Návod k použití SONY NSA-PF1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY NSA-PF1. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY NSA-PF1 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY NSA-PF1.


SONY NSA-PF1 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1027 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY NSA-PF1 (10315 ko)
   SONY NSA-PF1 annexe 1 (10017 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY NSA-PF1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SLEEP (Casovac vypnutí) Vypnutí napájení po uplynutí 60 minut. ANALOG (Analogový)/OPTICAL (Optický)/COAXIAL (Koaxiální) Výbr vstupního zdroje. [. . . ] Místo toho je teba tento výrobek odnést na píslusné sbrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zaízení. Zajistním správné likvidace výrobku mzete pedejít mozným negativním následkm pro zivotní prostedí a lidské zdraví, které se mohou v opacném pípad projevit jako dsledek nesprávné likvidace tohoto výrobku. Recyklace materiál pispívá k ochran pírodních zdroj. Se zádostí o podrobnjsí informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obracejte na místní správní úady, místní sluzby pro sbr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili. Likvidace starých baterií (platí v Evropské unii a dalsích evropských zemích se systémy sbru tídného odpadu) Tento symbol na baterii nebo na jejím obalu znamená, ze s baterií nesmí být zacházeno jako s bzným domovním odpadem. Zajistním správné likvidace baterií mzete pedejít mozným negativním následkm pro zivotní prostedí a lidské zdraví, které se mohou v opacném pípad projevit jako dsledek nesprávné likvidace baterie. Recyklace materiál pispívá k ochran pírodních zdroj. U výrobk, které vyzadují z dvodu bezpecnosti, výkonu nebo zachování dat trvalé pipojení k vestavné baterii, by taková baterie mla být vymována pouze kvalifikovaným servisním technikem. Pro zajistní správné likvidace baterie odneste výrobek na konci jeho zivotnosti na píslusné sbrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zaízení. U ostatních baterií si prosím pectte cást popisující zpsob bezpecného vyjmutí baterie z pístroje. Odneste baterii na píslusné sbrné místo zabývající se recyklací starých baterií. Se zádostí o podrobnjsí informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie se prosím obracejte na místní správní úady, místní sluzby pro sbr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili. 14 Pro zákazníky ve Velké Británii, Irsku, na Malt a Kypru Pouzijte síový kabel (). Síový kabel () není z bezpecnostních dvod urcen pro pouzití ve výse uvedených zemích/oblastech a nesmí zde být pouzíván. Pro zákazníky v následujících oblastech Ve vsech ostatních zemích Evropského ekonomického prostoru pouzijte síový kabel (). Varování Oba síové kabely nejsou urceny pro pouzití ve Svýcarsku a Lichtenstejnsku. Poznámka k síovému kabelu Dodaný síový kabel je urcen pouze pro pouzití s tímto pístrojem (NSA-PF1). Nepouzívejte jej u jiných zaízení. Umístní výrobního stítku Výrobní stítek je umístn na hliníkové trubici (pokud je nasazen kozený potah, je výrobní stítek schován). Výrobní stítek Vlození baterií do dálkového ovladace Vlozte dv baterie R03 (velikosti AAA) tak, aby póly baterií a odpovídaly znackám uvnit prostoru pro baterie. Neponechávejte dálkový ovladac na velmi teplých nebo vlhkých Pro odemknutí pouzijte minci atd. [. . . ] Prach odstrate pomocí jemného kartácku nebo jemné péové prachovky a potom lehce otete trubici z organického skla dodaným cisticím hadíkem. (Nepouzívejte rýzový kartác ani houbu. ) Pro odstranní otisk prst nebo olejových skvrn dýchnte na povrch a potom jej otete dodaným cisticím hadíkem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY NSA-PF1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY NSA-PF1 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag