Návod k použití SONY NEX-5

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY NEX-5. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY NEX-5 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY NEX-5.


SONY NEX-5 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6547 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY NEX-5 annexe 3 (295 ko)
   SONY NEX-5 annexe 2 (207 ko)
   SONY NEX-5 annexe 1 (3594 ko)
   SONY NEX-5 (6528 ko)
   SONY NEX-5 (3365 ko)
   SONY NEX-5 annexe 5 (180 ko)
   SONY NEX-5 annexe 4 (259 ko)
   SONY NEX-5 annexe 3 (181 ko)
   SONY NEX-5 annexe 2 (6660 ko)
   SONY NEX-5 annexe 1 (3276 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY NEX-5

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-183-858-33(1) Digitální fotoaparát s výmnými objektivy Návod k obsluze NEX-3/NEX-5 Píprava fotoaparátu Zvládnutí základní obsluhy Pouzití funkcí nahrávání Pouzití funkcí pehrávání Kontrola dostupných funkcí Import snímk do pocítace Ostatní Dalsí informace o produktu a odpovedi na èasto kladené dotazy naleznete na nasich internetových stránkách zákaznické podpory. Bajonetem E ©2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5 Ceský VAROVÁNÍ Nevystavujte pístroj desti ani vlhkosti; omezíte tak nebezpecí pozáru nebo úrazu elektrickým proudem. DLEZITÉ BEZPECNOSTNÍ INSTRUKCE -TYTO INSTRUKCE USCHOVEJTE NEBEZPECÍ -ITE SE TMITO INSTRUKCEMI, ABYSTE OMEZILI NEBEZPECÍ POZÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM UPOZORNNÍ [ Modul akumulátoru Pi nesprávném zacházení s modulem akumulátoru mze dojít k výbuchu, zapálení ohn nebo dokonce chemickému popálení. · Nesnazte se modul akumulátoru zdeformovat, ani jej nevystavujte psobení síly nebo nárazm, nap. tlucení, upustní na zem nebo slapání na nj. · Nezkratujte jej, kontakty akumulátoru by nemly pijít do styku s kovovými pedmty. [. . . ] (RAW/RAW & JPEG/Jemné/Standard) Volí velikost snímku. (Standardní/Sirokoúhlé) Vybere formát záznamu videa. (AVCHD/MP4) Volí velikost snímku. Pomr stran Kvalita Panoráma Velik. Snímku * Pouze NEX-5 Kontrola dostupných funkcí x Jas/barva Umozní provádt nastavení jasu, jako je rezim mení, a nastavení barev, jako je vyvázení bílé. Komp. expozice ISO Vyvázení bílé Kompenzuje jas celého snímku. (ISO AUTO/200 - 12800) Nastaví barevné tóny podle okolních svtelných podmínek. (Auto vyváz. bílé/Denní svtlo/Stín/Oblacno/ Zárovky/Záivky/Blesk/Tepl. barvy/filtr/Vlastní/ Vlastní nast. ) Volí metodu pouzívanou pro mení jasu. (Víceb. /Sted. /Bodové) Nastaví mnozství svtla blesku. rozs. /Auto HDR) CZ Rezim mení Kompenz. blesku DRO/Auto HDR 51 Vlastní nast. Volí metodu zpracování obrazu. (Standard/Zivé/Portrét/Krajina/Západ slunce/ Cernobílá) x Pehrávání Umozní nastavit funkce pehrávání. Vymazat Prezentace Vymaze snímek. (Rezim statického snímku: Opakovat/Interval) (Rezim filmu: Opakovat/Typ filmu) Volí fotografii ci video pro pehrání. (Statický snímek/Video) Volí pocet snímk pro zobrazení na displeji pehledu. (6 snímk/12 snímk) Volí slozku fotografií pro pehrání. Volí snímky pro tisk nebo provádí tisková nastavení. (Nast. DPOF/Vlození data) Pepíná informace, které se zobrazí na displeji pi pehrávání. sn. /film Pehled snímk Výbr slozky Vybrat datum Otocit Chránit Zvtsit Nastavení hlasitosti Specifikace tisku Zobrazit obsah x Nastavení Umozní provádt detailnjsí nastavení snímání nebo mnit nastavení fotoaparátu. Nastavení pro zábr Iluminátor AF Nastaví iluminátor AF k usnadnní automatického zaostení na tmavých místech. (Auto/Vypnuto) Spustí pedblesk ped poízením snímku s bleskem pro zabránní efektu cervených ocí. (Zapnuto/Vypnuto) Bez cerv. ocí CZ 52 Auto prohlíz. Nastaví dobu zobrazení snímku hned po jeho poízení. (10 s/5 s/2 s/Vypnuto) Zapne rastr mízky pro usnadnní nastavení kompozice snímk. (Zapnuto/Vypnuto) Zobrazí zvtsený obraz pi rucním zaostování. (sRGB/AdobeRGB) Nastaví kompenzaci chvní fotoaparátu. (Zapnuto/Vypnuto) Nastaví, zda lze uvolnit závrku pi absenci objektivu ci nikoli. [. . . ] · , , AVCHD" a logotyp , , AVCHD" jsou ochranné známky spolecností Panasonic Corporation a Sony Corporation. · Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky spolecnosti Dolby Laboratories. Ostatní Zmna provedení a parametr bez upozornní je vyhrazena. Ohnisková vzdálenost Úhel zábru tohoto fotoaparátu je uzsí, nez fotoaparátu na 35 mm film. Zvtsením ohniskové vzdálenosti objektivu o polovinu lze dosáhnout piblizného ekvivalentu ohniskové vzdálenosti fotoaparátu na 35 mm film a fotografovat se stejným úhlem zábru. Napíklad nasazením objektivu s ohniskovou vzdáleností 50 mm lze získat piblizný ekvivalent 75 mm objektivu fotoaparátu na 35 mm film. CZ 79 CZ 80 · Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky ci ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech nebo v dalsích zemích. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY NEX-5

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY NEX-5 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag