Návod k použití SONY MEX-BT3900U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MEX-BT3900U. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MEX-BT3900U bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MEX-BT3900U.


SONY MEX-BT3900U : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4109 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY MEX-BT3900U QUICK START GUIDE (944 ko)
   SONY MEX-BT3900U INSTALLATION GUIDE (332 ko)
   SONY MEX-BT3900U (4571 ko)
   SONY MEX-BT3900U (4572 ko)
   SONY MEX-BT3900U DATASHEET (180 ko)
   SONY MEX-BT3900U INSTALLATION GUIDE (332 ko)
   SONY MEX-BT3900U INSTALLATION/CONNECTIONS (277 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MEX-BT3900U

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pectte si, prosím, pozorn tuto pírucku díve, nez poprvé usednete za volant svého nového vozu, abyste se blíze seznámili s technickými pednostmi svého vozu SONY. Pírucka obsahuje také uzitecné informace o péci a údrzb vozu, které Vám pomohou udrzet bezpecnost provozu i vysokou hodnotu vozu v pípad dalsího prodeje. Pejeme Vám mnoho píjemných idicských zázitk. SONY AG SONY_zlom. qxd 20. 2. 2002 11:07 Strana 4 Obsah Úvodní informace Ovládací prvky Prostor idice 12 Pístrojová deska 13 Kontrolky a varovné kontrolky 15 Multifunkcní volant (MFL) 19 Výstrazný trojúhelník 20 Lékárnicka 20 Doplování paliva 21 Oktanové císlo 22 Tlak vzduchu v pneumatikách 23 Otvírání a zavírání: Klíce 28 Centrální zamykání 28 Otvírání a zavírání ­ dálkovým ovladacem 29 Otvírání a zavírání ­ klícem 31 Otvírání a zavírání ­ zevnit 32 Víko zavazadlového prostoru 33 Zavazadlový prostor 34 Alarm 35 Elektrické ovládání oken 37 Posuvné/sklopné stesní okno 38 Jízda: Spínací skíka 52 Startování motoru 52 Vypnutí motoru 53 Parkovací brzda 54 Mechanická pevodovka 54 Sekvencní mechanická pevodovka SMG 55 Automatická pevodovka se systémem Steptronic 58 Ukazatele smru/svtelná houkacka 60 Stírace 61 Tempomat 63 Nastavení: Správná poloha pi sezení 40 Sedadla 40 Nastavení sedadel, manuáln 41 Nastavení sedadel, elektricky 42 Bederní oprka 42 Oprky hlavy 43 Bezpecnostní pásy 44 Pam nastavení sedadel a zrcátek 44 Vyhívání sedadel 46 Volant 46 Zrcátka 46 Pístroje: Pocítadlo kilometr 65 Otáckomr 65 Ekonomr 65 Palivomr 66 Teplomr chladící kapaliny 66 Indikátor servisního intervalu 67 Kontrolní panel 68 Hodiny 68 Palubní pocítac 69 Bezpecnostní systémy: Airbagy 48 Bezpecnost dtí 49 Pam vozu, pam klíc 51 Technické vymozenosti pro zajistní jízdního pohodlí a bezpecí: Zaízení na usnadnní parkování (PDC) 71 Automatické ízení stability a trakce ASC+T 72 SONY_zlom. qxd 20. 2. 2002 11:07 Strana 5 5 Ovládací prvky Provoz, údrzba Kola a pneumatiky: Tlak vzduchu v pneumatikách 111 Stav pneumatik 111 Nové pneumatiky 112 Kombinace kol a pneumatik 113 Zimní pneumatiky 114 Dopravní pedpisy 123 OBD zásuvka 123 Technické úpravy 124 Topení a systémy klimatizace: Topení a vtrání 85 Klimatizace 88 Automatická klimatizace 91 Slunecní roleta 94 Hi-Fi systém 94 Schránka v palubní desce 95 Úlozné prostory 95 Autotelefon 97 Popelník vpedu 98 Popelník vzadu 98 Rejstík Technické údaje Vybavení interiéru: Drobné opravy Provoz, údrzba Obrysová/potkávací svtla 81 Osvtlení pístroj 82 Nastavení sklonu potkávacích svtel 82 Dálková svtla/parkovací svtla 83 Svtla do mlhy 83 Osvtlení interiéru 84 Pokyny k ízení vozu: Zábh 108 Tipy pro jízdu 109 Protiblokovací systém brzd ABS 109 Brzdy 110 Údrzba: Systém údrzby SONY 122 Zákony a vyhlásky: Ovládací prvky Svtla: Sklopení opradel zadních sedadel 99 Vak na pepravu lyzí 100 Ulození nákladu 102 Stesní nosic 103 Tazné zaízení 104 Kapota 115 Motorový prostor 116 Kapalina ostikovace 117 Motorový olej 118 Chladící kapalina 120 Brzdová kapalina 121 Úvodní informace Dynamické ízení stability DSC 74 Systém ízení rychlosti klesání HDC 78 Tlak vzduchu v pneumatikách (RDC) 79 Nalození vozu a peprava zavazadel: V motorovém prostoru: SONY_zlom. qxd 20. 2. 2002 11:07 Strana 6 Obsah Technické údaje Drobné opravy Výmna díl: Sada náadí 128 Stírátka stírac 128 Svtla a zárovky 128 Výmna kola 134 Srouby kol s ochranou proti odcizení 138 Baterie 139 Pojistky 139 Motor 146 Spoteba paliva, emise oxidu uhlicitého (CO2) 147 Rozmry ­ SONY 316i, 318d 149 Rozmry ­ SONY 318i, 320i, 325i, 325xi, 330i, 330xi, 320d, 330d, 330xd 150 Hmotnosti 151 Výkon 153 Objemy provozních kapalin 154 Rejstík Od A do Z 158 Dodatek pro SONY coupé 163 Dodatek pro SONY touring 175 Dodatek pro SONY cabrio 197 Pomoc v nouzi: Asistencní sluzba SONY 140 Startování s pomocnou baterií 140 Startování roztazením, odtazení vozu 141 SONY_zlom. qxd 20. 2. 2002 11:07 Strana 7 7 Rejstík Technické údaje Drobné opravy Provoz, údrzba Ovládací prvky Úvodní informace SONY_zlom. qxd 20. 2. 2002 11:07 Strana 8 8 Poznámky týkající se pírucky pro majitele Pokusili jsme se sestavit tuto pírucku tak, abyste snadno nasli potebné informace. [. . . ] S 73 Úvodní informace Rejstík Technické údaje Drobné opravy Provoz, údrzba Ovládací prvky SONY_zlom. qxd 20. 2. 2002 11:08 Strana 74 74 DSC* ­ SONY 316i, 318i, 320i, 325i, 330i, 318d, 320d, 330d Princip Systém DSC udrzuje jízdní stabilitu v kritických situacích. Systém optimalizuje dynamickou stabilitu pi akceleraci a rozjezdu a optimalizuje taznou sílu. Navíc dokáze rozpoznat nestabilní chování za jízdy, jako je nedotácivost nebo petácivost a pomáhá vz stabilizovat regulací výkonu motoru a pibrz ováním jednotlivých kol. Systém DSC zacne fungovat po nastartování motoru. ADB (Automaticky brzdný diferenciál) pibrz ováním hnacích kol funguje jako konvencní uzávrka diferenciálu a zvysuje hnací sílu za zvlástních podmínek, nap. Systém ADB funguje i pi vypnutém systému DSC. Kontrolka Kontrolka na pístrojové desce zhasne krátce po zapnutí zapalování. Pokud kontrolka bliká: DSC reguluje výkon motoru a brzdné síly. Pokud kontrolka svítí trvale: DSC byl vypnut tlacítkem; systém ADB funguje. Kontrolka DSC a kontrolka brzdové soustavy svítí trvale: DSC, ADB a DBC jsou vypnuty tlacítkem, nebo doslo k poruse. V pípad poruchy se obra te na autorizovaný servis SONY, viz strana 16, 17. S Vypnutí DSC / aktivace ADB Stisknte krátce tlacítko DSC: kontrolka svítí trvale. V následujících výjimecných pípadech je uzitecné krátce aktivovat ADB: M pi rozjezdu nebo vypros ování z hlubokého snhu nebo na sypkém podkladu M pi jízd do zasnzeného stoupání, v hlubokém snhu nebo na ujezdném snhu M pi jízd se snhovými etzy. S SONY_zlom. qxd 20. 2. 2002 11:08 Strana 77 DSC ­ SONY 325xi, 330xi, 330xd Optovné zapnutí DSC Znovu stisknte tlacítko a kontrolka zhasne. Ani s pomocí DSC nemzete pekonat fyzikální zákonitosti. idic je zodpovdný za pizpsobení stylu jízdy okolním podmínkám. Vyjímecný bezpecnostní úcinek tchto systém nesmí být výzvou k neoprávnnému riskování. Veskeré práce na tomto systému svte pouze autorizovanému servisu SONY. S 77 Úvodní informace Rejstík Technické údaje Drobné opravy Provoz, údrzba Ovládací prvky SONY_zlom. qxd 20. 2. 2002 11:08 Strana 78 78 Systém ízení rychlosti klesání HDC Princip HDC je systém, který snizuje rychlost vozu pi prudkém klesání, aby usnadnil ovládání Vaseho SONY za tchto podmínek. Bez Vaseho zásahu je snízena rychlost vozu na piblizn dvojnásobek rychlosti chze. Pi klesání vz automaticky snízí rychlost z piblizn 35 km/h na dvojnásobek rychlosti chze (piblizn 12 km/h) a tuto rychlost udrzuje. Pomocí brzdového a plynového pedálu mzete ovládat rychlost vozu v intervalu asi 5­25 km/h. Také mzete nastavit rychlost v tomto intervalu pomocí tlacítek +/­ tempomatu. HDC se automaticky vypne, pokud vz zrychlí na piblizn 60 km/h. Pouzití HDC Vozy s mechanickou pevodovkou: Pouzívejte HDC se zaazeným prvním rychlostním stupnm nebo zpáteckou. [. . . ] Ujistte se, ze klíc ve spínací skíce je v poloze 1, i kdyz nefunguje elektrický rozvod vozu, aby se nezamklo ízení. Kdyz nebzí motor, nepracuje posilovac ízení ani posilovac brzd. ízení a brzdní bude vyzadovat vtsí sílu. S Startování roztazením Vozy s katalyzátorem smíte startovat roztazením pouze tehdy, kdyz je motor studený. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MEX-BT3900U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MEX-BT3900U bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag