Návod k použití SONY NEX-5N ANNEXE 1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY NEX-5N. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY NEX-5N bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY NEX-5N.


SONY NEX-5N ANNEXE 1: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1486 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY NEX-5N ANNEXE 2 (3837 ko)
   SONY NEX-5N (1504 ko)
   SONY NEX-5N (3699 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY NEX-5NANNEXE 1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-288-918-31(1) Digitální fotoaparát s výmnými objektivy NEX-5N Píprava fotoaparátu Zvládnutí základní obsluhy Pouzití funkcí nahrávání Návod k obsluze Pouzití funkcí pehrávání Bajonetem E Kontrola dostupných funkcí Import snímk do pocítace Ostatní Dalsí informace o produktu a odpovedi na casto kladené dotazy naleznete na nasich internetových stránkách zákaznické podpory. ©2011 Sony Corporation NEX-5N Ceský VAROVÁNÍ Nevystavujte pístroj desti ani vlhkosti; omezíte tak nebezpecí pozáru nebo úrazu elektrickým proudem. DLEZITÉ BEZPECNOSTNÍ INSTRUKCE -TYTO INSTRUKCE USCHOVEJTE NEBEZPECÍ ITE SE TMITO INSTRUKCEMI, ABYSTE OMEZILI NEBEZPECÍ POZÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM Pokud se tvar zástrcky nehodí do síové zásuvky, pouzijte propojovací adaptér správné konfigurace pro síovou zásuvku. UPOZORNNÍ [ Modul akumulátoru Pi nesprávném zacházení s modulem akumulátoru mze dojít k výbuchu, zapálení ohn nebo dokonce chemickému popálení. · Nesnazte se modul akumulátoru zdeformovat, ani jej nevystavujte psobení síly nebo nárazm, nap. tlucení, upustní na zem nebo slapání na nj. · Nezkratujte jej, kontakty akumulátoru by nemly pijít do styku s kovovými pedmty. [. . . ] info. /Histogram) Tlacítko DISP (Monitor) Nastaví rezimy displeje obrazovky, které se zobrazí na displeji LCD stisknutím tlacítka DISP. x Velik. snímku Umozuje nastavit velikost snímku, pomr stran atd. Statický snímek Velik. (3:2: L:16M/ M:8, 4M/ S:4, 0M) (16:9: L:14M/ M:7, 1M/ S:3, 4M) Volí pomr stran. (RAW/RAW & JPEG/Jemné/Standard) Vybere velikost obrazu panoramatických snímk 3D. (16:9/Standardní/Sirokoúhlé) Volí smr otácení fotoaparátu pi poizování panoramatických snímk 3D. (Standardní/Sirokoúhlé) Volí smr otácení fotoaparátu pi poizování panoramatických snímk. (Vpravo/Vlevo/Nahoru/Dol) Vybere AVCHD 60i/60p, AVCHD 50i/50p nebo MP4. (AVCHD 60i/60p/AVCHD 50i/50p/MP4) Volí velikost snímku, snímkovou frekvenci a kvalitu obrazu film. (AVCHD 60i/60p/AVCHD 50i/50p: 60i/50i 24M (FX)/60i/50i 17M (FH)/60p/50p 28M (PS)/24p/25p 24M (FX)/24p/25p 17M (FH)) (MP4: 1440×1080 12M/VGA 3M) Pomr stran Kvalita Panoráma 3D Velik. Snímku Smr panorámatu Video Formát souboru Nastavení záznamu CZ 56 x Jas/barva Umozní provádt nastavení jasu, jako je rezim mení, a nastavení barev, jako je vyvázení bílé. Komp. expozice ISO Vyvázení bílé Kompenzuje jas celého snímku. (ISO AUTO/100 - 25600) Nastaví barevné tóny podle okolních svtelných podmínek. (Auto vyváz. bílé/Denní svtlo/Stín/Oblacno/ Zárovky/ Záiv. : Teplá bílá/Záiv. : Chladná bílá/ Záiv. : Denní bílá/Záiv. : Denní svtlo/Blesk/ Tepl. barvy/filtr/Vlastní/Vlastní nast. ) Volí metodu pouzívanou pro mení jasu. (Víceb. /Sted. /Bodové) Nastaví mnozství svtla blesku. rozs. /Auto HDR) Snímá s pozadovanými efekty pro vyjádení jedinecné atmosféry. (Vypnuto/Dtský fotoaparát/Pop artové barvy/ Posterizace/Retrofotografie/Mkký High-key/ Cástecná barva/Vysoce kontrast. tóny/ Miniatura) Volí metodu zpracování obrazu. (Standard/Zivé/Portrét/Krajina/Západ slunce/ Cernobílá) Rezim mení Kompenz. blesku DRO/Auto HDR Obrazový efekt Kontrola dostupných funkcí Vlastní nast. x Pehrávání Umozní nastavit funkce pehrávání. Vymazat Vymaze snímek. (Opakovat/Interval/Typ snímku) CZ Prezentace 57 Rezim prohlízení Umozuje urcit zpsob seskupení pehrávaných snímk. sn. )/Pehled slozek (MP4)/ Pehled AVCHD) Volí pocet snímk pro zobrazení na displeji pehledu. vsech soubor AVCHD) Pipojí se ke kompatibilnímu 3D-televizoru a umozní prohlízení snímk 3D. Volí snímky pro tisk nebo provádí tisková nastavení. [. . . ] · , , AVCHD" a logotyp , , AVCHD" jsou ochranné známky spolecností Panasonic Corporation a Sony Corporation. · Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky spolecnosti Dolby Laboratories. · Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky ci ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech nebo v dalsích zemích. · HDMI, logo HDMI a HighDefinition Multimedia Interface jsou ochranné známky ci registrované ochranné známky spolecnosti HDMI Licensing LLC. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY NEX-5N

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY NEX-5N bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag