Návod k použití SONY MDR-E820LP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY MDR-E820LP. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY MDR-E820LP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY MDR-E820LP.


SONY MDR-E820LP : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1224 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY MDR-E820LP

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Vytáhnout síťovou zástrčku nebo vypnout anebo vyšroubovat pojistku. • Uvnitř spotřebiče nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče. • U spotřebičů se zámkem nenechávejte klíč v blízkosti spotřebiče a v dosahu dětských rukou. • Spotřebič je koncipován pro instalaci v uzavřeném prostoru. Spotřebič neprovozujte venku, ani ve vlhkých prostorách či v místech se stříkající vodou. • LED-osvětlení v spotřebiči slouží osvětlení vnitřního prostoru spotřebiče. [. . . ] • Vyvarujte se trvalému kontaktu s chladným povrchem chlazeného / mraženého zboží. Může to vést k bolestem, pocitu necitlivosti a k podchlazení. Při delším kontaktu s pokožkou použijte ochranná opatření, např. • Nejezte potraviny s překročenou dobou spotřeby, mohlo by dojít k otravě. 21 Klimatická třída Klimatická třída udává za které teploty místnosti se může spotřebič provozovat, aby vyvinul celý chladící výkon. Klimatická třída je uvedena na typovém štítku. Umístnění typového štítku je uvedeno v kapitole Popis spotřebiče. Spotřebič provozovat jen střídavým proudem. Přípustné napětí a frekvence jsou uvedeny na typovém štítku. Umístnění typového štítku je uvedeno v kapitole Popis spotřebiče. Zásuvka musí být uzemněna podle předpisů a musí být elektricky jištěna. Spouštěcí proud pojistky musí ležet mezi 10 A až 16 A. Elektrická přípojka Klimatická třída SN N ST T SN-ST SN-T Teplota místnosti +10 °C až +32 °C +16 °C až +32 °C +16 °C až +38 °C +16 °C až +43 °C +10 °C až +38 °C +10 °C až +43 °C Zásuvka se nesmí nacházet za spotřebičem a musí být lehce přístupná. Nezapojit spotřebič na prodlužovací kabel nebo lištu rozvodních zásuvek. Nepoužívejte společné měniče proudu (mění stejnosměrný proud na střídavý  / třífázový proud) ani úsporné zástrčky. Bude-li ukázána příliš vysoká teplota, pak napřed zkontrolovat, jsou-li dveře správně zavřeny. Teplotní výstraha Teplotní výstraha při poruše spotřebiče Pro dlouhodobé skladování vína se doporučuje teplota od +10 °C do +12 °C. - Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrávání. - Spotřebič neinstalujte v místě s přímými slunečními paprsky, vedle sporáků, topení či podobných tepelných zdrojů. - Spotřeba energie závisí na podmínkách instalace, např. Usazený prach zvyšuje spotřebu energie: - Chladicí agregát s výměníkem tepla - kovovou mřížku na zadní stěně spotřebiče - zbavte jednou ročně prachu. Úspora energie Bude-li ukazatel teploty i po 1 hodině ukazovat příliš vysokou nebo nízkou hodnotu, pak kontaktovat služby zákazníkům. Objeví-li se na ukazateli F0 nebo F1, pak má spotřebič poruchu. V takovém případě kontaktovat služby zákazníkům. • Vypnout výstražný tón stisknutím tlačítka Alarm. Ventilátor ve vnitřním prostoru spotřebiče zabezpečuje konstantní a rovnoměrnou teplotu vnitřního prostoru a příjemné klima pro skladování vína. Aktivováním tlačítka Ventilation se znovu zvýší vlhkost vzduchu v spotřebiči, co má obzvláště pozitivní účinek při dlouhém skladování. Zvýšená vlhkost vzduchu zamezuje dlouhodobě vyschnutí korku. Upozornění U příliš nízké teplotě na místě postavení spotřebiče může ventilátor běžet i když nebude aktivován. Ventilátor 23 Přes modus nastavování můžete využít dětskou pojistku a změnit jas ukazatele. S dětskou pojistkou můžete spotřebič zajistit proti neúmyslnému vypnutí. Přídavné funkce Nastavení světelnosti displeje stisknout na dobu 5 vteřin. Ukazatel = Ukazatel = Ukazatel = Ukazatel = Ukazatel = Zvolit tlačítkem nebo tlačítkem žádané nastavení. h1 = minimální světelnost h5 = maximální světelnost Ukazatel = Ukazatel = Ukazatel = Ukazatel = Vypnout dětskou pojistku stisknout na dobu 5 vteřin. [. . . ] Bude-li svítit vnitřní osvětlení i při zavřených dveřích, pak stisknout tlačítko Light. Upozornění Tato funkce se týká osvětlení všech tří přihrádek. • Podržet stisknuté tlačítko Light a  současně nastavit tlačítky nastavení teploty osvětlení na světlejší nebo tmavší. Vnitřní osvětlení K spotřebiči je pro každý rošt přiložená etiketa k označení. Zde si můžete zaznamenat druh vína uloženého na roštu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY MDR-E820LP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY MDR-E820LP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag