Návod k použití SONY NAS-C5E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY NAS-C5E. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY NAS-C5E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY NAS-C5E.


SONY NAS-C5E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (586 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY NAS-C5E (1699 ko)
   SONY NAS-C5E annexe 1 (372 ko)
   SONY NAS-C5E annexe 2 (1678 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY NAS-C5E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3-280-821-12 (1) Zacínáme Pipojení a píprava Ovládání esení problém Bezpecnostní upozornní/ Technické údaje Bezdrátový síový audiosystém Návod k obsluze NAS-C5E © 2008 Sony Corporation 3-870-522-12(1) NAS-SC55PKE/NAS-C5E VAROVÁNÍ Pedtím, nez zacnete tento pístroj pouzívat, si prosím pectte následující pokyny. Tento pístroj je klasifikován jako laserový výrobek tídy CLASS 1. Toto oznacení je uvedeno na zadní vnjsí stran. Pro WAP-NA1 Pístroj pouzívejte pouze uvnit budov. Abyste pedesli riziku úrazu bleskem, nemla by být sí, ke které je pístroj pipojen, vedena zevnit budovy ven. Abyste snízili nebezpecí vzniku pozáru nebo zasazení elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. Abyste pedesli nebezpecí vzniku pozáru, nezakrývejte vtrací otvory pístroje novinami, ubrusy, závsy apod. [. . . ] Vyberte [On] (Zapnuto)* nebo [Off ] (Vypnuto). * Tovární nastavení Vyberte [Sound] (Zvuk) ­ [Preset EQ] (Pednastavený ekvalizér). Vyberte zvukový styl. Mzete vybrat styl z následujících polozek: B FLAT (Lineární) (zádný ekvalizér; tovární nastavení) B ROCK (Rock) B POPS (Pop) B JAZZ (Jazz) B CLASSICAL (Klasická hudba) B DANCE (Tanec) z Rada Tuto funkci mzete nastavit pomocí tlacítka DSGX na dálkovém ovladaci. Po kazdém stisku tohoto tlacítka se funkce DSGX zmní na , , On" (Zapnuto) a , , Off " (Vypnuto). z Rada Zvukový styl mzete nastavit pomocí tlacítka PRESET EQ na dálkovém ovladaci. Po kazdém stisknutí tohoto tlacítka se hudební styl zmní následovn: FLAT (Lineární) t ROCK (Rock) t POPS (Pop) t JAZZ (Jazz) t CLASSICAL (Klasická hudba) t DANCE (Tanec) t FLAT (Lineární) t . . . 32CZ Pouzívání casovace Pouzívání casovace vypnutí Casovac vypnutí mzete nastavit tak, aby se pístroj pepnul po urcité dob automaticky do pohotovostního rezimu (funkce Sleep timer). Pouzívání casovace zapnutí Casovac zapnutí mzete nastavit pro spustní pehrávání pozadovaného zdroje v urcenou dobu (funkce On-timer). Zajistte, aby byly ped nastavením casovace zapnutí nastaveny hodiny (strana 15). 1 2 3 4 5 6 1 2 3 Stisknte tlacítko SETTINGS. Zobrazí se nabídka Settings (Nastavení). Vyberte stopu nebo stanici internetového rádia, kterou chcete pehrávat pomocí casovace zapnutí. Stisknte tlacítko SETTINGS. Zobrazí se nabídka Settings (Nastavení). Vyberte [Sleep timer] (Casovac vypnutí). Vyberte casový interval z mozností [15minutes], [30minutes], [60minutes] nebo [90minutes]. Casovac vypnutí se nastaví a na displeji pro pehrávání se zobrazí . Po uplynutí nastaveného casu se bude hlasitost postupn snizovat a pístroj se automaticky pepne do pohotovostního rezimu. Vyberte [On-timer] (Casovac zapnutí). Zvolte [On] (Zapnuto). Zobrazí se displej pro nastavení casovace zapnutí. Ovládání Nastavte [Start: ] (cas spustní) a [End: ] (cas ukoncení). Stisknte tlacítko M/m pro zmnu casu a stisknte tlacítko ENTER pro potvrzení nastavení. Po kazdém stisknutí tlacítka ENTER se kurzor posune následujícím zpsobem: , , hour" (hodiny - cas spustní) p , , minutes" (minuty - cas spustní) p , , hour" (hodiny - cas ukoncení) p , , minutes" (minuty - cas ukoncení). Stisknte a podrzte tlacítko M/m pro postupnou zmnu parametru. z Rady · Casovac vypnutí mzete rovnz nastavit pomocí tlacítka SLEEP na dálkovém ovladaci. Po kazdém stisknutí tohoto tlacítka se interval zmní následovn: [Off] (Vypnuto) p [15minutes] p [30minutes] p [60minutes] p [90minutes] p [Off] (Vypnuto). . . · Kdyz je casovac vypnutí nastaven, mzete stisknout tlacítko SLEEP na dálkovém ovladaci pro kontrolu zbývajícího casu ped pepnutím pístroje do pohotovostního rezimu. Pokud stisknete toto tlacítko jest jednou, casovac vypnutí se znovu nastaví. Poznámka Pokud provedete následující operace ped aktivací casovace vypnutí, casovac vypnutí se vynuluje. · Odpojíte síový napájecí adaptér. · Vypnete pístroj (pístroj se pepne do pohotovostního rezimu). · Provedete funkci [Network setting] (Nastavení sít) v nabídce Settings (Nastavení). · Provedete funkci [Option] (Moznosti) ­ [Factory default] (Výchozí tovární nastavení) v nabídce Settings (Nastavení). 7 Nastavte den v týdnu. Stiskem tlacítka M/m vyberte den a stisknte tlacítko ENTER. Po kazdém stisku tlacítka ENTER se vybraný den oznací, nebo se zrusí jeho oznacení. Zkontrolujte, zda byl zvolen den, na který chcete casovac zapnutí nastavit, vyberte [OK] a pak stisknte tlacítko ENTER. Pokracování . 33CZ 8 Zvolte zdroj, který chcete pehrát. Pokud vyberete [Yes] (Ano), bude se po dosazení casu spustní pehrávat práv pehrávaný zdroj signálu. Pokud vyberete jako zdroj Internet Radio (Internetové rádio), nastaví se práv pijímaná stanice. Pokud vyberete [No] (Ne), bude se pehrávat naposledy nastavený zdroj. Poznámky · Casovac zapnutí nelze nastavit v rezimu Audio In (Audio vstup). [. . . ] · Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 a patenty jsou pouzívány v licenci spolecností Fraunhofer IIS a Thomson. · Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows Media jsou registrované obchodní znacky a Windows Vista je obchodní znacka spolecnosti Microsoft Corporation v USA anebo jiných zemích. · Macintosh je obchodní znacka spolecnosti Apple Computer, Inc. , registrovaná v USA a jiných zemích. · , , AOSS" je obchodní znacka spolecnosti Buffalo Inc. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY NAS-C5E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY NAS-C5E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag