Návod k použití SONY NAS-SC500PK

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY NAS-SC500PK. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY NAS-SC500PK bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY NAS-SC500PK.


SONY NAS-SC500PK : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (8133 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY NAS-SC500PK (353 ko)
   SONY NAS-SC500PK annexe 2 (1136 ko)
   SONY NAS-SC500PK annexe 1 (19135 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY NAS-SC500PK

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4-114-863-11(1) Zkladn operace Hudebn server , , GIGA JUKE" Bezdrtov pehrvac , , GIGA JUKE" Odstraovn problm Bezpecnostn upozornn/ Technick daje Sov audiosystm s pevnm diskem Nvod k obsluze NAS-SC500PK 2009 Sony Corporation 4-133-407-11(1) Prvodce nastavenm Sada , , GIGA JUKE" pro vce mstnost Sov audiosystm s pevnm diskem NAS-SC500PK 2009 Sony Corporation Vytistno v Cesk republice 3CZ 1 Kontrola dodvanho pslusenstv Bezdrtov adaptr UWA-NA1 (1) Prodluzovac USB kabel (1) Hudebn server , , GIGA JUKE" a dodvan pslusenstv Hudebn server , , GIGA JUKE" NAS-S500HDE (1) Kabely reprosoustav (2) Podlozky reprosoustav (8) Rmov antna pro psmo AM (1) nebo Kabely reprosoustav lze nahradit jinmi kabely dle vaseho vbru (viz cst , , Jak odpojit kabely reprosoustav od konektor reprosoustav") Drtov antna pro psmo FM (1) Drtov antna DAB (1) (pouze u modelu pro Velkou Britnii) Dlkov ovladac (1) Baterie typu R6 (velikost AA) (2) Ovln nstavce pro , , WALKMAN" (2) Podrobn informace o modelech , , WALKMAN", kter jsou kompatibiln s jednotlivmi ovlnmi nstavci pro , , WALKMAN" a o instalac ovlnch nstavc pro , , WALKMAN" na pstroj najdete v Nvodu k obsluze. Nstavec typu A Nstavec typu B Disk CD-ROM obsahujc PC software , , Music Transfer" (Penos hudby) (1) Nepehrvejte tento disk na pehrvaci audio CD. Typ nstavce (A nebo B) je vyznacen v doln csti nstavce. 4CZ Bezdrtov pehrvac , , GIGA JUKE" a dodvan pslusenstv Bezdrtov pehrvac , , GIGA JUKE" NAS-C5E (1) Dlkov ovladac (1) Baterie typu R6 (velikost AA) (2) 12V sov napjec adaptr (1) Napjec kabel (1) Dodvan napjec kabel je vybaven feritovm filtrem. Tento napjec kabel je urcen vhradn pro pouzit s NAS-C5E. Pro jin modely nez pro Velkou Britnii Model pro Velkou Britnii Nvod , , Sluzba internetovho rdia na bezdrtovm pehrvaci GIGA JUKE" (1) Bezdrtov stanice a dodvan pslusenstv Bezdrtov stanice WAP-NA1 (1) Stojan bezdrtov stanice (1) Sov (LAN) kabel (1) 5V sov napjec adaptr (1) Napjec kabel (1) Pro jin modely nez pro Velkou Britnii Model pro Velkou Britnii Dals dodvan pslusenstv Nsledujc pslusenstv je pro spolecn pouzit vsemi zazenmi v sad. Nvod k obsluze (1) Tento nvod poskytuje pln vysvtlen rznch nastaven, operac a postup pi pipojen k sti. [. . . ] Vsledky takovho nedokoncenho zznamu by vsak mly bt smazny (tato strana). Zvolte polozku, kterou chcete zmnit. Zvolte [OK]. Nov informace pepse starou a zobraz se v seznamu casovac. Stisknte tlactko TIMER (Casovac) na dlkovm ovladaci nebo tlactko BACK (Zpt). Rada Stejnou operaci mzete provst prostednictvm nabdky Options (Moznosti). 136CZ Docasn potlacen nastaven casovace pro zznam v pravidelnch intervalech -- Suspend (Potlacit) Prostednictvm potlacen nastaven casovace lze provst jin nastaven pro stejn casov obdob. 1 2 3 4 5 Stisknte tlactko TIMER (Casovac) na dlkovm ovladaci. Zvolte nastaven, kter chcete potlacit. Zobraz se displej pro optovn nastaven. Hudebn server , , GIGA JUKE" V rozevrac nabdce nastavte polozku [Programming] (Programovn) na hodnotu [Suspend] (Potlacit). Zvolte [OK]. Zvolen nastaven se potlac a jeho ikona zmn barvu na sedou. Stisknte tlactko TIMER (Casovac) na dlkovm ovladaci nebo tlactko BACK (Zpt). 137CZ Zmna nastaven pstroje Nastaven displeje 1 Otevete nabdku Settings (Nastaven) a vyberte [Basic settings] (Zkladn nastaven) [System setting] (Nastaven systmu). Oteve se displej pro nastaven. //// ENTER (Potvrzen) SETTINGS (Nastaven) 2 V rozevrac nabdce [Screen saver] (Spoic obrazovky) vyberte [On] (Zapnuto). On (Zapnuto) Pokud po dobu 15 minut neprovedete zdnou operaci, aktivuje se spoic obrazovky. Spoic obrazovky se neaktivuje. Zmna velikosti zobrazen na pstroji Je mozno zvolit dv velikosti zobrazen. Off (Vypnuto) (: Tovrn nastaven) 1 Otevete nabdku Settings (Nastaven) a vyberte [Basic settings] (Zkladn nastaven) [System setting] (Nastaven systmu). Oteve se displej pro nastaven. 3 Zvolte polozku [Close] (Uzavt). Zmnu vzhledu displeje Vzhled displeje na pstroji si mzete zvolit. 2 Vyberte z rozevrac nabdky [Unit display] (Displej pstroje) moznost [Wide zoom (16:9)] (Sirokohl zoom 16:9) nebo [Normal (4:3)] (Normln 4:3). Zvolte polozku [Close] (Uzavt). 1 2 3 Otevete nabdku Settings (Nastaven) a vyberte [Basic settings] (Zkladn nastaven) [Screen setting] (Nastaven displeje). V rozevrac nabdce [Select design] (Volba vzhledu) vyberte [Type 1] (Typ 1) nebo [Type 2] (Typ 2). Zvolte [Execute] (Provst). Displej se zmn podle zvolenho vzhledu. 3 Poznmka Zmna velikosti obrazu na pstroji neovlivuje obrazov vstup z konektoru MONITOR OUT (Vstup na monitor). Nastaven spoice obrazovky Podobn jako u osobnho poctace mzete nastavit spoic obrazovky, kter se aktivuje, pokud nen po urcitou dobu provedena zdn operace. 138CZ Nastaven pohotovostnho rezimu Pehrvn demo videa Po zapnut pstroje se mze zobrazit displej pro nastaven hodin. Pokud bhem piblizn 1 minuty neprovede zdnou operaci, spust se automaticky pehrvn demo videa. Jestlize chcete pehrt demo video, postupujte nsledovn. 1 2 Otevete nabdku Settings (Nastaven) a vyberte [Basic settings] (Zkladn nastaven) [System setting] (Nastaven systmu). Vyberte [Quick start-up] (Rychl spustn) nebo [Standard (power save)] (Standardn - spora energie) z rozevrac nabdky [Standby mode] (Pohotovostn rezim). Quick start- 1 2 Otevete nabdku Settings (Nastaven). Vyberte [Demonstration] (Demo). Spust se pehrvn demo videa. Hudebn server , , GIGA JUKE" up (Rychl spustn) (Indiktor On/Standby: oranzov) Standard (power save) (Standardn - spora energie) (Indiktor On/Standby: cerven) Pstroj rychle reaguje na operace, kter provedete po zapnut napjen. V tomto rezimu nen mozn pouzvat funkci serveru. (: Tovrn nastaven) *1 Chcete-li pouzvat funkci Server, mus bt funkce Server v nabdce Settings (Nastaven) nastavena na [Start] (Spustit) (strana 127). 3 Zvolte polozku [Close] (Uzavt). Rady Stisknete-li tlactko (napjen) v prbhu analzy hudebnch dat pstrojem, indiktor On/Standby (Zapnuto/Pohotovostn rezim) se rozsvt oranzov. Pokud je pohotovostn rezim nastaven na , , Quick start-up" (Rychl spustn), vnitn ventiltor pstroje se obcas automaticky zapne i pi vypnutm napjen. To vsak nepedstavuje poruchu funkce. 139CZ Sprva systmu Zlohovn a obnova zvukovch dat Zvukov data na pevnm disku (HDD Jukebox) tohoto pstroje mzete zlohovat na pevn USB disk. Zlohovan data lze pouzt k obnoven dat na pevnm disku (HDD Jukebox) pstroje. Pokud byla data na pevnm disku (HDD Jukebox) jiz dve zlohovna, mzete pi pstm zlohovn provst inkrementln (prstkovou) zlohu, aby se ulozil pouze obsah pidan od poslednho zlohovn, cmz se zkrt doba potebn pro tuto operaci. Uvdomte si prosm, ze zlohovan zvukov data mus bt ve chvli obnoven na pevn disk pstroje (HDD Jukebox) zkontrolovna, aby se zjistilo, zda jsou platn. Pro kontrolu platnosti zvukovch dat mus bt prostednictvm internetu obdrzeno potvrzen, aby se zabrnilo neleglnmu koprovn zvukovch dat. Jakmile se na pevnm disku (HDD Jukebox) nahromad urcit mnozstv zvukovch dat, doporucujeme vm, abyste provedli jejich zlohu pro zajistn ped neocekvanmi nehodami. Poznmka Pro obnoven zlohovanch dat mus bt pstroj pipojen k internetu. Poznmky Zlohovn mze v zvislosti na mnozstv ukldanch dat, pevnm USB disku a stavu st trvat dels dobu (az 60 - 80 hodin). Zlohovan zvukov data nen mozno zkoprovat do nebo pouzvat na jinch zazench (jako napklad poctac), nez je tento pstroj. [. . . ] 3 Zdn jmno (jmna) vse uvedench vlastnk autorskch prv nebo jmna jejich pispvatel nesm bt pouzita pro podporu nebo propagaci vrobk odvozench z jejich softwaru bez konkrtnho psemnho souhlasu. TENTO SOFTWARE JE DODVN VLASTNKY PRV A PISPVATELI , , TAK, JAK JE" A JEHO VLASTNCI SE ZKAJ JAKCHKOLI VYJDENCH CI VYPLVAJCCH ZRUK, VCETN, AVSAK NIKOLI VHRADN, ZRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI KE KONKRTNMU CELU. DRZITEL AUTORSKCH PRV ANI JEHO DODAVATEL NENESOU V ZDNM PPAD ODPOVDNOST ZA JAKOUKOLI PMOU, NEPMOU, NHODNOU, ZVLSTN, EXEMPLRN ANI NSLEDNOU SKODU (MEZI TYTO SKODY PAT, AVSAK NIKOLI VHRADN, TAK NUTNOST OBSTARN NHRADNHO ZBOZ NEBO SLUZEB; DLE ZTRTA UPLATNN, DAT NEBO ZISKU A PERUSEN OBCHODN CINNOSTI), JAKKOLI VZNIKLOU A PODLE JAKKOLI TEORIE ODPOVDNOSTI, A UZ NA ZKLAD SMLOUVY, NA ZKLAD PESN VYMEZEN (ABSOLUTN) ODPOVDNOSTI NEBO V DSLEDKU NEDOVOLENHO CINU (VCETN NEDBALOSTI CI JINHO ZANEDBN), KTER JAKMKOLI ZPSOBEM VZNIKLA V DSLEDKU POUZVN TOHOTO SOFTWARU, A TO ANI V PPAD, KDY BYLO NA RIZIKO VZNIKU TAKOV SKODY UPOZORNNO. WPA Supplicant Patch je poskytovn zjemci o licenci za podmnek BSD licence uveden nze a jakkoliv pouzit WPA Supplicant Patch mus splovat nsledujc ustanoven a podmnky: Copyright Marvell International Ltd. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY NAS-SC500PK

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY NAS-SC500PK bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag