Návod k použití SONY MEX-DV1600U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MEX-DV1600U. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MEX-DV1600U bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MEX-DV1600U.


SONY MEX-DV1600U : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6292 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY MEX-DV1600U (6312 ko)
   SONY MEX-DV1600U INSTALLATION GUIDE (459 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MEX-DV1600U

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] ZAPÍNEJTE BEZPECN Nezapínejte pístroj tam, kde je pouzívání bezdrátových telefon zakázáno nebo kde mze zpsobit rusení nebo jiné nebezpecí. BEZPECNOST SILNICNÍHO PROVOZU PEDEVSÍM Dodrzujte vsechny místní zákony. Pi ízení vozu si vzdy nechte volné ruce pro ízení. Pi ízení musí být vase pozornost vnována pedevsím bezpecnosti silnicního provozu. [. . . ] Telefon ukládá obrázky na pamovou kartu, je-li k dispozici, nebo do pamti telefonu. Pro fotografování vsech snímk s bleskem zvolte Volby > Blesk > Zapnout blesk; nebo pro automatickou aktivaci blesku v pípad spatných svtelných podmínek zvolte Automaticky. Pi pouzívání blesku dodrzujte bezpecnou vzdálenost. Nepouzívejte blesk v tsné blízkosti osob nebo zvíat. Pro zobrazení snímku okamzit po jeho poízení zvolte Volby > Nastavení > Doba náhledu obr. V prbhu náhledu zvolte Zpt pro Upozornní na nový e-mail Telefon mze automaticky kontrolovat vás e-mailový úcet v daných casových intervalech a pokud je dorucen nový email, upozorní vás. 1 2 Zvolte Menu > Zprávy > Nastavení zpráv > Zprávy e-mailu > Upravit schránky. Zvolte svj e-mailový úcet, zvolte Nastavení stahování a vyberte z následujících mozností: Interval aktual. -- nastavení intervalu, ve kterém telefon Obrázek a video vyfotografování jiného snímku, nebo Odeslat pro odeslání obrázku v multimediální zpráv. Vás pístroj podporuje snímání obrázk v rozlisení az 1536x2048 bod. Nahrávání videoklipu Aktivace funkce videa Zvolte Menu > Média > Video; nebo je-li zapnutá funkce fotoaparátu, stisknte navigacní klávesu vlevo ci vpravo. Pehrávac médií Telefon obsahuje pehrávac médií pro poslech hudebních skladeb a sledování videoklip. Hudební soubory a videosoubory ulozené ve slozce hudby v pamti telefonu nebo na pamové kart budou automaticky detekovány a pidány do hudební knihovny. Chcete-li spustit pehrávac médií, zvolte moznost Menu > Média > Pehrávac médií. Menu Hudba Pístup k hudebním souborm a videosouborm ulozeným v pamti pístroje nebo na pamové kart, stahování hudby a videoklip z webu a kompatibilních videostream ze síového serveru (síová sluzba). Poslech hudby a pehrávání videoklip Vyberte v dostupné slozce soubor a zvolte moznost Pehrát. Stahování soubor z webu Zvolte moznost Volby > Stazení a vyberte server pro stahování. 2 Zamknutí pamové karty Chcete-li jako ochranu proti neoprávnnému pouzívání nastavit heslo pro zamknutí pamové karty (maximáln 8 znak), vyberte slozku pamové karty a zvolte moznost Volby > Nastavit heslo. Heslo je ulozeno v telefonu a pi dalsím pouzívání pamové karty v tomto telefonu ho nemusíte zadávat znovu. Pokud chcete pamovou kartu pouzívat v jiném pístroji, pozádá vás o heslo. Chcete-li odstranit heslo, zvolte Volby > Odstranit heslo. Zábava Po pidání soubor aktualizujte hudební knihovnu Zvolte moznost Volby > Aktualiz. Konfigurování sluzby streamování (síová sluzba) Nastavení streamování mzete obdrzet v podob konfiguracní zprávy od poskytovatele sluzby. Vyberte provozovatele sluzby pro streaming: Standardní nebo Osobní konfigurace. [. . . ] Testy na SAR jsou provádny za pouzití standardních pracovních poloh s pístrojem pracujícím na nejvyssí deklarované výkonové úrovni ve vsech testovaných frekvencních rozsazích. Skutecná 42 Rejstík hlasové píkazy hry 36 37 12 31 6 9 22 23 30 20 21 16 16 10, 14 20 29 23 24, 25 24 32 19 7 9 19 I identifikace volajícího indikátory Informace o podpoe spolecnosti Nokia informacní zprávy intenzita signálu internet J jazyk K kalkulacka keyguard klávesové zkratky klávesy zrychlené volby konfigurace kontakty -- pam M Mapy menu operátora microSD, karta modul zabezpecení motivy My Nokia N nastavení z výroby navigace nápovda O obrázek odesílání zpráv offline rezim opakovaná volba osvtlení 15 31 20 11 36 17 10 29 12 35 12 10, 14 14 18 33 31 17 6 9 13 36 37 11 12 24 22 11 20 14 Rejstík A aktualizace -- software pístroje aktualizace softwaru aktualizace softwaru telefonu aplikace B baterie bezpecnostní kód bleskové zprávy C chat cookies C cekající hovor císlo stediska zpráv D datový kabel datový USB kabel displej doba bhem hovoru E ekvalizér e-mail F fotoaparát fotografování G GPS H handsfree headset heslo pro blokování hlasová volba Rejstík P pamová karta PC Suite PictBridge PIN poloha, informace posouvání poutko poznámky pozadavek na rezim Letadlo prediktivní psaní textu profily prohlízec protokol hovor protokol polohy pehrávac médií pesmrování hovor píjem libovolným tlacítkem píkazy sluzby pístupové kódy psaní textu PUK R rádio reproduktor rezim císlic rezim letadlo rezim spánku rezimy textu rozpoznávání hlasu rozsíení sterea rychlé zasílání zpráv S sdílení sdílení online SIM -- sluzby SIM karta software, aktualizace soucásti spoic energie stahování stav nabití baterie stavové indikátory stopky T tapeta tisk obrázk tlacítka tón po zapnutí tóny tradicní psaní textu U UPIN Ú úspora energie V velikost písma videoklipy vizitky volání pomocí zkratek vyrovnávací pam výchozí zobrazení W web Z zámek klávesnice záznamník zdroje podpory zprávy na SIM kart zrychlená volba zetelnost hlasu 43 10 10 35 14 25 5 12 14 20 9 10 6, 26 35 16 9 17 11 8 35 12 21 13 29 20 17 26 20 20 17 9 20 9 27 19 20 12 14 20 15 29 23 29 29 17 5, 11 36 5 14 36 14 25 34 19 30 10, 14 29 11 28 36 17 14, 19, 20 20 44 PROHLÁSENÍ O SHOD formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s píslusným oprávnním. Licence není udlena a nezahrnuje jakékoli jiné zpsoby uzití. Dalsí informace, vcetn informací týkajících se uzití pro reklamní, interní a podnikatelské úcely, je mozné získat od spolecnosti MPEG LA, LLC. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MEX-DV1600U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MEX-DV1600U bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag