Návod k použití SONY NWZ-Z1060 QUICK START GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY NWZ-Z1060. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY NWZ-Z1060 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY NWZ-Z1060.


SONY NWZ-Z1060 QUICK START GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1115 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY NWZ-Z1060 DATASHEET (228 ko)
   SONY NWZ-Z1060 QUICK START GUIDE (1151 ko)
   SONY NWZ-Z1060 QUICK STARTING GUIDE (1162 ko)
   SONY NWZ-Z1060 ABOUT THE HELP GUIDE (302 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY NWZ-Z1060QUICK START GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokud se nezobrazí následující obrazovka, přejeďte přes stavový řádek v horní části obrazovky a na oznamovacím panelu klepněte na položku [USB connected]. Stavový řádek Informace o příručkách Kromě stručného návodu k obsluze se k tomuto modelu dodává i Příručka (dokument HTML), jež obsahuje podrobné informace k obsluze. Zobrazení na obrazovce přehrávače „WALKMAN“: Viz část „Použití Příručky v přehrávači „WALKMAN““. [. . . ] Potom přehrávač „WALKMAN“ připojte k jinému počítači, do něhož chcete software nainstalovat, a postupujte podle výše uvedených pokynů od kroku 2. Složka [Backup] je umístěna na disku C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-Z1000\Backup (v závislosti na operačním systému počítače se může zobrazit složka [Program Files(x86)]. ) Zapnutí a vypnutí přehrávače „WALKMAN“ Přidržte. Výchozí obrazovka Výchozí obrazovku zobrazíte klepnutím na tlačítko  (Domů). Odstraňování problémů Nepracuje-li přehrávač „WALKMAN“ správně, zkuste problém vyřešit provedením následujících kroků. Bezpečnostní opatření Příznak Příčina a náprava Přehrávač „WALKMAN“  Přehrávač „WALKMAN“ může být zahřátý při se zahřívá. Přehrávač „WALKMAN“ se také může dočasně zahřát při přenosu velkého objemu dat. Přehrávač „WALKMAN“ položte na chvíli stranou a nechte jej vychladnout. Informace o sluchátkách  V jednotce nenastavujte vysokou hlasitost, abyste si při dlouhodobějším přehrávání nepoškodili sluch.  Při vysoké hlasitosti můžete přestat registrovat okolní zvuky. Nepoužívejte jednotku v situacích, kdy nesmí dojít ke zhoršení vnímání sluchem, například při řízení automobilu nebo jízdě na bicyklu. 1 Vyhledejte příznaky problému v části „Odstraňování Podrobnosti o připojení k počítači naleznete v následující tabulce. problémů“ Příručky (dokument HTML) a vyzkoušejte uvedená nápravná opatření. 2 Přehrávač „WALKMAN“ připojte k počítači a nabijte Nejnovější informace Inicializace (formátování) přehrávače „WALKMAN“ Vestavěnou paměť flash přehrávače „WALKMAN“ můžete zformátovat. Při zformátování paměti budou data smazána a všechny hodnoty nastavení se vrátí do výchozích hodnot. Poznámka Budete-li mít nějaké dotazy nebo problémy s tímto výrobkem nebo jestliže budete potřebovat informace o zařízeních kompatibilních s tímto produktem, navštivte následující webové stránky. Pro zákazníky v USA: http://www. sony. com/walkmansupport Pro zákazníky v Kanadě: http://www. sony. ca/ElectronicsSupport/ Pro zákazníky v Evropě: http://support. sony-europe. com/DNA Pro zákazníky v Latinské Americe: http://www. sony-latin. com/index. crp Pro zákazníky v jiných zemích či oblastech: http://www. sony-asia. com/support Pro zákazníky, kteří si pořídili zahraniční modely: http://www. sony. co. jp/overseas/support/ Zapnutí a vypnutí obrazovky Neprovedete-li po určitou dobu žádné operace, obrazovka se vypne. akumulátor. 3 Drobným hrotem či podobným Stiskněte. Tato obrazovka je zobrazena v   angličtině. Některé problémy lze vyřešit nabitím akumulátoru. Tlačítko RESET 1 Stiskněte tlačítko  (Napájení). Zobrazí se odemykací obrazovka. nástrojem stiskněte tlačítko RESET. Před resetováním přehrávače „WALKMAN“ zkontrolujte, zda se právě nepřehrává žádná skladba, video atd. Pak můžete přehrávač „WALKMAN“ resetovat bezpečně.  Apps Spustí obrazovku aplikací. 4 Zkontrolujte informace o problému v průvodci nápovědou k používanému softwaru.  Zástupce Video player 2 Přetáhněte symbol zleva doprava. Přehrávač „WALKMAN“ se odemkne a zobrazí se výchozí obrazovka. Opětovným stisknutím tlačítka obrazovku vypnete. Spustí videopřehrávač Video player.  Zástupce Music player  Original apps  Favorites 5 Vyhledejte si informace o problému na některém z webových serverů zákaznické podpory. Spustí přehrávač Music player. Spustí záložky Favorites. 6 Nebudou-li výše uvedené postupy úspěšné, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony. Příznak Příčina a náprava Přehrávač „WALKMAN“  Připojení USB je vypnuto. není rozpoznán jako  Přejeďte přes stavový řádek na oznamovacím paměťové zařízení USB. panelu, klepněte na položku [USB connected], na položku [Turn on USB storage] a pak klepněte na [OK]. [. . . ]  Přeinstalujte software pomocí instalačního programu.  Jestliže problém po provedení výše uvedených opatření přetrvává, resetujte přehrávač „WALKMAN“ stisknutím tlačítka RESET. Po připojení k počítači se  Používáte rozbočovač USB nebo prodlužovací kabel přehrávač „WALKMAN“ USB. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY NWZ-Z1060

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY NWZ-Z1060 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag