Návod k použití SONY MEX-R5

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MEX-R5. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MEX-R5 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MEX-R5.


SONY MEX-R5 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1064 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY MEX-R5 QUICK START GUIDE (394 ko)
   SONY MEX-R5 (3813 ko)
   SONY MEX-R5 (6552 ko)
   SONY MEX-R5 1 (4933 ko)
   SONY MEX-R5 annexe 8 (818 ko)
   SONY MEX-R5 annexe 9 (440 ko)
   SONY MEX-R5 annexe 2 (6550 ko)
   SONY MEX-R5 annexe 3 (3929 ko)
   SONY MEX-R5 annexe 4 (6550 ko)
   SONY MEX-R5 annexe 5 (3929 ko)
   SONY MEX-R5 Installation Guide (488 ko)
   SONY MEX-R5 INSTALLATION/CONNECTIONS (467 ko)
   SONY MEX-R5 FREQUENTLY ASKED QUESTION (99 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MEX-R5

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-581-681-12 (1) Pehrávac disk DVD/CD Návod k obsluze Popis instalace a pipojení naleznete v pipojeném návodu k instalaci a pipojení. MEX-R1 MEX-R5 © 2005 Sony Corporation Varování Abyste zabránili pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte zaízení desti nebo vlhkosti. Abyste se vyhnuli nebezpecí úrazu elektrickým proudem, neotevírejte skí zaízení. Opravy penechejte kvalifikovanému servisnímu pracovníkovi. Upozornní Pouzívání optických pístroj s tímto zaízením zvysuje nebezpecí zranní ocí. [. . . ] Toto nastavení vyberte v pípad, ze pipojíte sirokoúhlý monitor nebo monitor s funkcí sirokoúhlého zobrazení. Zobrazí sirokoúhlý obraz s pásy v horní a spodní cásti obrazovky. Toto nastavení vyberte v pípad, ze pipojíte monitor s obrazovkou 4:3. Zobrazí sirokoúhlý obraz pes celou obrazovku a automaticky oízne cásti, které se na obrazovku nevejdou. Toto nastavení vyberte v pípad, ze pipojíte monitor s obrazovkou 4:3. Poznámka V závislosti na disku DVD mze být místo polozky , , 4:3 LETTER BOX" vybrána automaticky polozka 4:3 PAN SCAN" a opacn. SCREEN SAVER (Spoic obrazovky) Zapne a vypne spoic obrazovky. Spoic obrazovky je obraz, který se objeví v okamziku, kdy necháte systém zastavený po dobu pti minut. Spoic obrazovky vám pomze zabránit poskození zaízení (petrvávající obraz). Vypne spoic obrazovky. 4:3* LETTER BOX 4:3* PAN SCAN 16:9* 4:3 LETTER BOX 4:3 PAN SCAN 30CZ Uzivatelská nastavení -- Custom setup (Uzivatelské nastavení) Polozkou Custom setup (Uzivatelské nastavení) mzete nastavit podmínky pehrávání tohoto zaízení. Z nabídky Setup (Nastavení) vyberte polozku Custom setup (Uzivatelské nastavení) a potom vyberte pozadované nastavení. Dalsí podrobnosti o nastavení naleznete v cásti viz , , Pouzívání nabídky Setup (Nastavení)" na stran 28. Polozky nastavení, uvedené v tabulce níze a oznacené , , *", jsou implicitní nastavení. -- PARENTAL CONTROL (Rodicovský zámek) Nastaví omezení pehrávání, takze toto zaízení nebude pehrávat nevhodné disky nebo scény (strana 26). ON t (Zapnuto t) OFF t (Vypnuto) t* PLAYER t (Pehrávac t) PASSWORD t (Heslo t) Nastaví zapnutí rodicovského zámku. Nastaví standard omezení a úrove hodnocení obsahu. Nastaví nové ctymístné heslo. SLIDE SHOW TIME (Cas prodlevy u prezentace) Nastaví cas prodlevy u prezentace - postupného zobrazení obrázk. 5sec (5 s) 10sec (10 s)* 20sec (20 s) 40sec (40 s) 60sec (60 s) FIXED (Pevné) Obrázky jsou vymovány kazdých 5 sekund. Zrusí pepínání obrázk. PLAY LIST PLAY (Pehrávání playlistu) Nastavení priority mezi pvodními zaznamenanými tituly nebo upraveným playlistem na disku DVD-RW v rezimu VR. ORIGINAL (Pvodní)* PLAY LIST (Playlist) Má prioritu nad playlistem upraveným z pvodn zaznamenaného playlistu. Má prioritu nad pvodn zaznamenanými tituly. MULTI-DISC RESUME (Obnovení pehrávání disk) Ulozí místa pro obnovení pehrávání az pro 20 rzných disk. ON (Zapnuto)* Ulozí do pamti místa pro obnovení pehrávání az pro 20 rzných disk. (Nastavení zstává zachováno i v pípad, ze vyberete OFF (Vypnuto)). Poznámky · Pehrávání playlist je k dispozici pouze pro disky DVD-RW v rezimu VR. · Kdyz na disku není vytvoen zádný playlist, budou pehrávány pvodní tituly. PICTURE EQ (Nastavení obrazu) Nastavení pro zobrazení mozností nastavení obrazu AUTO (Automaticky)* Pepíná moznosti podle zapnutých nebo vypnutých svtel. [. . . ] V pípad dvojvrstvého a oboustranného disku, je kapacita disku DVD 17 GB. Obrazová data jsou ve formátu MPEG 2, jednom z nejrozsíenjsích standard digitální kompresní technologie. Obrazová data jsou komprimována piblizn na 1/40 (prmrn) pvodní velikosti. DVD také vyuzívají promnného datového toku pro kódování, který vymuje data piazená podle stavu obrazové informace. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MEX-R5

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MEX-R5 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag