Návod k použití SONY MDR-ZX700

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MDR-ZX700. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MDR-ZX700 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MDR-ZX700.


SONY MDR-ZX700 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (644 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY MDR-ZX700 (197 ko)
   SONY MDR-ZX700 DATASHEET (155 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MDR-ZX700

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zkontrolujte, zda pouzíváte SIM kartu typu 3 V, která je kompatibilní s telefonem. Pípadné vlození nekompatibilní karty bude oznámeno zprávou po zapnutí telefonu. Toto císlo si zapiste a neuchovávejte je spolu s telefonem. V pípad krádeze telefonu mzete pomocí tohoto císla zabránit jeho dalsímu pouzití, a to i s jinou kartou SIM. [. . . ] Diá lze prohlízet po dnech, týdnech ci msících nebo zobrazit konkrétní datum. Lze do nj pidávat události, pracovat s globálními akcemi vsech událostí a spravovat je podle kategorií událostí. Nabídka Kalendáe Tato nabídka umozuje pidávat události, spravovat události podle kategorií, zobrazit velikost dostupné pamti a odstranit vsechny události. - Kategorie: Umozuje zobrazit rzné kategorie událostí, piadit jednotlivým kategoriím rzné vyzváncí signály, zjistit, kolik clen jednotlivé kategorie mají, a zobrazit je. událost: Umozuje pidat události v textovém nebo hlasovém tvaru. - Vymazat: Umozuje plánovat odstranní událostí, k nimz doslo ped více nez jedním dnem, týdnem nebo msícem. - Pamt': Umozuje zobrazit kapacitu pamti vyuzitou rznými funkcemi diáe. - Smazat vse: Umozuje pidávat události podle kategorií. K dispozici jsou tyto dalsí nabídky: - Zobrazit msíc: Umozuje pístup k událostem po msících. - Zobrazit týden: Umozuje pístup k událostem po týdnech. - Zobrazit dnesek: Umozuje pístup k událostem dnesního dne a k akcím dostupným pro vsechny události (zobrazení, úprava, smazání a odeslání). - Zobrazit datum: Poskytuje pístup k událostem piazeným k urcitému datu. Kalendár 43 Odeslání události vCal Událost vCal lze odeslat ze vsech událostí v diái. Chcete-li zvtsit písmo, aktivujte lupu podrzením tlacítka . Nastavení 45 Upesnit. . . : Vyberte nkterou z následujících polozek rozsíeného nastavení. - Nastavení - Zobrazit URL - Odpojit - Výzva ke spojení (pokud chce uzivatel potvrzovat jednotlivá pihlásení) - Zabezpecení (pístup k informacím o zabezpecení pipojení WAP) Info. . . : Informace o prohlízeci. Konec: vrací na menu Nastavení. Konfigurace parametr WAP Vyberte nabídku Upesnit. . . Profily se pouzívá pro výbr a úpravu pihlasovacích parametr vaseho poskytovatele pipojení nebo nastavení parametr jiného poskytovatele. Nabídka slouzí k pidání nového profilu nebo k zobrazení dostupné kapacity pamti. Konfigurace parametr GSM a GPRS: Vsechny potebné informace pro zadání parametr vám sdlí operátor nebo poskytovatel pístupu. Pro profil v seznamu stisknte tlacítko [Moznosti] a pak vyberte volbu Upravit. K dispozici jsou tyto parametry: název poskytovatele, domovská stránka, preferovaná pipojení (viz dalsí stránka), parametry GSM a parametry GPRS (viz dalsí stránka). Preferovaná pipojení: - GSM, pokud není GPRS (výchozí): K pihlásení ke sluzb WAP se pouzije primárn sluzba GPRS. Jen tehdy, pokud není sluzba GPRS dostupná, pouzije se k sestavení spojení sluzba GSM. - GPRS: K pihlásení ke sluzb WAP se pouzívá pouze sluzba GPRS. [. . . ] Správné císlo vám sdlí operátor. Pesmrujte volání do schránky podle informací od operátora. Zkusebním voláním ovte funkcnost telefonu a sít. Zkontrolujte správnost nastaveného císla schránky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MDR-ZX700

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MDR-ZX700 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag