Návod k použití SONY MHS-CM1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MHS-CM1. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MHS-CM1 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MHS-CM1.


SONY MHS-CM1 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3236 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY MHS-CM1 (3133 ko)
   SONY MHS-CM1 (3035 ko)
   SONY MHS-CM1 (1710 ko)
   SONY MHS-CM1 (3018 ko)
   SONY MHS-CM1 annexe 1 (1710 ko)
   SONY MHS-CM1 DATASHEET (496 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MHS-CM1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] VKLEPNTE ZDE! Obsah Zacínáme Základní postupy Pouzití funkcí pro snímání Pírucka k penosnému digitálnímu fotoaparátu HD Snap MHS-CM1/CM3 Pouzití funkcí pro prohlízení Úprava nastavení Zobrazení snímk na televizoru Odstraování problém Ostatní Rejstík © 2009 Sony Corporation 4-130-304-22(1) CZ Poznámky k pouzívání fotoaparátu Typy média , , Memory Stick", které mzete pouzít s vasím fotoaparátem · Pro nahrávání videoklip se doporucuje pouzít médium , , Memory Stick PRO Duo" o 512 MB nebo vtsí oznacené: ­ * (Médium , , Memory Stick PRO Duo") ­ (Médium , , Memory Stick PRO-HG Duo") * Lze pouzít oznacené Mark2 i neoznacené. · Médium , , Memory Stick PRO Duo" o velikosti 16 GB s tímto fotoaparátem funguje. · Viz stránka 23 pro údaje o dostupném case nahrávání média , , Memory Stick PRO Duo". Kydz pouzíváte média , , Memory Stick PRO Duo" se zaízením kompatibilním s , , Memory Stick" Ujistte se, ze je médium , , Memory Stick PRO Duo" vlozena do , , Memory Stick Duo" adaptéru. Adaptér , , Memory Stick Duo" Poznámky k baterii · Ped prvním pouzitím fotoaparátu nabijte modul akumulátoru. · Modul akumulátoru lze nabít, i kdyz není zcela vybitý. [. . . ] 3 Zvolte (Chránit) pomocí b/B a stisknte z. Snímek je chránn a zobrazí se s indikátorem Indikátor . 4 Ostatní snímky ochráníte zvolením potebného snímku pomocí b/B a následným stisknutím z. Zrusení ochrany V zobrazení pehledu. 1 Zvolte snímek, u kterého chcete odstranit ochranu v kroku 5 , , Ochrana snímk v rezimu pehledu". 3 Opakujte výse uvedený postup pro vsechny snímky, u kterých chcete rusit ochranu. 4 Stisknte MENU zvolte [OK] pomocí B poté stisknte z. V rezimu jednoho snímku Stisknte z v kroku 3 nebo 4 , , Ochrana snímk v rezimu jednoho snímku". 40 Zobrazení nabídky Pro podrobnosti o ovládání 1 stránka 36 Chcete-li zrusit ochranu vsech snímk ve slozce Vyberte [Vse ve slozce] v kroku 4, poté stisknte , , Ochrana snímk v rezimu pehledu" a poté stisknte z. Vyberte [Vyp. ] pomocí B, poté stisknte z. · Vezmte na vdomí, ze formátováním dojde k vymazání vsech ulozených dat na pamovém médiu , , Memory Stick PRO Duo", a to i v pípad, ze jsou chránna; takto smazané snímky nelze obnovit. · Nastavení ochrany snímku mze chvíli trvat. DPOF: Pidání znacky tiskové objednávky Pidání znacky (Tisková objednávka) ke snímkm, které chcete vytisknout. Pomocí , , Memory Stick PRO Duo", lze snímky se znackami DPOF vytisknout ve fotolabech nebo na tiskárnách podporujících standard DPOF. · Nelze oznacovat videoklipy. Oznacení v rezimu pehledu 1 Stisknutím tlacítka (pehrávání) pepnte fotoaparát do pehrávacího rezimu. 3 Zvolte [DPOF] pomocí b/B na ovládacím tlacítku a stisknte z. Pouzití funkcí pro prohlízení 5 Vyberte snímek, který chcete oznacit, pomocí v/V/b/B, a poté stisknte z. Oranzová zancka se objeví na vybraném snímku. Oranzová znacka 6 Pro oznacení dalsích snímk opakujte krok 5. 8 Vyberte [OK] pomocí B, poté stisknte z. Znacka zblá. Pro zrusení zvolte [Zrusit] v kroku 4 nebo zvolte [Ukoncit] v kroku 8 a stisknte z. Znacení v rezimu jednoho snímku 1 Vyberte snímek, který si pejete tisknout. 2 Stisknutím tlacítka MENU zobrazte nabídku. 41 Zobrazení nabídky Pro podrobnosti o ovládání 1 stránka 36 3 Zvolte [DPOF] pomocí b/B a stisknte z. Znacka (Tisková objednávka) se pipojí ke snímku. Znacka 4 Ostatní snímky oznacíte zvolením potebného snímku pomocí b/B a následným stisknutím z. Odstranní znacky Chcete-li znacku ze snímku odstranit, zvolte snímek, z kterého znacku odstranit a provete stejný postup jako pi oznacení snímku znackou . chcete Odstranní vsech snímk ve slozce Vyberte [Vse ve slozce] v kroku 4 , , Oznacení v rezimu pehledu", poté stisknte z. pehr. ): Pehrávání ady snímk 1 Zvolte (Post. pehr. ) pomocí b/B na ovládacím tlacítku a stisknte z. 2 Vyberte [Start] pomocí b/B, poté stisknutím z spuste pehrávání. Pozastavení prezentace Stisknte z. Chcete-li znovu spustit pehrávání, vyberte [Pokrac. ] pomocí v/V, poté stisknte z. Zobrazení pedchozího/dalsího snímku Je-li prezentace pozastavená, stisknte b/B. Ukoncení prezentace Je-li prezentace pozastavena, vyberte [Ukoncit] pomocí v/V, poté stisknte z. 42 Zobrazení nabídky Pro podrobnosti o ovládání 1 stránka 36 Zmna nastavení Výchozí nastavení je oznaceno Interval . 3s 5s 10 s 30 s 1 min Nastaví intervaly prezentace. Opakovat Zap. Po pehrání vsech snímk se pehrávání zastaví. Snímek Kdyz pouzíváte médium , , Memory Stick PRO Duo" (prodává se samostatn) Pouzití funkcí pro prohlízení Slozka Vse Pehrává vsechny snímky ze zvolené slozky. Pehrává vsechny snímky z média , , Memory Stick PRO Duo" po poádku. (Otocit): Otocení snímku Otocení snímku. 1 Stisknutím tlacítka (pehrávání) pepnte fotoaparát do pehrávacího rezimu. 2 Vyberte snímek, který chcete otocit, pomocí v/V/b/B na ovládacím tlacítku a poté stisknte z. 6 Vyberte [OK] pomocí v/V, poté stisknte z. · Chránné snímky a videoklipy nelze otácet. · Nkdy nelze otácet snímky poízené jinými fotoaparáty. 43 Zobrazení nabídky Pro podrobnosti o ovládání 1 stránka 36 · Pi zobrazení snímk v pocítaci nemusí být podle pouzitého softwaru informace o pootocení vyhodnocena správn. (Rozdlit): Stih videoklip Tok videoklipu , Rozdlit Rozdlit Stíhá videoklipy, nebo maze nepotebné cásti klip. Tato funkce se doporucuje, kdyz je vnitní pam nebo , , Memory Stick PRO Duo" nedostacující, nebo kdyz pipojujete videoklip k e-mailu. · Pvodní videoklip je smazán a císlo peskoceno. [. . . ] Také na chladných místech lze akumulátor pouzívat kratsí dobu. Pro prodlouzení doby pouzití akumulátoru doporucujeme tyto kroky: ­ Ped pouzitím fotoaparát vlozte do kapsy apod. , aby se zahála. · Akumulátor se rychle vybije, pouzíváte-li casto blesk nebo transfokátor. Uskladnní fotoaparátu · Pokud se chystáte fotoaparát dále nepouzívat, pro zachování zcela nabijte vnitní baterii a pouzijte fotoaparát alespo jednou rocn. · Pi vybití akumulátoru nechte fotoaparát v rezimu pehrávání prezentace (stránka 42), dokud se nevypne napájení. Zivotnost akumulátoru · Zivotnost akumulátoru je omezena. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MHS-CM1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MHS-CM1 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag