Návod k použití SONY NEX-C3

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY NEX-C3. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY NEX-C3 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY NEX-C3.


SONY NEX-C3 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3227 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY NEX-C3 (3083 ko)
   SONY NEX-C3 ANNEXE 1 (6745 ko)
   SONY NEX-C3 ANNEXE 2 (2527 ko)
   SONY NEX-C3 NEW FUNCTIONS (220 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY NEX-C3

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-275-474-62(1) Digitální fotoaparát s výmnými objektivy Pírucka k produktu Obsah Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstík © 2011 Sony Corporation CZ NEX-C3 Poznámky k pouzívání fotoaparátu Pouzití této pírucky Obsah Klepnutím na tlacítko vpravo nahoe na obálce a kazdé stran pejdete na píslusnou stránku. To je vhodné pi vyhledávání funkce, kterou hodláte pouzívat. Vyhledání informací podle ukázkových fotografií. Vyhledání informací v seznamu polozek nabídek. Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Vyhledání informací podle klícového slova. [. . . ] sn. /film] t pozadovaný rezim. Statický snímek Video Poznámka · Na stejném displeji pehledu nelze zobrazit snímky i videa. Zobrazí fotografii. Hledání ve fotografiích Zobrazí video. z Pepnutí mezi fotografií a videem Typ obrazu na pehledu snímk lze snadno pepnout. Vyberte (fotografie) nebo (video) po levé stran displeje (strana 37). 86CZ Hledání Nabídka Rejstík Pehled snímk Obsah Volí pocet snímk pro zobrazení na displeji pehledu. 1 [Nabídka] t [Pehrávání] t [Pehled snímk] t pozadovaný rezim. 6 snímk Zobrazí sest snímk. Hledání ve fotografiích 12 snímk Zobrazí 12 snímk. Hledání Nabídka Poznámka · Na stejném displeji pehledu nelze zobrazit fotografii i video. z Pepnutí mezi fotografií a videem Typ obrazu na pehledu snímk lze snadno pepnout. Vyberte (fotografie) nebo (video) po levé stran displeje. 87CZ Rejstík Výbr slozky Obsah Kdyz je v pamové kart vytvoeno více slozek, tato moznost volí slozku obsahující fotografii, kterou chcete pehrát. 1 [Nabídka] t [Pehrávání] t [Vybrat stat. 2 [Nabídka] t [Pehrávání] t [Výbr slozky] t pozadovaná slozka. Hledání ve fotografiích Poznámka · Tuto polozku nelze vybrat bhem pehrávání videa. 88CZ Hledání Nabídka Rejstík Vybrat datum Obsah Videa jsou ulozena podle data. Umozuje vybrat datum videí pro pehrávání. 1 [Nabídka] t [Pehrávání] t [Vybrat stat. 2 [Nabídka] t [Pehrávání] t [Vybrat datum] t pozadované datum. Hledání ve fotografiích Poznámka · Tuto polozku nelze vybrat pi pehrávání fotografie. 89CZ Hledání Nabídka Rejstík Otocit Obsah Otocí fotografií proti smru hodinových rucicek. Umozuje zobrazit snímek s orientací na síku v orientaci na výsku. Jakmile pootocíte snímek, pehraje se v pootocené poloze, i kdyz vypnete napájení. Hledání ve fotografiích 1 [Nabídka] t [Pehrávání] t [Otocit] t stisknte sted. Snímek se otocí proti smru hodinových rucicek. Snímek se otocí pi kazdém stisknutí stedu. Hledání Nabídka Poznámky · Videa a chránné snímky nelze otocit. · Snímky poízené jinými fotoaparáty zejm nebude mozné otocit. · V závislosti na softwaru se nemusí informace o otocení snímku projevit pi zobrazení fotografií na pocítaci. 90CZ Rejstík Chránit Obsah Chrání nahrané snímky ped náhodným vymazáním. U registrovaných snímk je zobrazena znacka . 1 [Nabídka] t [Pehrávání] t [Chránit] t pozadovaný rezim. Více snímk Zrus vsech. filmy Poznámka · Chránit lze az 100 snímk najednou. Aplikuje nebo zrusí ochranu u vybraných snímk. Zrusí ochranu u vsech videí. 91CZ Hledání ve fotografiích Hledání Nabídka Rejstík Zvtsit Obsah Zaostení lze zkontrolovat zvtsením cásti snímku pi pehrávání. 1 [Nabídka] t [Pehrávání] t [ Zvtsit]. 2 Otácením ídicího kolecka nastavte mítko. 3 Stisknutím horní/dolní/pravé/levé cásti ídicího kolecka vyberte cást, kterou chcete zvtsit. 4 Chcete-li operaci zrusit, stisknte [Ukoncit]. Poznámky · Videa nelze zvtsit. · Pi pehrávání panoramatických snímk nejprve zadejte pauzu a pak zvtsete obraz. Hledání ve fotografiích z Rozsah zvtsení Rozsah zvtsení závisí na velikosti snímku. Velikost snímku L M S Rozsah zvtsení Piblizn ×1, 1 ­ ×14 Piblizn ×1, 1 ­ ×11 Piblizn ×1, 1 ­ ×7, 3 92CZ Hledání Nabídka Rejstík Nastavení hlasitosti Obsah Nastaví hlasitost zvuku videí v osmi krocích. Tato polozka se zobrazí pouze pi pehrávání videí. 1 [Nabídka] t [Pehrávání] t [Nastavení hlasitosti] t pozadovaná hodnota. Hledání ve fotografiích z Nastavení hlasitosti bhem pehrávání Kdyz stisknete dolní cást ídicího kolecka pi pehrávání videí, zobrazí se displej [Nastavení hlasitosti]. Hlasitost mzete nastavit bhem poslechu aktuálního zvuku. 93CZ Hledání Nabídka Rejstík Specifikace tisku Obsah Pro pozdji pozadovaný tisk umozuje urcit, které snímky na pamové kart a kolik kopií se má vytisknout. U registrovaných snímk je zobrazena znacka (Pozadavek tisku) (DPOF: Digital Print Order Format). 1 [Nabídka] t [Pehrávání] t [Specifikace tisku] t pozadované nastavení. Nast. DPOF Více snímk Volí snímky pro pozadavek tisku. Chcete-li zrusit DPOF, tisknte sted dol, dokud se znacka DPOF nevypne. [. . . ] 63, 79 Vlastní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Vlastní vyvázení bílé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Volba scény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Výbr AF/MF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY NEX-C3

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY NEX-C3 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag