Návod k použití SONY PS-LX300USB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY PS-LX300USB. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY PS-LX300USB bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY PS-LX300USB.


SONY PS-LX300USB : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (322 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY PS-LX300USB (672 ko)
   SONY PS-LX300USB (701 ko)
   SONY PS-LX300USB annexe 2 (776 ko)
   SONY PS-LX300USB annexe 1 (702 ko)
   SONY PS-LX300USB DATASHEET (382 ko)
   SONY PS-LX300USB PLEASE READ THIS FIRST (64 ko)
   SONY PS-LX300USB RECORDING AUDIO TRACKS OF A VINYL RECORD TO YOUR COMPUTER (1217 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY PS-LX300USB

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pouzité znacky Dlezité, ctte s porozumním Odpojte od zdroje elektrické energie Uzemnte, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem Zakázáno Nerozebírejte Nedotýkejte se Napájení Není-li výrobek po delsí dobu pouzíván, nastavte pocítac do rezimu DPM. Pokud pouzíváte spoic obrazovky, nastavte jej do rezimu aktivní obrazovky. Odkaz na pokyny ohledn potlacení efektu zbytkového obrazu Poznámka Vyobrazení zde uvedená mají jen referencní úcel a nevztahují se na vsechny pípady (nebo zem). Nepouzívejte poskozený napájecí kabel nebo zástrcku ani poskozenou nebo uvolnnou zásuvku. [. . . ] reproduktor : Slouzí k pehrávání zvuku externích reproduktor (domácího kina). TV reproduktor : Slouzí k pehrávání zvuku z reproduktor TV reproduktor. reproduktor v nabídce Volba reproduktoru, bude nastavení zvuku omezeno. Tlacítka hlasitosti a tlacítko MUTE nelze pouzít, pokud je moznost Volba reproduktoru nastavena na hodnotu Ext. reproduktor. Nastavení displeje LCD Obnovení zvuku V pípad poteby mzete obnovit výchozí nastavení hodnot v poli Zvuk. · Obnovit vse / Obnovit rezim zvuku /Zrusit Poznámka Obnovit rezim zvuku : Aktuální hodnoty zvuku se vrátí do výchozího nastavení. Výbr zvukového rezimu Zvukový rezim lze nastavit v nabídce Nástroje. Jestlize jej nastavíte na moznost Dual l ll, zobrazí se na obrazovce aktuální zvukový rezim. Typ zvuku Mono A2 Stereo Stereo Dual Mono Stereo NICAM Stereo Dual Dual 1 / 2 MONO STEREO MONO DUAL 1 AL 2 MONO MONO STEREO MONO AL 1 DUDUAL 2 DUDual 1 / 2 Automatická zmna Automatická zmna DUAL 1 Automatická zmna Automatická zmna DUAL 1 Poznámka Pokud je stereofonní signál slabý a dojde k automatickému pepnutí, pepnte do rezimu Mono. Tato funkce je aktivována pouze se stereofonním zvukovým signálem. Tato funkce je dostupná pouze v rezimu TV. Nastavení displeje LCD Kanál Poznámka Výchozí nastavení se mze lisit v závislosti na zvoleném vstupním rezimu (zdroj vstupního signálu vybraný v seznamu externích vstup) a vybraném rozlisení. Zem Nez pouzijete funkci Automatické ukládání, zvolte zemi, ve které se výrobek pouzívá. Pokud v seznamu není vase zem, zvolte moznost Others. Digitální kanál Podle poteby mzete zmnit zemi pro digitální kanály. Analogový kanál Podle poteby mzete zmnit zemi pro analogové kanály. Tuner prochází kmitoctový rozsah, dokud nenalezne první stanici nebo stanici, kterou jste zvolili. · Ulozit (Pokud ukládáte kanál a pidruzené císlo programu) Pouzívá se pro obnovení vstup ulozených uzivatelem. knutím tlacítka ENTER Nastavení displeje LCD Moznosti vyhledávání kabelové sít Pomocí této funkce lze rucn pidat rozsah kanál, které budou prohledány v rezimu úplného vyhledávání funkce Automatické ukládání. : Nastavte pocátecní frekvenci (v kazdé zemi je jiná) Konecná frekvence : Nastavte konecnou frekvenci (v kazdé zemi je jiná) Modulace : Zobrazuje dostupné hodnoty modulace. Penosová rychlost : Zobrazuje dostupné penosové rychlosti. Prvodce Te & Dalsí / Úplný návod / Výchozí návod Informace v pehledu EPG (Electronic Program Guide) poskytují vysílací spolecnosti. Polozky program se mohou zobrazit prázdné nebo se zastaralými informacemi v závislosti na vysílání informací na daném kanálu. Zobrazení se dynamicky aktualizuje, jakmile jsou k dispozici nové informace. Poznámka Nabídku pehledu mzete také zobrazit pouhým stisknutím tlacítka GUIDE. (Chcete-li nakonfigurovat moznost Výchozí návod, naleznete více informací v píslusných popisech. ) Nastavení displeje LCD Prvodce Te & Dalsí Pro sest kanál uvedených v levém sloupci se zobrazují informace o aktuálním a následujícím programu. Úplný návod Informace o programu se zobrazují kazdou hodinu. K dispozici jsou informace o programu odpovídající dvma hodinám, které je mozné procházet vped nebo vzad. Stisknte tlacítko ENTER . Je-li vybrán následující program, je naplánován a zobrazí se u nj ikona hodin. [. . . ] Technologie odvozená z technologie umlého satelitu, která zesiluje slabé signály, takze i v oblastech se slabým píjmem je obraz ostrý. Spojovací díl slouzící k pipojení sirokopásmového kabelu antény (napájecího kabelu) k televiznímu pijímaci. Funkce voleb jazyka, která zobrazuje anglické titulky nebo znakové informacní sluzby od vysílacích spolecností (nap. : AFKN) nebo videokazety (oznacené jako CC), které dobe poslouzí pi studiu anglictiny. Umozuje vyuzívat sluzby vysílání v Korejstin i v pvodním znní i v rezimu stereo. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY PS-LX300USB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY PS-LX300USB bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag