Návod k použití SONY NAS-S55HDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY NAS-S55HDE. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY NAS-S55HDE bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY NAS-S55HDE.


SONY NAS-S55HDE : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5209 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY NAS-S55HDE (17563 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY NAS-S55HDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-277-228-12(1) Zacnme Import a penos hudebnch dat Pehrvn hudebnch dat prava skladeb ve funkci HDD Jukebox Sov pipojen a nastaven Pouzvn pstroje pipojenho k Internetu Pouzvn funkce Home Network (Domc s) Dals nastaven Odstraovn problm Bezpecnostn upozornn/ Sov audiosystm s pevnm diskem Nvod k obsluze Technick daje NAS-S55HDE 2008 Sony Corporation VAROVN Abyste snzili nebezpec vzniku pozru nebo zasazen elektrickm proudem, nevystavujte tento pstroj desti ani vlhkosti. Aby se snzilo nebezpec vzniku pozru, nezakrvejte ventilacn otvory pstroje novinami, ubrusy, zvsy apod. Abyste zabrnili nebezpec vzniku pozru nebo razu elektrickm proudem, nevystavujte pstroj kapajc nebo stkajc vod a nepokldejte na nj ndoby naplnn tekutinou, napklad vzy s kvtinami. Jelikoz napjec kabel slouz pro odpojen pstroje od elektrick st, pipojte jej ke snadno dostupn zsuvce. Pokud si povsimnete neobvyklho provoznho stavu pstroje, neprodlen odpojte sov napjec kabel ze sov zsuvky. [. . . ] Zkontrolujte, zda je polozka [DHCP] nastavena na hodnotu [All auto] (Vse automaticky). S tmto nastavenm bude IP adresa zskna automaticky. Poznmka V zvislosti na poskytovateli pipojen k Internetu (ISP) mze bt nkdy teba zadat adresu IP rucn. Podrobnosti viz , , Nastaven IP adresy/proxy serveru" (strana 82). 6 7 Zvolte polozku [Apply] (Pouzt). Nastaven st je dokonceno. Potvrzen, zda je pstroj pipojen k sti Na obrazovce nastaven st vyberte [Check connections] (Zkontrolovat pipojen). Rada Pokud m pstroj potze s pipojenm k sirokopsmovmu smrovaci nebo rozbocovaci, mzete tento problm nkdy vyesit zvolenm rychlosti [100 Mb/s] nebo [10 Mb/s] v kroku 5. Krom toho mze zkontrolovat nastaven IP adresy (viz , , Potvrzen a zmna nastaven st" na stran 81). 0CZ Potvrzen a zmna nastaven st Objev-li problmy s pipojenm k Internetu, zkontrolujte nastaven pipojen nebo stav st a zmte jej. Mze to vyesit problm. Kontrola stavu st 1 2 Pejdte do nabdky Settings (Nastaven) a zvolte polozku [Netwok setting] (Nastaven st). Zvolte [Wireless LAN setting] (Nastaven bezdrtov st) nebo [Wired LAN setting] (Nastaven kabelov st). Na obrazovce nastaven bezdrtov nebo kabelov st zvolte [Check network status] (Zkontrolovat stav st). Jakmile pstroj dokonc kontrolu, zobraz se pro kazdou polozku symbol [OK] (V podku) nebo [NG] (Nen v podku). Pokud se u vsech polozek zobraz symbol [OK] (V podku), pejdte ke kroku 8. Pro polozky se symbolem [NG] (Nen v podku) zvolte polozku [Details] (Podrobnosti). Postupujte podle pokyn, kter se zobraz na displeji pro zopakovn nastaven a pak zopakujte kroky 5 a 6, az se [NG] zmn na [OK]. Kontrola stavu st Zmn-li se zpsob pipojen (napklad z bezdrtovho na kabelov) nebo stav pipojen, zobraz se v horn csti displeje na piblizn 4 sekundy vyskakovac okno. 3 4 5 Kontrola nastaven pipojen k sti 1 2 Pejdte do nabdky Settings (Nastaven) a zvolte polozku [Netwok setting] (Nastaven st). Zvolte [Check connections] (Zkontrolovat pipojen). 6 Objev-li se zprva , , Connected to home network. Zdn pipojen k Internetu. ), provete postup , , To check the network status" (Kontrola stavu st) nze pro kontrolu stavu st. 7 Rada Z dvodu omezen nkterch sovch prosted (napklad s v kanceli) se [OK] nemus objevit pro nkolik polozek. Petrvv-li problm s pipojenm, obrate se laskav na sprvce st. 8 Zvolte polozku [Close] (Zavt). 1CZ Nastaven IP adresy/proxy serveru Mozn budete muset nastavit IP adresu a proxy server, v zvislosti na parametrech pipojen od poskytovatele Internetu nebo nastaven st (napklad stav sirokopsmovho smrovace, stav bezdrtovho smrovace apod. ). Podrobnosti o zadvn hodnot v nsledujcch postupech naleznete v nvodech k obsluze pro odpovdajc zazen nebo v informacch od poskytovatele internetovho pipojen. 9 Zvolte polozku [Close] (Zavt). Rada Pro obnoven pedchozho nastaven zvolte [Undo] (Vrtit) ped provedenm kroku 8. Pro nastaven proxy serveru 1 2 3 4 5 6 7 8 Pejdte do nabdky Settings (Nastaven) a zvolte polozku [Network setting] (Nastaven st). Zvolte [Wireless LAN setting] (Nastaven bezdrtov st) nebo [Wired LAN setting] (Nastaven kabelov st). Zmte nastaven [To Internet] (Do Internetu) na hodnotu [Connection via proxy] (Pipojen prostednictvm proxy). Zadejte adresu, kterou jste zskali od poskytovatele internetovho pipojen do polozky [Proxy server] a cslo do [Port]. Zvolte polozku [Close] (Zavt). Rucn nastaven adresy IP 1 2 3 4 5 6 7 Pejdte do nabdky Settings (Nastaven) a zvolte polozku [Netwok setting] (Nastaven st). Zvolte [Wireless LAN setting] (Nastaven bezdrtov st) nebo [Wired LAN setting] (Nastaven kabelov st). Zvolte [DNS manual] (DNS rucn) nebo [All manual] (Rucn vse) pro nastaven [DHCP]. [. . . ] Souhlaste s tm, ze budete Gracenote Data, Gracenote Software a Gracenote Servers (Servery Gracenote) pouzvat pouze pro svou vlastn osobn nekomercn potebu. Souhlaste s tm, ze nebudete piazovat, koprovat, penset nebo odeslat Gracenote Software ani zdn jin Gracenote Data zdn tet stran. SOUHLASTE S TM, ZE NEBUDETE POUZVAT NEBO VYUZVAT GRACENOTE DATA, GRACENOTE SOFTWARE NEBO GRACENOTE SERVERS (SERVERY GRACENOTE) JINAK, NEZ JAK JE ZDE VSLOVN UVEDENO. Souhlaste s tm, ze vase nevlucn licence k pouzvn Gracenote Data, Gracenote Software a Gracenote Servers (Servery Gracenote) bude ukoncena, pokud tato omezen poruste. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY NAS-S55HDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY NAS-S55HDE bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag