Návod k použití SONY NAS-50HDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY NAS-50HDE. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY NAS-50HDE bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY NAS-50HDE.


SONY NAS-50HDE : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2456 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY NAS-50HDE (9945 ko)
   SONY NAS-50HDE annexe 1 (2892 ko)
   SONY NAS-50HDE annexe 2 (10012 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY NAS-50HDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-890-157-11(1) Nvod k obsluze Sov audio systm s pevnm diskem NAS-50HDE Zacnme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Poslech hudby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Pouzvn pevnho disku (HDD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 prava skladeb/stop ve funkci HDD Jukebox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Pouzvn casovace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Poslech hudby ulozen v poctaci -- Network Media (Sov mdia) . . . . . . . 74 Pipojen a nastaven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Doplujc informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 2007 Sony Corporation VAROVN Abyste snzili riziko razu elektrickm proudem, nevystavujte pstroj desti nebo vlhkosti. Abyste pedesli vzniku pozru, nezakrvejte vtrac otvory na pstroji paprovmi novinami, ubrusy na stl, zvsy, zclonami a podobn. Aby nedoslo k pozru nebo k razu elektrickm proudem, nepokldejte na pstroj ndoby naplnn tekutinou, napklad vzy. [. . . ] Pklad: Rozdlen skladby/stopy B na dv skladby/stopy Cslo skladby/ stopy Pvodn skladby/ stopy 6 Skladba/stopa B je rozdlena na skladby/ stopy B-1 a B-2 Po rozdlen 1 2 3 Ve funkci HDD JUKEBOX pejdte do nabdky Option (Moznosti) a zvolte polozku [Mode switch] (Pepnac rezimu) [Folder] (Slozka). Pejdte do nabdky Option (Moznosti) a zvolte polozku [Edit] (Upravit) [Divide] (Rozdlen). 4 Stisknte tlactko HDDH. Systm spust pehrvn od vybran skladby/stopy. 62CZ 5 V mst, kde chcete skladbu/stopu rozdlit, stisknte tlactko ENTER (Potvrzen). Pstroj zacne opakovan pehrvat prvn 2 sekundy skladby/stopy od bodu, v nmz jste stiskli tlactko ENTER (Potvrzen). Spojovn zaznamenanch skladeb/stop Dv zaznamenan skladby/stopy je mozno spojit do jedin skladby/stopy. Vsechny skladby/stopy, kter nsleduj za nov vytvoenou skladbou/stopou, budou pecslovny. Takto lze spojovat pouze skladby/stopy ve formtu Linern PCM nebo ATRAC. Pklad: Spojen skladby/stopy C se skladbou/stopou A Cslo skladby/ stopy Pvodn skladby/ stopy Po spojen Stisknte tlactko M/M/</, pro posunut bodu rozdlen (m: minuty, s: sekundy nebo ms: milisekundy), aby pstroj opakovan pehrval 2 sekundy skladby/stopy od tohoto bodu. 6 7 Jakmile je bod rozdlen fixovn, stisknte tlactko ENTER (Potvrzen). Skladba/stopa je rozdlena. Pklad: Spojen skladby/stopy A se skladbou/stopou D Cslo skladby/ stopy Pvodn skladby/ stopy Po spojen Nzev spojen skladby/stopy je D. 1 2 3 Ve funkci HDD JUKEBOX pejdte do nabdky Option (Moznosti) a zvolte polozku [Mode switch] (Pepnac rezimu) [Folder] (Slozka). Pejdte do nabdky Option (Moznosti) a zvolte polozku [Edit] (Upravit) [Combine] (Spojovn). Zkontrolujte, zda je zvolen skladba/ stopa zaskrtnuta . Pokracovn l 63CZ Pevod audio formtu skladeb/stop -- Convert Format (Pevod formtu) Lze pevdt skladby/stopy ve formtu Linern PCM do formtu ATRAC3, ATRAC3plus nebo MP3. 4 5 6 Zvolte druhou skladbu/stopu. Skladby/stopy se spoj ve zvolenm poad. 1 2 Pepnte na funkci HDD JUKEBOX a zvolte skladbu/stopu, kterou chcete pevst do jinho formtu. Pejdte do nabdky Option (Moznosti) a zvolte polozku [Edit] (Upravit) [Convert format] (Pevod formtu). Budete-li chtt pevdt vce skladeb/ stop najednou, zaskrtnte jednotliv skladby/stopy. Pro zmnu poad zvolench skladeb/stop Po proveden kroku 5 zvolte polozku [Switch] (Pepnout). Poznmky Nelze spojovat skladby/stopy s rznmi formty nebo datovmi toky. Budete-li chtt spojovat skladbu/stopu v playlistu, dojde ke smazn skladby/stopy z playlistu. 3 Zvolte [Execute] (Proveden). V nabdce zvolte pozadovan formt (strnka 31). 4 5 V nabdce zvolte pozadovan datov tok (strnka 31). Audio formt se pevede na jin. Poznmky Najednou lze pevst maximln 99 skladeb/stop. Nelze pevdt skladby/stopy ve formtu ATRAC3, ATRAC3plus nebo MP3. 64CZ Ukldn soubor obrzk Soubory obrzk lze naimportovat ze sdlen slozky* na vasem poctaci prostednictvm st nebo pamovho zazen USB a ulozit soubory do alb, skladeb/stop nebo playlist. Lze ukldat nsledujc formty soubor: JPEG (ppona: jpg nebo jpeg) GIF (ppona: gif) * Viz strnka 94, kde najdete dals podrobnosti. Ulozen souboru obrzku 1 Ve chvli, kdy je pstroj pepnut na funkci HDD JUKEBOX, zvolte polozku (album, skladbu/stopu nebo playlist), pro kterou chcete ulozit soubor obrzku. Pejdte do nabdky Option (Moznosti) a zvolte polozku [Edit] (Upravit) [Edit info] (Upravit informace). 2 Ped ulozenm Soubory, kter lze ukldat, jsou na nsledujcch obrzcch oznaceny symbolem a. Sdlen slozka na vasem poctaci Sdlen slozka 3 Zvolte polozku, pro kterou chcete ulozit soubor obrzku. Lze ulozit pouze soubory, kter jsou obsazeny ve sdlen slozce. Pamov lozist USB Pamov lozist USB 4 Zvolte polozku [Add picture] (Pidat obrzek). Lze ulozit soubory v adresch az do tet hierarchick rovn. Poznmka Pokud jsou k pstroji soucasn pipojena dv pamov zazen USB (do pednho a zadnho konektoru), bude mt prioritu pamov zazen pipojen do pednho konektoru. Pokracovn l 65CZ 5 Zvolte zazen, na kterm je pozadovan obrzek. Pokud zvolte sdlenou slozku na poctaci PC, zobraz se displej s nastavenm sdlen slozky. [. . . ] Tato zazen, jako je napklad audio pehrvac USB, je mozno pipojovat ke konektoru USB na pstroji nebo na poctaci a pouzvat je jako vymniteln vysokokapacitn lozist pro data. Pevn disk (Hard Disk) Vysokokapacitn lozist pro digitln data pouzvan na poctacch a dalsch digitlnch zazench. Dky kombinaci magnetickho disku a pohonnho mechanismu do integrovanho zazen umozuj pevn disky velmi rychl zpis a cten s vynikajcmi moznostmi pi vyhledvn. Proxy Program nebo server, kter poskytuje pstup k internetu poctacm za firewallem nebo rychlejs stahovn (download) webovch strnek. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY NAS-50HDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY NAS-50HDE bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag