Návod k použití SONY MDR-EX100AP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MDR-EX100AP. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MDR-EX100AP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MDR-EX100AP.


SONY MDR-EX100AP : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1977 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY MDR-EX100AP (521 ko)
   SONY MDR-EX100AP MARKETING SPECIFICATIONS (PINK MODEL) (180 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MDR-EX100AP

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 4 2. 2 Přípojky na zadní straně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2. 3 Prestige 2602HWL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2. 4 LED kontrolky na předním panelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Přístup k internetu s nulovou konfigurací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Jinak zvolte volbu Static IP Address (pevná IP adresa) a zadejte IP adresu do políčka dole. Jestliže nechcete, aby připojení bylo trvalé, zvolte volbu Connect on Demand (připojit na požádání) a určete max. Jestliže chcete, aby spojení bylo trvalé, zvolte Nailed-Up Connection. Jestliže se spojení přeruší, pokusí se je přístroj Prestige automaticky obnovit. Obrázek 8: Připojení k internetu (s protokolem PPPoE) Ze stahovacího seznamu Network Address Translation (překlad síťových adres) zvolte SUA Only (jen SUA), Full Feature (plné mapování) nebo None (žádné). Do políčka IP Address zadejte IP adresu, kterou Vám sdělil poskytovatel internetu. Políčko IP Address není dostupné v režimu mostu (bridge). Položka Network Address Translation je popsána v obrázku 8. Obrázek 9: Připojení k internetu (s protokolem RFC 1483) 18 Prestige 2602HW Do pole ENET ENCAP Gateway zadejte IP adresu brány, kterou Vám sdělil poskytovatel internetu. Popis dalších položek je uveden u obrázku 8. Obrázek 10: Připojení k internetu (s protokolem ENET ENCAP) Popis položek je uveden u obrázku 8. Políčka IP Address a Network Address Translation nejsou dostupná v režimu mostu (bridge). Obrázek 11: Připojení k internetu (s protokolem PPPoA) 19 Prestige 2602HW Krok 3 Následující dialogové okno s parametry hlasového účtu (SIP účet číslo jedna) konfigurujte podle údajů v tabulce Údaje o hlasovém účtu. Poskytovatel služeb VoIP může automaticky konfigurovat VoIP nastavení, když se přístroj Prestige připojí k internetu. V takovém případě musíte zadat jen autentizační uživatelské ID a heslo. SIP identifikátor (Uniform Resource Identifier, URI) označuje SIP účet podobně jako e-mailová adresa označuje e-mailový účet. SIP identifikátoru se také říká SIP identita nebo SIP adresa. Formát SIP identifikátoru je SIP-číslo@SIP-doména. SIP-číslo je část celého identifikátoru, která je před znakem „@“. Jestliže se nemůžete připojit k internetu, otevřete znovu webový konfigurátor a zkontrolujte, zda nastavení provedená v průvodci Wizard Setup jsou správná. 6 6. 1 Pokročilá konfigurace Nastavení bezdrátové lokální sítě (WLAN) V této kapitole popisujeme konfiguraci některých pokročilých funkcí přístroje. Bezdrátová lokální síť (WLAN) představuje flexibilní datový komunikační systém, který umožňuje přístup k mnoha funkcím (např. internet, email, tiskové služby atd. ) na existující pevné síti bez potřeby budovat dodatečnou nákladnou pevnou kabeláž a infrastrukturu. Jinými slovy, můžete zůstat připojeni k pevné síti, a přitom se volně pohybovat (samozřejmě za předpokladu, že zůstanete v oblasti pokryté signálem). Okno k nastavení bezdrátové sítě otevřete, když kliknete na Advanced Setup (pokročilé nastavení) na navigačním panelu, dále na Wireless LAN (bezdrátová lokální síť) a potom na odkaz Wireless (bezdrátový). Obrázek 16: Nastavení bezdrátové sítě 23 Prestige 2602HW Políčka k nastavení jsou popsána v tabulce níže: Tabulka 3: Nastavení v okně Wireless POLÍČKO Enable Wireless LAN POPIS Bezdrátové připojení je ve výchozím nastavení vypnuté. Předtím než bezdrátové připojení aktivujete, měli byste konfigurovat bezpečnostní nastavení (MAC filtry a/nebo bezpečnostní protokol 802. 1x), jinak bude bezdrátová síť zranitelná. Zaškrtněte políčko, když chcete aktivovat bezdrátovou síť LAN. (Extended Service Set IDentity) ESSID je jedinečné jméno, které identifikuje přístroj Prestige na bezdrátové síti LAN. Všichni bezdrátoví klienti asociovaní s přístupovým bodem (přístroj Prestige) musí mít stejné ESSID. Zadejte popisné jméno (až 32 tisknutelných 7bitových znaků ASCII). Když zvolíte Yes (ano), jméno ESSID zůstane skryto v tom smyslu, že bezdrátový klient nebude moci získat jméno ESSID s využitím pasivního skenování. Volba No (ne) učiní jméno ESSID viditelné bezdrátovým klientům tak, aby ho mohli získat pomocí pasivního skenování. [. . . ] Dále můžete zadat telefonní čísla, která se vždy vytáčejí přes pevnou síť (u těchto čísel není třeba nejprve zadat volací kód). Do seznamu uložte čísla tísňového volání (policie, záchranná služba a hasiči). PSTN Pre-fix Number: Volací kód (předvolba) pro volání přes pevnou telefonní síť. Seznam Relay to PSTN: Zde vložte telefonní čísla, která se vždy budou vytáčet přes pevnou telefonní síť. Musí se jednat o normální telefonní čísla (ne VoIP čísla). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MDR-EX100AP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MDR-EX100AP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag