Návod k použití SONY MHS-FS3K

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MHS-FS3K. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MHS-FS3K bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MHS-FS3K.


SONY MHS-FS3K : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2213 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY MHS-FS3K (1821 ko)
   SONY MHS-FS3K (1940 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MHS-FS3K

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Obsah Hledání operace Hledání Nabídka/ Nastav. Rejstík Pírucka k produktu Penosný digitální fotoaparát HD Snap MHS-FS3/FS3K © 2011 Sony Corporation 4-276-891-61(1) CZ Pouzití této pírucky Obsah Klepnte na tlacítko vpravo nahoe, chcete-li peskocit na odpovídající stránku. Je to uzitecné, hledáte-li funkci, kterou chcete zobrazit. Znacky a poznámky pouzité v této pírucce V této pírucce je postup operací zobrazen sipkami (t). Znacky jsou vyobrazeny tak, jak se zobrazují ve výchozím nastavení fotoaparátu. Obsah Hledání operace Hledání Nabídka/ Nastav. [. . . ] Poklepejte na nov rozpoznanou ikonu [BLOGGIE] t [DCIM] nebo [MP_ROOT] t slozku, ve které jsou ulozeny soubory, které chcete importovat. 2 Pekopírujte snímky, které chcete naimportovat do pocítace. 46CZ Rejstík Nahrávání snímk na mediální server 1 Pedem si zvolte snímky a stránku sdílení, kam budete pomocí fotoaparátu snímky nahrávat (str. 2 Pipojte fotoaparát k pocítaci, na kterém je jiz aplikace Bloggie (pednahraná ve vnitní pamti) nainstalovaná. Aplikace Bloggie se automaticky spustí a objeví se obrazovka pro nahrávání snímk. Poznámky · Nastavte [Nastavení LUN] na [Více]. · Pi nahrávání snímk na internet mze být v závislosti na poskytovateli sluzeb vyuzívána vyrovnávací pam pocítace. K tomu dochází také v pípad, ze je fotoaparát pouzívána pro tento úcel. Obsah Hledání operace Hledání Nabídka/ Nastav. Poznámky k aplikaci Bloggie (pednahrané ve vnitní pamti) Abyste mohli vyuzívat výhod sluzby nahrávání snímk a dalsích sluzeb (, , sluzby") aplikace Bloggie nabízených na této a jiných stránkách, musíte souhlasit s následujícím. · Nkteré webové stránky vyzadují registraci a/nebo poplatky za vyuzívání sluzeb. Pro vyuzívání tchto sluzeb musíte souhlasit s podmínkami uvedenými na tchto stránkách. · Sluzby mohou být zruseny nebo omezeny v souladu s podmínkami provozovatel tchto stránek. Spolecnost Sony nenese odpovdnost za potíze vzniklé mezi uzivateli a tetími stranami nebo potíze zpsobené uzivatelm v souvislosti s vyuzíváním sluzeb, vcetn jejich zrusení ci omezení. · Zobrazení webové stránky bude provedeno pesmrováním serverem spolecnosti Sony. Mze se stát, ze v urcitou dobu nebude mozné otevít webovou stránku z dvodu údrzby serveru nebo z jiných dvod. · Bude-li cinnost serveru spolecnosti Sony ukoncena, budete na ukoncení vcas upozornni oznámením na webových stránkách Sony apod. · Adresa URL, na kterou budete pesmrováni serverem spolecnosti Sony, a dalsí informace mohou být ukládány pro úcely dalsího zlepsování produkt a sluzeb spolecnosti Sony. V tomto pípad se vsak neukládají zádná osobní data. 47CZ Rejstík Velik. foto. Obsah Velikost fotografie urcuje velikost souboru, do kterého je vyfotografovaný snímek ulozen. Cím vtsí velikost fotografie, tím více detail bude reprodukováno pi tisku snímku na velký formát papíru. Cím mensí velikost fotografie, tím více snímk lze ulozit. 1 Pro zobrazení obrazovky nabídky stisknte funkcní tlacítko ([Nabídka]). foto. ] pomocí tlacítek v/V a pozadovanou velikost pomocí tlacítek b/B. Pak stisknutím tlacítka FILM/PROVÉST potvrte výbr. Velik. Doporucené pouzití Pocet snímk Tisk Hledání operace (2592×1944) Vhodné pro tisk Mén Lepsí Hledání Nabídka/ Nastav. (2356×1324) Vhodné pro pehrávání na pocítaci (854×480) Vhodné pro rychlejsí nahrávání na WEB Více Horsí Rejstík Poznámky · Tisknete-li fotografie zaznamenané s pomrem stran 16:9, mze dojít k oíznutí obou okraj. · Snímání ve 3D je k dispozici pouze pro snímky o velikosti (1920×1080). zKdyz zvolíte (2592×1944) Pomr stran se pi fotografování pepne na 4:3. 48CZ Pokracování r z, , Kvalita snímku" a , , velikost snímku" Obsah Digitální snímek je tvoen maticí malých ctvereck, kterým se íká pixely. Pokud snímek obsahuje velký pocet pixel, je velký, zabírá více pamti a mze zobrazovat jemnjsí detaily. [. . . ] Kondenzace vlhkosti mze zpsobit poruchu fotoaparátu. Pokud dojde ke kondenzaci vlhkosti Vypnte fotoaparát a pockejte asi hodinu, az se vlhkost odpaí. Poznámka k likvidaci/prodeji · Pi pouzívání softwaru nahraného ve vnitní pamti se mohou do vnitní pamti fotoaparátu ukládat osobní údaje, nap. Nez pedáte fotoaparát jinému majiteli nebo nez ho odevzdáte k likvidaci, vymazte vsechny osobní údaje. · I kdyz vymazete data z vnitní pamti nebo fotoaparát zformátujete, data ve vnitní pamti se nemusí zcela vymazat. · Abyste fotoaparátu zabránili v obnov dat z vnitní pamti, nahrajte do vnitní pamti fotoaparátu jakákoliv nepotebná data. 76CZ Technické údaje Obsah Fotoaparát [Systém] Snímac: 4, 5 mm (typ 1/4) snímac CMOS Celkový pocet pixel fotoaparátu: Pibl. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MHS-FS3K

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MHS-FS3K bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag