Návod k použití SONY NP-BN1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY NP-BN1. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY NP-BN1 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY NP-BN1.


SONY NP-BN1 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (806 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY NP-BN1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Animované zobrazení miniatur Videokamera zobrazuje animované náhledy v rezimu zobrazení miniatur. Kdyz zvýrazníte miniaturu, zacne se v ní pehrávat video. Díky tomu mzete snáze vyhledat pozadovaný videoklip. VIE W Automatická detekce scény Uzivatelsky pívtivý rezim SMART AUTO automaticky optimalizuje digitální videokameru pro podmínky nahrávání, a tím poskytuje zacátecníkm nejlepsí výkon. Vtsí prostor pro ukládání (Vestavná pam (8GB (jen u model SMX-F43), , 16GB (jen u model SMX-F44))) ii Slot pro externí pamovou kartu na digitální kamee podporuje velkokapacitní pamové karty SDHC. [. . . ] Stisknutím tlacítka MENU opustíte nabídku. Focus Auto Face Detection Manual Exit Polozky podízené nabídky Polozka , , Auto" (Automaticky) , , Face Detection" (Detek. obliceje) , , Manual" (Rucn) Obsah Ve vtsin situací je výhodnjsí pouzít funkci automatického ostení, protoze umozuje koncentraci na kreativní stránku záznamu. Zaznamenává za optimálních podmínek automatickým detekováním oblicej. V urcitých podmínkách, v nichz je automatické ostení obtízné a/nebo nespolehlivé, bude nutno pouzít rucní ostení. Obrazovkové zobrazení STBY 0:00:00 [475Min] Focus Auto Face Detection Manual Exit - Face Detection (Detek. obliceje) Tato funkce rozpozná tvary podobné lidskému obliceji a automaticky nastaví zaostení, barvu a expozici. Také nastaví podmínky nahrávání optimáln pro detekovaný oblicej. · Pesunem ovládacího joysticku (/) vyberte moznost , , Face Detection" (Detek. - Pístroj detekuje oblicej a zobrazí kolem nj rámecek. Zobrazení detekovaného obliceje je automaticky optimalizováno. STBY 0:00:00 [475Min] 9999 1. 6M · · · · Indikátory detekce obliceje ( ) a rámecek detekce obliceje ( ) nejsou zaznamenány. Orámování obliceje osoby pi zapnutí detekce obliceje automaticky upraví zaostení a expozici na optimální hodnoty. · Pi záznamu v tmavém prostedí pi vysokém zvtsení, zatímco je tato funkce nastavena na , , On (Zapnout)", se mohou objevit následné obrazy. V tomto pípad doporucujeme pouzití stativu (není soucástí dodávky) a pepnutí funkce , , Anti-Shake(HDIS) (Protiotesová ochrana(HDIS))" na , , Off (Vypnout)". ochrana (HDIS)) na Zap. 59 Digital Effect (Digitální efekt) PEDEM ZKONTROLUJTE!Vyberte rezim nahrávání ( / volby pro záznam ) stiskem tlacítka MODE. strana 24 STBY 0:00:00 [475Min] Pouzití funkce digitálního efektu poskytne vasim záznamm kreativní obohacení. 1. Stisknte tlacítko MENU Ovládacího joysticku (/) , , Digital Effect" (Digitální efekt). Vyberte pozadovanou polozku nabídky nebo podízené nabídky pomocí Ovládacího joysticku (/), a stisknte tlacítko OK. Stisknutím tlacítka MENU opustíte nabídku. Digital Effect Off BLK&WHT Sepia Exit Píklady 10 mozností digitálního efektu , , Off" (Vyp. ) Vypíná funkci. , , BLK&WHT" (Cernobílá) , , Negative" () Obraz se zmní na cernobílý (Negativ) ( ) Pevrácení barev a jasu, vytvoení vzhledu negativu. , , Sepia" (Sépie) ( ) Tento rezim dodává zábrm cervenohndé zabarvení. , , Art" (Výtvarný) ( ) Pidá do obrazu umlecké efekty. (Mozaika) ( ) V obrazu se objeví mozaiková maska. , , Emboss" (Reliéf) ( ) Tento rezim vytvoí 3D efekt (reliéf). , , Mosaic" , , Mirror" (Zrcadlov) ( ) This mode cuts the Tento rezim rozdlí obraz na polovinu a druhou zrcadlov otocí. , , Pastel" ( ) Tento rezim vytvoí bledý pastelový efekt. , , Cosmetic" (Kosmetika) ( ) Tento rezim pomáhá korigovat vady pleti. , , Step printing" (Stroboskop) ( ) Technika záznamu obrazu po cástech. 60 Fader (Stmívac) Pomocí speciálních efekt, napíklad rozetmíváním na zacátku scény nebo zatmíváním na konci scény, mzete svým záznamm dodat profesionální vzhled. Vyberte rezim nahrávání ( / ) stiskem tlacítka MODE. Stisknte tlacítko MENU Ovládacího joysticku (/) , , Fader" (Stmívac). Vyberte pozadovanou polozku nabídky nebo podízené nabídky pomocí Ovládacího joysticku (/), a stisknte tlacítko OK. [. . . ] - Pokud necháte objektiv zaspinný, mze se na nm utvoit plíse. - Pokud objektiv vypadá tmavsí, vypnte videokameru a nechte ji hodinu v klidu. · · 114 DOPLUJÍCÍ INFORMACE Ukládací média · Zajistte dodrzování následujících zásad, abyste zabránili narusení nebo poskození zaznamenaných dat. - Neohýbejte ukládací média, nenechte je upadnout ani je nepodrobujte silnému tlaku, nárazm nebo vibracím. - Nepouzívejte, nevymujte nebo neskladujte ukládací média na místech, která jsou vystavena silné statické elektin nebo elektrickému sumu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY NP-BN1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY NP-BN1 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag