Návod k použití SONY MDR-XB21EX

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MDR-XB21EX. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MDR-XB21EX bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MDR-XB21EX.


SONY MDR-XB21EX : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (964 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY MDR-XB21EX DATASHEET (182 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MDR-XB21EX

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rozmnozování, penos, rozsiování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho cásti v jakékoli form je povoleno pouze po pedchozím písemném souhlasu spolecnosti Nokia. Nokia se ídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádt zmny a vylepsení u vsech výrobk popsaných v tomto dokumentu bez pedchozího oznámení. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. [. . . ] . Fotografování sekvencí snímk Pro zahájení fotografování rychlé sekvence zvolte moznost Menu > Aplikace > > Sekvence. Chcete-li okno nastavení zavít, poklepejte na Fotoaparát a displej nad oknem. Pístroj bude fotografovat dokud spous neuvolníte nebo dokud nedojde pam. Pokud spous stisknete krátce, vyfotografuje pístroj sérii 18 snímk. Chcete-li se vrátit k hledácku rezimu sekvence, stisknte spous. Chcete-li rezim sekvence vypnout, zvolte moznost > Jeden sním. . Zvolte moznost Menu > Aplikace > Fotoaparát. Nahrávání videa Nahrávání videoklip 1. Chcete-li v pípad poteby pepnout z rezimu fotografování do rezimu videa, zvolte moznost a rezim videa . © 2009 Nokia. Pro zahájení nahrávání stisknte spous nebo klepnte na ikonu . Pístroj zobrazí cervenou ikonu nahrávání a vydá zvukový signál. Nahrávání mzete kdykoli pozastavit pomocí moznosti Pauza. Kdyz nahrávání pozastavíte a do jedné minuty nestisknete zádné tlacítko, bude nahrávání ukonceno. Jako vyzváncí tón -- Nastaví videoklip jako vyzváncí tón. Piadit ke kontaktu -- Nastaví videoklip jako vyzváncí tón pro kontakt. Panel nástroj pomáhá pi výbru casto pouzívaných funkcí s obrázky, videoklipy a slozkami. Na panelu nástroj vyberte nkterou z tchto mozností: Odeslat -- Odesle obrázek nebo videoklip. Odstranit -- Odstranní obrázku nebo videoklipu. 86 © 2009 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. Zvolte moznost Menu > Galerie a Obrázky a videa > Volby a vyberte nkterou z tchto mozností: Volby slozky -- Chcete-li soubory pesouvat do slozek, zvolte moznost Pesunout do slozky. Organizovat -- Chcete-li soubory kopírovat do slozek, zvolte moznost Kopírovat. Seadit podle -- Zobrazení soubor podle data, názvu nebo velikosti. Organizování snímk a videoklip Share online 13. Share online O sluzb Share online Zvolte moznost Menu > Internet > Share online. Sluzba Share online (síová sluzba) umozuje odesílat obrázky, videoklipy a zvukové klipy z pístroje kompatibilním sluzbám online sdílení, jako jsou alba a blogy. Tyto sluzby rovnz umozují prohlízení a odesílání komentá k píspvkm a stahování obsahu do kompatibilního pístroje Nokia. Podporované typy obsahu a dostupnost sluzby Share online se mze lisit. Objednávání sluzeb Chcete-li si objednat sluzbu on-line sdílení, pejdte na web provozovatele sluzby a zkontrolujte, zda je vás pístroj Nokia s touto sluzbou kompatibilní. [. . . ] Pokud jsou obrazovka a tlacítka zamknuty, odemknte je posunutím zamykacího pepínace na bocní stran pístroje. 156 © 2009 Nokia. Opakovaným tisknutím tlacítka Konec vymazte displej a pipravte pístroj na telefonování. Chcete-li otevít císelník, zvolte moznost Telefon nebo . Dalsí bezpecnostní informace 4. Zadejte oficiální císlo tísové linky dle své aktuální polohy. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MDR-XB21EX

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MDR-XB21EX bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag