Návod k použití SONY NAS-E35HD

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY NAS-E35HD. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY NAS-E35HD bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY NAS-E35HD.


SONY NAS-E35HD : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3378 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY NAS-E35HD (3203 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY NAS-E35HD

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-292-247-11(1) Zacínáme Import a penos audio soubor Pehrávání audio soubor Úprava skladeb na pevném disku Dalsí nastavení esení problém Bezpecnostní upozornní/ technické údaje HDD audio systém Návod k obsluze NAS-E35HD © 2008 Sony Corporation 4-105-606-11 (1) Tento text se týká softwaru , , Title Updater", pedinstalovaného v tomto pístroji. LICENCNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UZIVATELEM NA SOFTWARE SPOLECNOSTI SONY PED POUZITÍM TOHOTO SOFTWARU BYSTE SI MLI PECLIV PECÍST TUTO SMLOUVU. POUZITÍM TOHOTO SOFTWARU SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI UVEDENÝMI VE SMLOUV. DLEZITÉ - CTTE POZORN: Licencní smlouva s koncovým uzivatelem (, , EULA") je smlouva mezi vámi a spolecností Sony Corporation (, , SONY"), výrobcem vaseho pístroje Sony (, , VÝROBEK"). [. . . ] , Viz cást , , Import souboru s aktuálními informacemi o albech do pístroje" (strana 49). Export souboru s informacemi o albech do USB zaízení Získání informací o titulech Import souboru s informacemi o albech z USB zaízení 45CZ Systémové pozadavky Pouzití aplikace Title Updater vyzaduje následující systémové specifikace: Pocítac IBM PC/AT nebo kompatibilní · CPU: Intel MMX Pentium 166 MHz nebo rychlejsí (doporucujeme Pentium II 266 MHz nebo rychlejsí) · RAM: 64 MB nebo více (doporucujeme 128 MB nebo více) · USB konektor Windows XP Home Edition (Service Pack 2 nebo novjsí) Windows XP Professional (Service Pack 2 nebo novjsí) Windows XP Media Center 2004/2005 Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate Rozlisení obrazovky 800 × 600 pixel a barevná hloubka 16 bit nebo vyssí · Pipojení k internetu: doporucujeme 64 kb/s nebo rychlejsí · Pamové USB zaízení: USB 1. 1 nebo novjsí s volnou kapacitou nejmén 10 MB Operacní systém* Monitor/grafická karta Ostatní * Tento software není kompatibilní s 64bitovou verzí operacních systém. * Tento software není kompatibilní s jiným nez výse uvedeným operacním systémem. Rada Pro úcely vyobrazení v této cásti byly pouzity obrazovky operacního systému Windows XP. Poznámky k pipojení k internetu · Aby bylo mozné provést vyhledání informací o titulech, musí být vás pocítac pipojen k internetu. · U nkterých internetových prostedí nemusí být normální online vyhledávání mozné. · Pro pipojení k internetu mzete pouzít nastavení aplikace Microsoft Internet Explorer. V takovém pípad provete nastavení aplikace Internet Explorer ped pouzitím aplikace Title Updater. 4CZ Export souboru s informacemi o albech do USB zaízení Tato cást popisuje, jak provést export souboru s informacemi o albech, kterým nebyly piazeny názvy, do pamového USB zaízení. Pokud provádíte tuto funkci poprvé, bude do pamového USB zaízení rovnz automaticky exportována aplikace Title Updater. Poznámka Pro odpojení pamového USB zaízení od pístroje vyberte rezim USB a podrzte stisknuté tlacítko x ve chvíli, kdy je pístroj zastaven. Ujistte se, ze se zobrazil nápis , , Device Stop" (Zaízení zastaveno) a odpojte pamové USB zaízení. 1 2 3 Pipojte pamové USB zaízení do konektoru (USB) na pístroji. Vyberte rezim HDD a stisknte tlacítko TITLE UPDATE (Aktualizace titul). Zobrazí se nabídka pro aktualizaci titul. Vyhledání souboru s informacemi o albech na pocítaci 1 2 Pipojte pamové USB zaízení (které bylo odpojeno od pístroje) do USB konektoru na vasem pocítaci. exe] v koenové slozce pamového USB zaízení. Pocítac spustí aplikaci Title Updater. Pokud je soubor s informacemi o albech , , export. dat" ulozen v koenové slozce pamového USB zaízení, zobrazí se okno pro spustní vyhledávání. Pokud není soubor s informacemi o albech , , export. dat" ulozen v koenové slozce pamového USB zaízení, zobrazí se okno pro nalezení tohoto souboru. Stisknutím tlacítek M/m vyberte polozku , , Export" a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Zobrazí se nabídka pro export. 4 Stisknutím tlacítek M/m vyberte polozku , , AllNonTitled" (Vsechna alba bez názvu) a stisknte tlacítko ENTER (Potvrzení). Soubor s informacemi o albech (, , export. dat"), kterým nebyly piazeny názvy, bude exportován do pamového USB zaízení. Rovnz bude automaticky exportována aplikace Title Updater (, , TitleUpdater. exe"). 3 Klepnte na tlacítko [Refer. . . ] (Procházet). Zobrazí se okno pro výbr souboru. 4CZ 4 Otevete koenovou slozku pipojeného pamového USB zaízení a vyberte soubor [export. dat]. 7 Klepnte na tlacítko [Search] (Vyhledat). Pocítac automaticky spustí vyhledávání informací o titulech. 5 Klepnte na tlacítko [Open] (Otevít). Vybraný soubor bude zobrazen v okn. Výsledky vyhledávání informací pro alba a interprety se zobrazí v poadí, v jakém byly tyto informace nalezeny. Pro zrusení vyhledávání klepnte na tlacítko [Cancel] (Zrusit). Pokud se zobrazí okno pro výbr alba Pokud je pro dané album nalezeno více mozností, zobrazí se okno pro výbr alba. V okn s výsledky vyhledávání vyberte jednu z mozností. 6 Klepnte na tlacítko [Next >>] (Dalsí). Zobrazí se okno pro spustní vyhledávání. Po dokoncení vyhledávání se zobrazí seznam alb, pro které byly nalezeny pozadované informace, a tyto informace budou automaticky ulozeny do pamového USB zaízení. 4CZ Poznámky · Pokud není pístup do databáze Gracenote® mozný - viz cást , , Nastavení síového pipojení na vasem pocítaci" (strana 50), kde najdete informace o správném nastavení sít. · Získané informace o titulech jsou ulozeny v souboru , , import. dat" na pamovém USB zaízení. Neodpojujte pamové USB zaízení od pocítace, dokud není ukládání souboru dokonceno. · Pokud po ulození souboru s informacemi do pamového USB zaízení znovu klepnete na tlacítko [Search] (Vyhledat), provede se nové vyhledávání a ulozený soubor (, , import. dat") bude z pamového USB zaízení vymazán. Po dokoncení vyhledávání bude ulozen nový soubor. [. . . ] Souhlasíte s tím, ze vase nevýlucná licence k pouzívání Gracenote Data, Gracenote Software a Gracenote Servers (Servery Gracenote) bude ukoncena, pokud tato omezení porusíte. Pokud bude vase licence ukoncena, souhlasíte s tím, ze pestanete pouzívat jakákoli Gracenote Data, Gracenote Software a Gracenote Servers (Servery Gracenote). Spolecnost Gracenote si vyhrazuje veskerá práva týkající se Gracenote Data, Gracenote Software a Gracenote Servers (Servery Gracenote), vcetn veskerých vlastnických práv. Za zádných okolností nebude spolecnost Gracenote povinna poskytnout vám jakoukoli platbu za jakékoliv informace, které jí sdlíte. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY NAS-E35HD

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY NAS-E35HD bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag