Návod k použití SONY NW-E103

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY NW-E103. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY NW-E103 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY NW-E103.


SONY NW-E103 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (723 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY NW-E103 (539 ko)
   SONY NW-E103 (569 ko)
   SONY NW-E103 NOTE (43 ko)
   SONY NW-E103 annexe 2 (552 ko)
   SONY NW-E103 annexe 1 (552 ko)
   SONY NW-E103 QUICK START GUIDE (614 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY NW-E103

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-595-911-12(1) NW-E103/E105/E107 Návod k obsluze Network Walkman Penosný IC audio pehrávac Pro pechod k cásti, kterou si chcete pecíst, klepnte na název na zálozkách souboru PDF, na názvu v "Obsahu/Table of Contents" v návodu k obsluze (Operating Instructions) nebo na stránce, uvedené ve vt. © 2005 Sony Corporation 2-594-961-13(1) Penosný IC audio pehrávac Network Walkman NW-E103/E105/E107 Návod k obsluze Prvodce pro rychlé uvedení do provozu Viz návod k obsluze ve formátu PDF ("Operating Instructions") Viz návod k obsluze ve formátu PDF ("Operating Instructions"), kde najdete více informací a postup pi odstraování problém. Jak zobrazit návod k obsluze ve formátu PDF ("Operating Instructions") Návod k obsluze ve formátu PDF ("Operating Instructions") bude nainstalován spolecn se software SonicStage. Klepnte dvakrát na polozku ("NW-E100 series manuals") nebo na svém pocítaci klepnte na tlacítko nabídky [Start] - [Vsechny programy] - [SonicStage]. Bude teba, abyste na svém pocítaci mli nainstalován program Adobe Acrobat Reader 5. 0 nebo novjsí verzi (Adobe Reader). Návod k obsluze ve formátu PDF ("Operating Instructions") pro dalsí jazyky Na pilozeném disku CD-ROM je anglická verze návodu k obsluze ve formátu PDF ("Operating Instructions"). Poslech hudby s pehrávacem Network Walkman Digitální audio soubory mzete penáset ze svého pocítace do pístroje Network Walkman prostednictvím software SonicStage, abyste mohli svou hudbu vychutnat kdekoli. Import audio soubor do vaseho pocítace SonicStage Penos audio soubor do Network Walkmanu Zacnte pehrávat skladbu Import audio soubor ze zvukového disku CD nebo z Internetu. [. . . ] Krom toho, jakékoli operace, jako napíklad peskocení (Skip) nebo opakování (Repeat), se provádjí podle skupiny. Penásení po skupinách Track1 Track2 Track3 Track1 Track2 Track3 Audio soubory penásené do programu SonicStage jsou vzdy po penosu do vestavné flash-pamti seskupovány. Track1 Track1 pokracování 15 Poslech hudby s vasím Network Walkmanem Dalsí moznosti ovládání Tlacítko Nx Funkce Peskocení na zacátek následující skladby/ skupiny*1 Peskocení na zacátek aktuální skladby/ skupiny*1 Rychlý posun vped* 2 Rychlý posun vzad* 2 Tlacítko . ­/+> Ovládání tlacítkem . ­/+> Stisknte jednou tlacítko +>. Stisknte tlacítko . ­ a podrzte jej stisknuté. Tlacítko MENU Pepínac GROUP/HOLD z Rada Do rezimu skupiny (Group) se mzete pepnout nastavením pepínace GROUP/HOLD do polohy (GROUP). *1 Stisknutím a podrzením tlacítka . ­/+> (v rezimu stop) mzete nepetrzit peskakovat na zacátek následující (aktuální a pedchozí) skladby/skupiny . *2 Rychlé pevíjení vped a vzad se bude postupn zrychlovat. 16 Rozsíené moznosti ovládání Rezim opakování (Repeat) K dispozici jsou ti druhy rezimu opakování: Opakování skladby (Track Repeat), opakování úseku mezi body (A-B Repeat) a opakování vty (Sentence Repeat). · Opakování skladby (Track Rep) Tento rezim umozuje opakované pehrávání skladeb následujícími pti zpsoby. Rezim Track Repeat All Repeat (opakování vsech skladeb) Single Repeat (opakování jedné skladby) Ovládání Opakované pehrávání vsech skladeb Opakované pehrávání aktuální skladby Volba rezimu opakování Tlacítko Nx Rozsíené moznosti ovládání Tlacítko MENU Tlacítko . ­/+> 1 V rezimu stop stisknte tlacítko MENU. Zobrazí se displej s nabídkou. REPEATMODE> 2 3 All Shuffle Repeat Opakované pehrávání (opakování vsech vsech skladeb skladeb v náhodném v náhodném poadí poadí) Group Repeat Opakované pehrávání (opakování skupiny) aktuální skupiny Group Shuffle Opakované pehrávání Repeat (opakování aktuální skupiny skupiny v náhodném v náhodném poadí poadí) Stisknte tlacítko . ­/+> pro volbu polozky "REPEATMODE>" a stisknte tlacítko Nx pro potvrzení. Stisknte tlacítko . ­/+> pro volbu pozadovaného rezimu opakování a stisknte tlacítko Nx pro potvrzení. Track Rep · Opakování úseku mezi body A-B (A-B Rep) V tomto rezimu se bude opakovan pehrávat specifikovaná cást skladby. · Opakování vty (SENTENCE Rep) V tomto rezimu se budou opakovan pehrávat hlasová data ve specifikované cásti skladby. Mzete si vybrat jeden z rezim "Track Rep, " "A-B Rep" a "Sentence Rep". pokracování 17 Rezim opakování (Repeat) 4 Stisknte tlacítko MENU. Displej se vrátí k normálnímu zobrazení. Jednotlivé zvolené rezimy opakování je mozno ovládat níze uvedeným zpsobem. · Track Rep: viz cást "Opakované pehrávání skladeb (Track Repeat)". · A-B Rep: viz cást , , Opakované pehrávání urcité cásti (A-B Repeat)". · Sentence Rep: viz cást "Opakované pehrávání urcitých vt (Sentence Repeat)". Tlacítko REPEAT/ SOUND Pro zrusení rezimu nabídky V nabídce zvolte moznost [RETURN] nebo stisknte tlacítko MENU. Poznámky · Pokud neprovedete po dobu 60 sekund zádnou operaci tlacítkem, vrátí se displej automaticky do rezimu normálního pehrávání. · Pokud ve vestavné flash-pamti nejsou zádné audio soubory, není mozno zvolit zádný rezim opakování. · Jakmile Network Walkman pipojíte k pocítaci, bude zvolený rezim opakování zrusen. · Rezim opakování je mozno zvolit pouze v rezimu stop. Ikona opakovaného pehrávání skladby (Track Repeat) Nejprve zvolte rezim opakování skladby (Track Rep) (viz stránka 17). Pak stisknte opakovan tlacítko REPEAT/SOUND pro volbu pozadovaného rezimu opakování. Po kazdém stisknutí tlacítka se ikona rezimu opakování skladby (TRK Rep) zmní následujícím zpsobem: zádné (Normální pehrávání) (All Repeat - opakovat vse) Opakované pehrávání skladeb (Track Repeat) Rezim Track Repeat je mozno zmnit stisknutím tlacítka REPEAT/SOUND. Aktuální zvolený rezim opakování skladby (Track Repeat) si mzete zkontrolovat podle ikony na displeji. (Single Repeat - opakovat jednu polozku) (All Shuffle Repeat - opakovat vse v náhodném poadí) (Group Repeat - opakovat skupinu) (Group Shuffle Repeat - opakovat skupinu v náhodném poadí) 18 Opakované pehrávání urcité cásti (A-B Repeat) V prbhu pehrávání skladby mzete nastavit pocátecní bod opakování (A) a koncový bod opakování (B) pro cást, kterou chcete opakovan pehrávat. Tlacítko Nx Poznámky · Rezim opakování A-B Repeat není mozno nastavit pro cást, která zahrnuje dv nebo více skladeb. · Pokud nenastavíte koncový bod opakování (B), bude jako koncový bod automaticky nastaven konec skladby. · Stisknutím tlacítka . ­/+> se zrusí pocátecní bod (A), který jiz byl nastaven. · Rezim opakování A-B Repeat není mozno pouzít v rezimu skupiny (Group) nebo pokud je zobrazen aktuální cas. Rozsíené moznosti ovládání Smazání pocátecního (A) a koncového bodu (B) opakování Tlacítko REPEAT/ SOUND Tlacítko . ­/+> · Pi opakovaném pehrávání urcité cásti (A-B Rep) stisknte tlacítko REPEAT/SOUND. [. . . ] To umozuje poslech hudebního obsahu na pocítaci, avsak zabrauje to neautorizovanému penosu tohoto obsahu po síti (nebo kamkoli jinam). Tato ochrana autorských práv na pocítaci PC je v souladu s technologií "MagicGate" a umozuje vám penáset digitální hudební obsah z pevného disku pocítace na píslusné schválené zaízení. Dalsí informace ATRAC3 Zkratka ATRAC3, oznacující slova Adaptive Transform Acoustic Coding3, pedstavuje technologii pro kompresi zvuku, která uspokojuje pozadavky na vysokou kvalitu zvuku a vysoké pomry komprese. Kompresní pomr ATRAC3 ciní piblizn 10-násobek komprese na disku Audio CD, coz se projeví zvýsením datové kapacity média. ATRAC3plus Zkratka ATRAC3plus, oznacující slova Adaptive Transform Acoustic Coding3plus, pedstavuje technologii pro kompresi zvuku, která disponuje jest vyssím pomrem komprese, nez ATRAC3. ATRAC3plus pedstavuje novou technologii pro kompresi zvuku, která umozuje stejnou nebo vyssí kvalitu zvuku ve srovnání s ATRAC3. Datový tok Oznacuje mnozství dat za sekundu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY NW-E103

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY NW-E103 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag