko [ ]. Tímto aktivujete posun vped nebo vzad v aktuálním video souboru. Video Track 1 2. Po pesunutí do pozadované pozice tlacítko uvolnte. Video se spustí od pozice. PEHRÁVÁNÍ PEDCHOZÍHO VIDEO SOUBORU 1. Do 3 sekund od zahájení pehrávání aktuálního souboru klepnte na tlacítko [ ]. Za 3 sekundy od zahájení pehrávání aktuálního souboru klepnte dvakrát na tlacítko [ ] . Tímto postupem provedete návrat k pedchozímu videu. Video Track 1 PEHRÁVÁNÍ NÁSLEDUJÍCÍ VIDEO SOUBORU 1. Klepnutím na tlacítko [ ]. Tímto postupem provedete posun k dalsímu videu. Video Track 2 sledování videa _ 51 POUZITÍ NABÍDKY VIDEO Chcete-li nabídku opustit, klepnte na tlacítko [ POZNÁMKA ]. Nastavení jasu Pomocí této funkce mzete upravit jas obrazovky. Bhem pehrávání videosouboru klepnte na tlacítko [ ]. Zobrazí se nabídka <Video> (Videa). Brightness DNSe Connect to Headset 2. Klepnutím na tlacítko [ ] zvolte polozku <Brightness> (Jas) a potom klepnte na tlacítko [ ]. Zobrazí se nabídka <Brightness> (Jas). 3. Klepnutím na tlacítko [ K dispozici jsou volby <0~10>. ] zvolte pozadovaný jas a klepnte na tlacítko [ ]. Nastavení funkce Digital Natural Sound engine (DNSe) Pro kazdý hudební zánr si vyberte ten správný zvuk. Klepnutím na tlacítko [ ] pejdete do okna náhledu. Pesun na pedchozí/dalsí obrázek 1. Ve vodorovném zobrazení (na síku) klepnte na tlacítko [ Zobrazí se pedchozí/dalsí obrázek. V okn se zobrazí soubor JPG vcetn nesprávné miniatury. Nkteré obrázky mzou být zobrazovány pomalu. Penásíte-li obrázky do pehrávace pomocí aplikace <Media Studio>, obrázky budou jest ped penosem peveden do formátu JPG. K vyhledání obrázk mzete rovnz pouzít aplikaci <File Browser> (Prohlízec soubor). 21. ]. POZNÁMKA 54 _ prohlízení obrázk POUZITÍ NABÍDKY PICTURE (OBRÁZEK) Chcete-li nabídku opustit, klepnte na tlacítko [ POZNÁMKA ]. Poslech hudby bhem prohlízení obrázku Bhem prohlízení obrázku mzete poslouchat poslední pehrávanou skladbu. Pi prohlízení obrázku klepnte na tlacítko [ Zobrazí se nabídka <Picture> (Obrázky). Music Start Slideshow Slideshow Speed Zoom Rotate Select as My Skin ]. 2. Klepnutím na tlacítko [ ] zvolte polozku <Music> (Hudba) a potom klepnte na tlacítko [ ]. Zobrazí se seznam <Music> (Hudba). 3. Klepnutím na tlacítko [ ] zvolte polozku <Off> (Vyp. ) nebo <On> (Zap. ) a potom klepnte na tlacítko [ ]. <Off>(Vyp. ): Bhem prohlízení obrázku nebude pehrávána zádna skladba. <On> (Zap. ): Bhem prohlízení obrázku mzete poslouchat skladbu, která byla pehrána jako poslední. Sledování prezentace Jak na to 1 1. [. . . ] · Zkontrolujte, jestli není poskozený hudebný soubor. · Zkontrolujte, jestli je správn pipojený kabel USB. · Zkontrolujte, jestli se bhem penosu souboru nebo dat neodpojil kabel USB. Je-li to takový pípad, mze nastat vázné poskození nejen sobor/dat ale i samotného produktu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY RDP-NWD300

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY RDP-NWD300 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag