Návod k použití SONY MDR-PQ1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MDR-PQ1. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MDR-PQ1 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MDR-PQ1.


SONY MDR-PQ1 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (713 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY MDR-PQ1 (302 ko)
   SONY MDR-PQ1 annexe 1 (302 ko)
   SONY MDR-PQ1 DATASHEET (158 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MDR-PQ1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SPOLECNOST SONY SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PEDCHOZÍHO UPOZORNNÍ TENTO DOKUMENT ZMNIT NEBO UKONCIT JEHO PLATNOST. Dostupnost urcitých výrobk, aplikací a sluzeb pro tyto výrobky se mze lisit podle oblastí. Podrobnjsí informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia. Tento pístroj mze obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou pedmtem právních pedpis upravujících export platných v USA a dalsích zemích. [. . . ] Nastavení konfigurace e-mailu mzete obdrzet v konfiguracní zpráv. Prvodce nastavením e-mailu Prvodce nastavením e-mailu se spustí automaticky, pokud v telefonu není definováno nastavení e-mail. Chcete-li spustit prvodce nastavením pro dalsí emailový úcet, zvolte Menu > Zprávy a vyberte stávající e-mailový úcet. Zvolením Volby > Pidat schránku spuste 3 4 Ctení e-mailu a psaní odpovdi Dlezité: Pi otevírání zpráv bute opatrní. Zprávy mohou obsahovat skodlivý software nebo mohou být pro vás pístroj nebo PC jinak nebezpecné. 1 2 3 4 Chcete-li stahovat záhlaví emailových zpráv, zvolte Menu > Zprávy a vyberte e-mailový úcet. posty a její pílohy, vyberte zprávu a zvolte moznost Otevít nebo Nacíst. posty, zvolte moznost Volby a vyberte z dostupných mozností. posty je automaticky ukonceno po urcité dob bez aktivity. Upozornní na nový e-mail Telefon mze automaticky kontrolovat vás e-mailový úcet v daných casových Zstate v kontaktu intervalech a pokud je dorucen nový email, upozorní vás. 1 2 Zvolte Menu > Zprávy > Nastavení zpráv > Zprávy e-mailu > Upravit schránky. Zvolte svj e-mailový úcet, zvolte Nastavení stahování a vyberte z následujících mozností: Interval aktual. Ped získáním jakéhokoli obsahu a aktivacních klíc vzdy zkontrolujte veskeré podmínky, protoze jejich získání mze být zpoplatnno. Slozky a soubory Pro zobrazení seznamu slozek zvolte Menu > Galerie. Pro zobrazení seznamu soubor ve slozce zvolte slozku a Otevít. Obrázek a video Fotografování Aktivování fotoaparátu Zvolte Menu > Média > Fotoaparát; nebo je-li zapnutá funkce videa, stisknte navigacní klávesu vlevo ci vpravo. Piblízení V rezimu fotoaparátu stisknte navigacní klávesu nahoru nebo dol. Telefon ukládá obrázky na pamovou kartu, je-li k dispozici, nebo do pamti telefonu. Pro fotografování vsech snímk s bleskem zvolte Volby > Blesk > Zapnout blesk; nebo pro automatickou aktivaci blesku v pípad spatných svtelných podmínek zvolte Automaticky. Pi pouzívání blesku dodrzujte bezpecnou vzdálenost. Nepouzívejte blesk v tsné blízkosti osob nebo zvíat. Pro zobrazení snímku okamzit po jeho poízení zvolte Volby > Nastavení > Doba náhledu obr. V prbhu náhledu zvolte Zpt pro vyfotografování jiného snímku, nebo Odeslat pro odeslání obrázku v multimediální zpráv. Vás pístroj podporuje snímání obrázk v rozlisení 1944x2592 bod. [. . . ] Patí mezi n prostory, ve kterých je vám normáln doporuceno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro pevázení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosfée zvýsená koncentrace chemikálií nebo malých cástic, napíklad zrní, prachu nebo kovových cástecek. Mli byste se informovat u výrobce vozidel pouzívajících kapalné ropné plyny (nap. propan a butan), zda je mozné tento pístroj bezpecn pouzívat v jejich blízkosti. Tísová volání Dlezité: Tento pístroj pracuje na bázi rádiových signál, bezdrátových a pozemních sítí a uzivatelem programovaných funkcí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MDR-PQ1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MDR-PQ1 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag