Návod k použití SONY MDR-PQ3

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MDR-PQ3. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MDR-PQ3 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MDR-PQ3.


SONY MDR-PQ3 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (511 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY MDR-PQ3 (106 ko)
   SONY MDR-PQ3 (106 ko)
   SONY MDR-PQ3 DATASHEET (162 ko)
   SONY MDR-PQ3 LIMITED WARRANTY (U.S. ONLY) (102 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MDR-PQ3

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Ostatní zmiované výrobky a názvy spolecností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastník. Reprodukce, penos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho cásti v jakékoli form je povoleno pouze po pedchozím písemném svolení spolecností Nokia. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. [. . . ] Chcete-li aktivovat pipojení Bluetooth, zvolte Bluetooth > Zapnuto. Chcete-li pipojit telefon k audio píslusenství, zvolte Hledat audio píslus. Chcete-li pipojit telefon k zaízení Bluetooth v dosahu, zvolte Spárované pístroje > Nové. Pokud máte obavy ze zabezpecení, vypnte funkci Bluetooth nebo nastavte Viditelnost mého tel. Vzdy povolte komunikaci pomocí Bluetooth pouze s osobami, kterým dvujete. © 2007 Nokia. 31 Nastavení Pomocí Bluetooth mzete pipojit kompatibilní pocítac k Internetu bez softwaru PC Suite. V telefonu musí být aktivován provozovatel sluzby, který podporuje pístup k Internetu, a pocítac musí podporovat Bluetooth PAN (personal area network). Po pipojení ke sluzb pístupového bodu sít (NAP) a spárování telefonu s pocítacem se v telefonu automaticky oteve spojení pro datové pakety. Technologie GPRS (General Packet Radio Service) je síová sluzba, která umozuje pouzití mobilních telefon pro odesílání a pijímání dat v síti pouzívající protokol IP (Internet Protocol). Chcete-li definovat zpsob pouzití sluzby, zvolte Menu > Nastavení > Pipojení > Datové pakety > Spoj. pakety a vyberte z následujících mozností: Podle poteby -- spojení pro datové pakety bude navázáno, kdyz je aplikace potebuje. 33 Volání Nastavení Telefon Nastavení Vyslovením hlasového píkazu mzete volat kontakty a vyvolávat funkce telefonu. Ped pouzíváním hlasových píkaz zvolte Menu > Nastavení > Telefon > Jazyková nastavení > Jazyk rozpoznávání a vyberte jazyk. Chcete-li telefon naucit rozpoznávat vás hlas, zvolte Menu > Nastavení > Telefon > Rozpoznávání hlasu > Cvicení rozp. Chcete-li aktivovat hlasový píkaz pro danou funkci, zvolte Menu > Nastavení > Telefon > Rozpoznávání hlasu > Hlasové píkazy, vyberte funkci a následnou funkci. Aktivovaný hlasový píkaz je oznacen . Hlasové píkazy Chcete-li aktivovat hlasový záznam, zvolte Pidat. Aktivovaný hlasový píkaz pehrajete zvolením Pehrát. Informace o pouzití hlasových píkaz naleznete v cásti , , Hlasová volba", na str. Chcete-li spravovat hlasové píkazy, zvolte funkci, zvolte Volby a vyberte z následujících voleb: Upravit nebo Odstranit -- pejmenování nebo deaktivace hlasového píkazu Pidat vse nebo Odstranit vse -- aktivace nebo deaktivování hlasových píkaz pro vsechny funkce v seznamu hlasových píkaz Vás provozovatel sluzby mze do vaseho telefonu bezdrátov zaslat aktualizace softwaru telefonu (síová sluzba). Tato moznost nemusí být dostupná, v závislosti na vasem telefonu. Výstraha: Pokud instalujete aktualizaci softwaru, nemzete pouzívat pístroj, a to ani pro tísová volání, dokud není instalace dokoncena a pístroj není restartován. Ped potvrzením instalování aktualizace nezapomete zálohovat data. [. . . ] Z tohoto dvodu není mozné zarucit pipojení za vsech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako napíklad v pípad lékaské pohotovosti, byste nikdy nemli spoléhat pouze na bezdrátový pístroj. Provádní tísového volání: 1. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MDR-PQ3

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MDR-PQ3 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag