Návod k použití SONY NAS-CZ1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY NAS-CZ1. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY NAS-CZ1 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY NAS-CZ1.


SONY NAS-CZ1 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (648 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY NAS-CZ1 (4833 ko)
   SONY NAS-CZ1 (516 ko)
   SONY NAS-CZ1 (563 ko)
   SONY NAS-CZ1 NOTE (32 ko)
   SONY NAS-CZ1 PLAYLIST (48 ko)
   SONY NAS-CZ1 annexe 1 (5032 ko)
   SONY NAS-CZ1 annexe 2 (1031 ko)
   SONY NAS-CZ1 PLAYLIST NOTES (47 ko)
   SONY NAS-CZ1 READ THIS FIRST (83 ko)
   SONY NAS-CZ1 READ THIS FIRST GUIDE (83 ko)
   SONY NAS-CZ1 M-CREW SERVER HELP FILE (1673 ko)
   SONY NAS-CZ1 M-CREW SERVER INSTALLATION INSTRUCTIONS V1.0 (1020 ko)
   SONY NAS-CZ1 INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR M-CREW SOFTWARE (33 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY NAS-CZ1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-318-581-11(2) Síový Audio systém Návod k obsluze Záznam majitele Císlo modelu a výrobní císlo je uvedeno na spodní stran zaízení. Výrobní císlo pístroje si prosím poznacte do uvedeného rámecku. Toto císlo prosím pouzijte, kdykoliv se budete v souvislosti s tímto pístrojem obracet na svého prodejce Sony. Císlo modelu ______________ Výrobní císlo ______________ Aplikace M-crew Server verze 1. 0 Návod k instalaci NAS-CZ1 ©2005 Sony Corporation Nejprve si pectte Pro poslech hudby z aplikace M-crew Server prostednictvím systému jej pipravte následovn: 1 2 3 4 Zkontrolujte, zda máte vsechno píslusenství a pipravte si dálkové ovládání. Podrobnosti viz strana 10 v návodu k obsluze. Nainstalujte aplikaci M-crew Server z disku CD-ROM na vás pocítac. Podrobnosti naleznete v instalacním návodu obsazeném na dodávaném disku CD-ROM. [. . . ] · Postupujte podle níze uvedené procedury a znovu pipojte server. Vyberte , , MEDIA SERVERS?" v nabídce sít (strana 19), a pak stisknte ENTER. Opakovaným stiskem tlacítka . /> vyberte pozadovaný Media server, a pak stisknte ENTER. Skladby registrované k serveru nemohou být vybrány systémem. · Výbr skladeb, pehrávání a dalsí ovládání ze strany systému, nemusí být mozné pro jiné servery nez aplikace M-crew Server. · Peskakování zvuku se mze objevit v následujících pípadech: ­ Pi záznamu hudby na server ­ Kdyz na pocítaci bzí mnoho aplikací ­ Kdyz je peplnný penos po síti ­ Kdyz probíhá soucasné pehrávání více systém Nezobrazují se tituly skladeb. · Nkteré typy znak nemohou být systémem zobrazeny, i kdyz jsou zaregistrovány a zobrazeny na serveru. 2 Problém, se kterým se setkáte, si prosím vyhledejte v níze uvedeném seznamu s kontrolními body, a pak provete píslusnou nápravnou cinnost. Pokud problém nadále petrvává, i po provedení výse uvedených cinností, obrate se na svého prodejce Sony. Vseobecné údaje Displej zacne blikat ihned po zapojení napájecí sry do zásuvky, a to i pesto, ze jste nezapnuli systém. · Bhem doby, kdy je pístroj vypnutý, stisknte tlacítko ?/1. · Provete znovu "Ukládání rozhlasových stanic na pedvolby" (page 24). · Zkontrolujte, zda nejsou k pístroji pipojena sluchátka. · Pemístte systém do vtsí vzdálenosti od zdroje sumu. · Zapojte systém do jiné síové zásuvky. · Zapojte do obvodu síového pívodu sumový filtr (bzn k dostání). · Odstrate pekázku mezi pístrojem a dálkovým ovladacem. · Pemístte se s dálkovým ovladacem blíze k pístroji. · Nasmrujte dálkový ovladac na senzor na pedním panelu systému. · Pemístte pístroj do vtsí vzdálenosti od záivkového osvtlení. Doplkové komponenty/Odstraování potízí 31CZ pokracování Provádní píkaz je zdlouhavé. · V závislosti na stavu serveru mze trvat urcitou dobu, nez se provede operace. Napíklad, není-li zádná reakce po stisknutí m/M, podrzte m/ M chvíli stisknuté. Potom by mla se mla operace zacít provádt. Radiopijímac Vázný sum nebo hluk. · Zvolte správné vlnové pásmo a frekvenci stanice (strana 24). · Pipojte k pístroji správn píslusnou anténu (strana 11). [. . . ] 1 Zkontrolujte propojení mezi systémem a vasím pocítacem. Pro kontrolu optimální metody pipojení klepnte na [Start] ­ [All Programs] ­ [M-crew Server] ­ [MANUAL] ­ [Connection Manual] v tomto poadí. Na stran serveru musí být také provedeno nastavení pi provádní rucní registrace systému. Viz , , Rucní registrace systému na pocítaci" na stran 13. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY NAS-CZ1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY NAS-CZ1 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag