Návod k použití SONY MDR-NWBT10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MDR-NWBT10. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MDR-NWBT10 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MDR-NWBT10.


SONY MDR-NWBT10 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (900 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY MDR-NWBT10 (892 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MDR-NWBT10

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rozmnozování, penos, rozsiování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho cásti v jakékoli form je povoleno pouze po pedchozím písemném souhlasu spolecnosti Nokia. Nokia se ídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádt zmny a vylepsení u vsech výrobk popsaných v tomto dokumentu bez pedchozího oznámení. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2010. [. . . ] Indikátory údaj o poloze: Sami na své fotografii--samospous Samospous slouzí ke zpozdní vyfotografování snímku, abyste si mohli pohodln stoupnout do zábru. Chcete-li nastavit zpozdní samospoust, zvolte moznost zpozdní ped poízením snímku. Vsechna práva vyhrazena. Chcete-li samospous aktivovat, zvolte moznost Aktivovat. Ikona stopek na displeji bliká a pístroj zobrazuje zbývající cas. Po uplynutí nastavené prodlevy vyfotografuje fotoaparát snímek. Chcete-li samospous vypnout, zvolte moznost > > Tip: Zvolením moznosti 2 s zabráníte pohybu rukou pi stisknutí spoust. . Fotoaparát Fotografování sekvencí snímk Pro zahájení fotografování rychlé sekvence zvolte moznost Menu > Aplikace > > Sekvence. Chcete-li okno nastavení zavít, poklepejte na Fotoaparát a displej nad oknem. Pístroj bude fotografovat dokud spous neuvolníte nebo dokud nedojde pam. Pokud spous stisknete krátce, vyfotografuje pístroj sérii 18 snímk. Chcete-li se vrátit k hledácku rezimu sekvence, stisknte spous. Chcete-li soubory procházet po jednom, pejete prstem vlevo nebo vpravo. Chcete-li soubory procházet po skupinách, pejete prstem nahoru nebo dol. Chcete-li obrázek piblízit, pouzijte tlacítko hlasitosti pístroje. Zvolte moznost Volby a nkterou z následujících mozností: Upravit -- Úprava videoklipu nebo fotografie. Pouzít soubor -- Chcete-li snímek pouzít jako obrázek na pozadí domovské obrazovky, zvolte moznost Nastavit jako tapetu. Chcete-li snímek pouzít jako obrázek pi volání kontaktu, zvolte moznost Piadit ke kontaktu. Chcete-li snímek pouzít jako obecný obrázek pi volání, zvolte moznost Jako obráz. pi volání. Zvolte moznost Menu > Galerie a Obrázky a videa. Panel nástroj pomáhá pi výbru casto pouzívaných funkcí s obrázky, videoklipy a slozkami. 94 © 2010 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. Chcete-li videoklip piadit jako vyzváncí tón kontaktu, zvolte moznost Piadit ke kontaktu. Chcete-li videoklip pouzít jako vyzváncí tón, zvolte moznost Jako vyzváncí tón. Na panelu nástroj vyberte nkterou z tchto mozností: Share online Odeslat -- Odeslání vybraného obrázku nebo videoklipu. Upravit -- Úprava vybraného obrázku nebo videoklipu. Odstranit -- Odstranní vybraného obrázku nebo videoklipu. Zvolte moznost Menu > Galerie a Obrázky a videa > Volby a vyberte nkterou z tchto mozností: Volby slozky -- Chcete-li soubory pesouvat do slozek, zvolte moznost Pesunout do slozky. [. . . ] Pokud jsou obrazovka a tlacítka zamknuty, odemknte je posunutím zamykacího pepínace na bocní stran pístroje. Opakovaným tisknutím tlacítka Konec vymazte displej a pipravte pístroj na telefonování. Zadejte oficiální císlo tísové linky dle své aktuální polohy. Císla tísových linek se v rzných oblastech lisí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MDR-NWBT10

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MDR-NWBT10 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag