Návod k použití SONY NW-HD3

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY NW-HD3. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY NW-HD3 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY NW-HD3.


SONY NW-HD3 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (11703 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY NW-HD3 ANNEXE 1 (1386 ko)
   SONY NW-HD3 INSTRUCTION/OPERATION MANUAL (1746 ko)
   SONY NW-HD3 (1052 ko)
   SONY NW-HD3 (1045 ko)
   SONY NW-HD3 (1052 ko)
   SONY NW-HD3 annexe 3 (1052 ko)
   SONY NW-HD3 annexe 4 (9386 ko)
   SONY NW-HD3 annexe 1 (9386 ko)
   SONY NW-HD3 AUTHORIZE (122 ko)
   SONY NW-HD3 DATASHEET (179 ko)
   SONY NW-HD3 QUICK START (686 ko)
   SONY NW-HD3 QUICK START GUIDE (699 ko)
   SONY NW-HD3 Instruction/Operation Manual (1031 ko)
   SONY NW-HD3 AUTHORIZING THE NETWORK PLAYER (122 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY NW-HD3

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] ­ Nápovda k aplikaci SonicStage Help nebo CONNECT Player poskytuje podrobné informace o pouzití tchto aplikací ( strana 4). Tipy · Do ady NW-HD3 patí model NW-HD3 nebo model NW-A1200. · Do ady NW-A3000 patí model NW-A3000. Poznámka · V závislosti na zemi/oblasti, ve které jste pehrávac zakoupili, nemusí být nkteré modely k dispozici. Informace uvedené v tomto návodu k obsluze Informace uvedené v tomto návodu k obsluze vycházejí z toho, ze je pehrávac pipojen k aplikaci SonicStage CP (SonicStage Ver. 4. 0) nebo CONNECT Player. Pokud není uvedeno jinak, pouzívá se v tomto návodu k obsluze oznacení , , SonicStage" pro SonicStage CP (SonicStage Ver. 4. 0). Podrobné informace o minimálních systémových pozadavcích aplikace SonicStage nebo CONNECT Player - viz strana 105. Poznámky · Následující funkce pehrávace nejsou k dispozici v pípad, ze pouzíváte pehrávac s verzí aplikace SonicStage nizsí nez SonicStage CP (SonicStage Ver. 4. 0), nebo kdyz není v nastaveních aplikace SonicStage CP zaskrtnuta polozka , , Use Intelligent Features" (Pouzívat inteligentní funkce). [. . . ] Obsah pevného disku zstane nezmnn a znovu se zobrazí nastavovací obrazovka. Poznámky · Neinicializujte pevný disk pehrávace na pocítaci. · Pevný disk nelze inicializovat bhem pehrávání stop. · Inicializace pevného disku obnoví vsechna nastavení na výchozí tovární konfiguraci a smaze z pehrávace vsechny zvukové stopy a dalsí soubory. 65 CZ Pokrocilé funkce Nabíjení akumulátoru pomocí síového napájecího adaptéru Akumulátor mzete nabít pipojením pehrávace k pocítaci. Jestlize není v blízkosti pocítac, mzete nabít akumulátor ze síové zásuvky pomocí dodávaného síového napájecího adaptéru** a USB kabelu. Pipojte USB kabel a síový napájecí kabel v následujícím poadí od do . Kabel USB (soucást píslusenství) Síový napájecí adaptér (soucást píslusenství)** K síovému napájecímu adaptéru K vícenásobnému konektoru Ke konektoru USB síový napájecí kabel (soucást píslusenství)** Do síové zásuvky Pi nabíjení jsou vyzadovány níze uvedené doby. Po dokoncení nabíjení se a indikátor na USB kabelu zhasne. na pehrávaci rozsvítí ada NW-HD3: Akumulátor se nabije na piblizn 80 % bhem cca 1 hodiny*; plné nabití vyzaduje cca 2 hodiny. * ada NW-A3000: Akumulátor se nabije na piblizn 80 % bhem cca 2 hodin*; plné nabití vyzaduje cca 3 hodiny. * * Tyto doby nabíjení jsou odhadem, který je zalozený na nabíjení vybitého akumulátoru pi standardní pokojové teplot. Skutecná doba nabíjení bude odlisná v závislosti na pocátecní míe nabití akumulátoru a stavu akumulátoru. Pokud je napíklad akumulátor pi zahájení nabíjení tém zcela nabitý, je plné nabití otázkou chvilky. Nabíjení akumulátor v chladném prostedí trvá déle, nez nabíjení pi standardní pokojové teplot. **V závislosti na zemi nebo oblasti, ve které zijete, nemusí být síový napájecí adaptér a síový kabel soucástí dodávky pehrávace. Pouzívejte urcený síový napájecí adaptér (volitelné píslusenství). Pokracování 66 CZ Pokrocilé funkce Kontrola zbývající kapacity akumulátoru Zbývající kapacita akumulátoru se zobrazuje v pravé dolní cásti obrazovky Now Playing a nastavovacích obrazovek, atd. WMA: WMA (Windows Media Audio) je bzn pouzívaná technologie komprese zvuku vyvinutá spolecností Microsoft Corporation. Formát WMA poskytuje stejnou kvalitu zvuku jako formát MP3, ale velikost souboru je mensí. ATRAC: ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) je obecný termín pouzívaný pro formáty ATRAC3 a ATRAC3plus. ATRAC je technologie komprese zvuku, která uspokojuje jak pozadavek na vysokou kvalitu zvuku, tak i pozadavek na vysoké kompresní pomry. ATRAC3 umí zkomprimovat zvukové soubory na piblizn 1/10 velikosti standardních zvukových stop na disku CD. ATRAC3plus, modernjsí verze ATRAC3, umí zkomprimovat zvukové soubory na piblizn 1/20 velikosti standardních zvukových stop na disku CD. AAC: AAC (Advanced Audio Coding) je bzn pouzívaná technologie komprese zvuku vyvinutá pracovní skupinou MPEG organizace ISO (International Organization for Standardization). Formát AAC poskytuje stejnou kvalitu zvuku jako formát MP3, ale velikost souboru je mensí. Co je to bitová rychlost?Bitová rychlost se týká mnozství dat pouzívaných pro ulození kazdé sekundy zvuku. Obecn platí, ze vyssí bitové rychlosti zajisují lepsí kvalitu zvuku, avsak vyzadují více místa pro ulození stejné délky zvuku. Pokracování 69 cz Pokrocilé funkce Jaký je vztah mezi bitovou rychlostí, kvalitou zvuku a velikostí pamti?Obecn platí, ze vyssí bitové rychlosti poskytují lepsí kvalitu zvuku, avsak vyzadují více místa pro ulození stejné délky zvuku, takze do pehrávace lze pak ulozit mén stop. [. . . ] Technické údaje Minimální systémové pozadavky Pouzívání pehrávace s aplikací SonicStage · Pocítac: Pocítac IBM PC/AT nebo kompatibilní s nainstalovaným operacním systémem Windows. Aplikace SonicStage podporuje následující verze operacního systému Windows: - Windows 98 Second Edition, - Windows Millennium Edition, - Windows 2000 Professional (Service Pack 3 nebo novjsí), - Windows XP Home Edition, - Windows XP Professional, - Windows XP Media Center Edition, - Windows XP Media Center Edition 2004, - Windows XP Media Center Edition 2005 Windows 95, Windows 98 Gold Edition, Windows NT, jiné verze (Server, atd. ) systému Windows2000 nemusí být garantovány. · Procesor: Pentium III 450 MHz nebo rychlejsí · Pam RAM: 128 MB nebo více · Pevný disk: Min. 1, 5 GB) V závislosti na verzi operacního systému mze být vyzadováno více volného místa. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY NW-HD3

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY NW-HD3 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag