Návod k použití SONY MEX-R1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MEX-R1. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MEX-R1 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MEX-R1.


SONY MEX-R1 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1083 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY MEX-R1 QUICK START GUIDE (425 ko)
   SONY MEX-R1 (6552 ko)
   SONY MEX-R1 annexe 2 (748 ko)
   SONY MEX-R1 annexe 3 (390 ko)
   SONY MEX-R1 annexe 4 (432 ko)
   SONY MEX-R1 annexe 5 (400 ko)
   SONY MEX-R1 annexe 1 (4933 ko)
   SONY MEX-R1 Installation Guide (464 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MEX-R1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-581-681-11 (1) Pehrávac disk DVD/CD Návod k obsluze Popis instalace a pipojení naleznete v pipojeném návodu k instalaci a pipojení. MEX-R1 © 2005 Sony Corporation Varování Abyste zabránili pozáru nebo úrazu elektrikým proudem, nevystavujte zaízení desti nebo vlhkosti. Abyste se vyhnuli nebezpecí úrazu elektrickým proudem, neotevírejte skí zaízení. Opravy penechejte kvalifikovanému servisnímu pracovníkovi. Upozornní Pouzívání optických pístroj s tímto zaízením zvysuje nebezpecí zranní ocí. [. . . ] "SUBTITLE" (Titulky) Pepíná zobrazení jazyka titulk, které jsou zaznamenány na disku. Kdyz vyberete , , AUDIO FOLLOW" (Sledovat zvukový doprovod), budou titulky nastaveny podle jazyka zvukového doprovodu. Poznámka Kdyz nastavíte jazyk polozkou , , MENU" (Nabídka) , , SUBTITLE" (Titulky) nebo , , AUDIO" (Zvukový doprovod), který není zaznamenán na disku, bude automaticky vybrán jeden ze zaznamenaných jazyk. Tip V pípad, ze u polozek , , MENU" (Nabídka), , , SUBTITLE" (Titulky) nebo , , AUDIO" (Zvukový doprovod) vyberete nastavení , , OTHERS t" (Ostatní t), mzete císelnými tlacítky zadat kód jazyka ze seznamu kód jazyk (strana 52). 3 Stisknutím tlacítek M/m vyberte , , MONITOR TYPE" (Typ monitoru) a potom stisknte tlacítko (ENTER). Zobrazí se moznosti typu monitoru. SCPEEN SETUP MONITOR TYPE : SCREEN SAVER : 16:9 16:9 4:3 LETTER BOX 4:3 PAN SCAN 4 Stisknutím tlacítek M/m vyberte 4:3 PAN SCAN" (4:3 PAN SCAN) a potom stisknte tlacítko (ENTER). Nastavení je dokonceno. Pro návrat na pedcházející zobrazení Stisknte tlacítko O. Pro zrusení zobrazení nabídky "Setup" (Nastavení) Stisknte tlacítko (SETUP). Pro resetování vsech nastavených polozek -- "Reset" (Resetování) 1 2 V kroku 2 vyberte polozku "Reset" (Resetování) a potom stisknte tlacítko (ENTER). Stisknutím tlacítek M/m vyberte , , YES" (Ano) a potom stisknte tlacítko (ENTER). Veskerá nastavení* v nabídce "Setup" (Nastavení) se vrátí na pvodní hodnoty. * S výjimkou nastavení rodicovského zámku. Pro zrusení nastavení V kroku 2 nastavte , , NO" (Ne). Poznámka Bhem resetování nabídky "Setup" (Nastavení) nevypínejte zaízení, protoze resetování bude trvat nkolik sekund. 29CZ Nastavení obrazovky -- "Screen setup" (Nastavení obrazovky) Polozkou "Screen setup" (Nastavení obrazovky) mzete nastavit pipojený monitor. Z nabídky "Setup" (Nastavení) vyberte polozku "Screen setup" (Nastavení obrazovky) a potom vyberte pozadovanou polozku nastavení. Dalsí podrobnosti o nastavení naleznete v cásti viz , , Pouzívání nabídky "Setup" (Nastavení)" na stran 28. Polozky nastavení uvedené v tabulce níze a oznacené , , *" jsou implicitní nastavení. "MONITOR TYPE" (Typ monitoru) Touto polozkou nastavíte pomr stran pipojeného monitor (standardní 4:3 nebo sirokoúhlý). Toto nastavení vyberte v pípad, ze pipojíte sirokoúhlý monitor nebo monitor s funkcí sirokoúhlého zobrazení. Zobrazí sirokoúhlý obraz s pásy v horní a spodní cásti obrazovky. Toto nastavení vyberte v pípad, ze pipojíte monitor s obrazovkou 4:3. Zobrazí sirokoúhlý obraz pes celou obrazovku a automaticky oízne cásti, které se na obrazovku nevejdou. Toto nastavení vyberte v pípad, ze pipojíte monitor s obrazovkou 4:3. Poznámka V závislosti na disku DVD mze být místo polozky , , 4:3 LETTER BOX" vybrána automaticky polozka "4:3 PAN SCAN" a opacn. "SCREEN SAVER" (Spoic obrazovky) Zapne a vypne spoic obrazovky. Spoic obrazovky je obraz, který se objeví v okamziku, kdy necháte systém zastavený po dobu pti minut. Spoic obrazovky Vám pomze zabránit poskození zaízení (petrvávající obraz). "ON" (Zapnuto) "OFF" (Vypnuto)* Zapne spoic obrazovky. Vypne spoic obrazovky. "4:3"* "LETTER BOX" "4:3"* "PAN SCAN" "16:9"* "4:3 LETTER BOX" "4:3 PAN SCAN" 30CZ Uzivatelská nastavení -- "Custom setup" (Uzivatel. nastavení) Polozkou "Custom setup" (Uzivatelské nastavení) mzete nastavit podmínky pehrávání tohoto zaízení. [. . . ] Kapacita dvouvrstvého a jednovrstvého disku DVD je 8, 5 GB. Kapacita jednovrstvého a oboustranného disku DVD je 9, 4 GB. V pípad dvojvrstvého a oboustranného disku je kapacita disku DVD 17 GB. Obrazová data jsou ve formátu MPEG 2, jednom z nejrozsíenjsích standard digitální kompresní technologie. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MEX-R1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MEX-R1 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag