Návod k použití SONY NWZ-F804 QUICK START GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY NWZ-F804. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY NWZ-F804 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY NWZ-F804.


SONY NWZ-F804 QUICK START GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1207 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY NWZ-F804 QUICK START GUIDE (1242 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY NWZ-F804QUICK START GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zhruba po 10 minutách nabíjení se přehrávač Walkman automaticky zapne.  Tip  Jestliže se na obrazovce zobrazí položka [USB connected], připojte přehrávač Walkman klepnutím na položku [Turn on USB storage]. Pokud se nezobrazí následující obrazovka, přejeďte přes stavový řádek v horní části obrazovky a na oznamovacím panelu klepněte na položku [Turn on USB storage]. [. . . ] 5 Spusťte software Media Go.  Tip Tato obrazovka je zobrazena v angličtině. Informace o operačním systému Windows Zajistěte, aby byl v počítači nainstalován operační systém Windows XP (Service Pack 3 nebo novější), Windows Vista* (Service Pack 2 nebo novější) nebo Windows 7* (Service Pack 1 nebo novější). * [Režim kompatibility] pro systém Windows XP není podporován. Poznámka  Po zrušení zvukového signálu a varování můžete hlasitost zvýšit i nad stanovenou úroveň.  Po počátečním varování se zvukový signál s varováním opakují při nastavení hlasitosti nad stanovenou úroveň po každých 20 hodinách; jestliže k tomu dojde, změní se hlasitost automaticky na počáteční nastavení.  Nastavíte-li hlasitost za stanovenou mez a pak přehrávač Walkman vypnete, vrátí se nastavení hlasitosti automaticky na stanovenou mez. Po ukončení průvodce instalací se na ploše počítače zobrazí ikona  (WALKMAN Guide). Příručku můžete zobrazit poklepáním na ikonu  (WALKMAN Guide) a klepnutím na položku Příručka. Obsah uložený v počítači můžete přenést do přehrávače Walkman. Podrobné informace o přenosu hudby naleznete v příručce. 8 Podle pokynů zobrazených na obrazovce nastavte připojení Wi-Fi, účet Google, datum, čas atd.  Tip  Připojení Wi-Fi a účet Google můžete nastavit i později.  Software WALKMAN Guide a Media Go můžete spustit v nabídce [Start] (zobrazí se klepnutím na tlačítko [Start]).  Následujícím postupem můžete dodaný software nainstalovat do jiného počítače i v případě, že jste soubor [Setup. exe] smazali zformátováním vestavěné paměti flash přehrávače Walkman. Soubor [Setup. exe] a složku [Install] ve složce [Backup] v počítači zkopírujte do přehrávače Walkman. Potom přehrávač Walkman připojte k jinému počítači, do něhož chcete software nainstalovat, a postupujte podle výše uvedených pokynů od kroku 2. Složka [Backup] je umístěna na disku C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-F800\Backup (v závislosti na operačním systému počítače se může zobrazit složka [Program Files(x86)]). Zapnutí a vypnutí přehrávače „WALKMAN“ Přidržte. Výchozí obrazovka Výchozí obrazovku zobrazíte klepnutím na tlačítko (Domů). Odstraňování problémů Nepracuje-li přehrávač Walkman správně, zkuste problém vyřešit provedením následujících kroků. Bezpečnostní opatření Inicializace (formátování) přehrávače „WALKMAN“ Vestavěnou paměť flash přehrávače Walkman můžete zformátovat. Při zformátování paměti budou data smazána a všechny hodnoty nastavení se vrátí do výchozích hodnot. Poznámka Licence a ochranné známky 1 Vyhledejte příznaky problému v části „Odstraňování Podrobnosti o připojení k počítači naleznete v níže uvedené tabulce. Informace naleznete v příručce (dokument HTML). problémů“ příručky (dokument HTML) a vyzkoušejte uvedená nápravná opatření. Nejnovější informace Budete-li mít nějaké dotazy nebo problémy s tímto výrobkem nebo jestliže budete potřebovat informace o zařízeních kompatibilních s tímto produktem, navštivte následující webové stránky. Pro zákazníky v USA: http://www. sony. com/walkmansupport Pro zákazníky v Kanadě: http://esupport. sony. com/ca/ Pro zákazníky v Evropě: http://support. sony-europe. com/DNA Pro zákazníky v Latinské Americe: http://www. sony-latin. com/index. crp Pro zákazníky v jiných zemích či oblastech: http://www. sony-asia. com/support Pro zákazníky, kteří si pořídili zahraniční modely: http://www. sony. co. jp/overseas/support/ 2 Přehrávač Walkman připojte k počítači a nabijte Zapnutí a vypnutí obrazovky Neprovedete-li po určitou dobu žádné operace, obrazovka se vypne. akumulátor. 3 Drobným hrotem či podobným nástrojem stiskněte tlačítko RESET. [. . . ] Po inicializaci se přehrávač Walkman automaticky restartuje.  Zástupce aplikace [Photo viewer] Slouží k zobrazení fotografií a prezentací.  Zástupce funkce [FM radio] Spustí rozhlasové vysílání FM. Tato obrazovka je zobrazena v angličtině. Použití Příručky v přehrávači „WALKMAN“ Spusťte příručku nainstalovanou v přehrávači Walkman. Příručka k prohlížení na obrazovce přehrávače Walkman je k dispozici pouze v některých jazycích. Používání dotykové obrazovky Přehrávač Walkman je vybaven dotykovou obrazovkou. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY NWZ-F804

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY NWZ-F804 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag