Návod k použití SONY MDR-NC13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MDR-NC13. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MDR-NC13 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MDR-NC13.


SONY MDR-NC13 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (759 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY MDR-NC13 (357 ko)
   SONY MDR-NC13 (245 ko)
   SONY MDR-NC13 (731 ko)
   SONY MDR-NC13 DATASHEET (156 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MDR-NC13

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Bezdrátov brouzdat na internetu pomocí prohlízece s jazykem XHTML. Pidávat rámecky, text a kliparty do obrázk s rozlisením VGA. Synchronizovat své kontakty a záznamy v kalendái s aplikacemi na PC, PDA nebo jiném zaízení. · · · Mít okamzitý pehled o volajícím díky zobrazení císla volajícího na vnjsím displeji telefonu X700. [. . . ] · Pro pozastavení nahrávání stisknte Pauza, pro obnovení stisknte Pokracovat. Nahrávání bude pokracovat az do dosazení nastavené velikosti souboru videoklipu (viz Velikost souboru v Nastavení) nebo do stisknutí softwarového tlacítka Stop. 89 5. Po skoncení záznamu pockejte nkolik sekund, nez se videoklip ulozí do slozky Video v Galerii médií nebo na kartu miniSD (v závislosti na nastavení). Poslední zachycený snímek videa zstane zobrazen na displeji. Okamzité odeslání videoklipu viz Odeslání videoklipu na strana 90. Pro smazání videoklipu mzete stisknout a vybrat Ano, nebo stisknout Volby a vybrat Odstranit. Poznámka: Kvalita obrazu videoklipu závisí na podmínkách bhem jeho nahrávání. Zejména klipy s rychle se pohybujícími objekty nemusí být vzdy dokonale zetelné. ODESLÁNÍ VIDEOKLIPU 1. Po zobrazení videoklipu na hlavním displeji telefonu stisknte nebo Volby a vyberte Odeslat > V multimediální zpráv, Elektronickou postou, Pes Bluetooth nebo Pes IC port. Vytvoení multimediální zprávy viz strana 52; E-mailové zprávy na strana 54; Bluetooth® na strana 104 nebo IC port na stran 107. Pehrávání videoklipu Pro pehrávání práv nahraného videoklipu tisknte Volby a vyberte Pehrát. Pehrávání ulozeného videoklipu z aplikace Média: 1. Pokracujte bodem 3 v Pehrávání videa, zvukových klip a streaming médií na strana 79. NASTAVENÍ VIDEOKAMERY Z aplikace Média: 1. (1) Seznam zálozek obsahuje webové adresy ulozené operátorem sít GSM. (2) Seznam ulozených stránek obsahuje wapové stránky pro prohlízení online nebo offline. Tip: Pro otevení Prohlízece stisknte . Z aplikace Konektivita: 1. Oteve se seznam pístupových bod internetu a zálozek, pípadn také slozek. Nkteré zálozky odkazující na adresy sluzeb mohou být naprogramovány operátorem sít GSM. Vyberte a otevete pozadovaný pístupový bod nebo zálozku. · Mzete také stisknout pro otevení seznamu ulozených stránek obsahujícího wapové stránky pro offline prohlízení - tyto stránky mzete otevít a aktualizovat. Telefon zacne navazovat spojení. Poznámka: V nkterých pípadech mze operátor sít GSM nastavit jako domovskou stránku Prohlízece stránku odkazující na jeho sluzby. OVLÁDÁNÍ PROHLÍZECE Po pipojení k internetu pomocí Prohlízece: Pro pohyb v otevené stránce pouzijte tlacítka posunu nahoru , dol , doleva nebo doprava na okrajích navigacního tlacítka. Výbr zvýraznné polozky nebo otevení podtrzeného odkazu. Zpt ­ návrat zpt v historii navstívených stránek. Zavít ­ zobrazení zálozek nebo ulozených stránek. Zrusit ­ ukoncení probíhajícího stahování. [. . . ] Pemístte se do prostoru se silnjsím signálem GSM. · Nezobrazuje-li se na displeji název sít, telefon pravdpodobn není k zádné síti pihlásen. Pesute se na jiné místo a sledujte, zda se telefon k njaké GSM síti pihlásí. · Zkontrolujte nastavení funkcí Blokování hovor, Pevná císla a Pesmrování hovor v aplikaci Nastavení. Poznámka: Kvalita obrazu videoklipu závisí na podmínkách bhem jeho nahrávání. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MDR-NC13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MDR-NC13 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag