Návod k použití SONY LCS-THC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY LCS-THC. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY LCS-THC bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY LCS-THC.


SONY LCS-THC : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (86 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY LCS-THC

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zapnutí televizoru a DVD pehrávace s funkcí DIVX / MPEG 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vlození disku do pihrádky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pehrávání disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 a) Pehrávání pomocí menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Stisknete-li tlacítko znovu, zobrazené menu postupn zmizí. Vkládání a pehrávání disk CD, DTS-CD, HD-CD, WMA, MP3 / JPEG Jedním stisknutím tlacítka OSD zobrazte první stránku: , , Typ disku, stopa * / * (pehrávaná stopa / celkový pocet stop), Vypnout zvuk, Rezim opakování, Uplynulý cas pehrávané stopy". Stisknete-li tlacítko znovu, zobrazené menu postupn zmizí. c) d) 7. Casové funkce (kompatibilní s disky DIVX, DVD, SVCD, VCD, CD, DTS-CD, HD-CD) Mzete pouzít funkci vyhledávání k výbru císla titulu / kapitoly / stopy nebo mzete pejít do urcitého místa titulu. Nejprve stisknutím tlacítka TIME (cas) na dálkovém ovladaci otevete menu pro vyhledávání a aktivaci rezimu editace. V druhém kroku zvýraznte stisknutím tlacítek se sipkami císlo titulu / kapitoly / stopy nebo volitelnou moznost zadání casu. Ve tetím kroku pouzijte císelná tlacítka k zadání titulu / kapitoly / stopy, které chcete pehrát, nebo k zadání uplynulého casu odpovídajícího místu v píslusném titulu, na které chcete pejít. Na závr spuste pehrávání stisknutím tlacítka ENTER (Vlozit). Zadáte-li napíklad 01:23:56, zacne pehrávání od místa titulu, které odpovídá uplynulé dob jedné hodiny, dvaceti tí minut a padesáti sesti sekund. Je-li vlozené císlo neplatné, zobrazí se na obrazovce chybová informace , , NEPLATNÝ ZÁZNAM". Poznámky Tato funkce není k dispozici v rezimu pehrávání podle programu. Je-li zapnuto pehrávání pomocí menu, pi spustní pehrávání po pouzití funkce vyhledávání se automaticky vypne. Televizní systém se pepne kazdým následujícím stisknutím tlacítka P / N. Stisknete-li tlacítko ptkrát, obnoví se výchozí nastavení televizního systému. Poznámky: Je-li vybrán televizní systém AUTO, lze v závislosti na typu disku automaticky dosáhnout nejvyssího rozlisení. Není-li celá plocha obrazovky vyplnna obrazem (poznámka: sirokoúhlý záznam nikdy nevyplní celou plochu obrazovky), nebo je-li obraz cernobílý, pizpsobte stisknutím tlacítka P / N systém televizoru nastavením na NTSC nebo PAL. Pi pehrávání v urcitém televizním systému nemusí být u nkterých disk k dispozici vsechny funkce ve standardním rozsahu. 10 12. Funkce docasného vypnutí zvuku (kompatibilní s disky DIVX, DVD, SVCD, VCD, CD, DTS-CD, HD-CD, WMA, MP3/JPEG) Stisknutí tlacítka MUTE (Ztlumit zvuk) vám umozuje snízit hlasitost zvuku na neslysitelnou úrove. Chcete-li obnovit normální stav, znovu stisknte tlacítko MUTE (Ztlumit zvuk) nebo stisknte tlacítko ovládání hlasitosti VOL +/- (Zvýsit/Snízit hlasitost). Poznámky: V rezimu docasného vypnutí zvuku je deaktivován také zvukový výstup mikrofonu. Není-li reprodukován zádný zvuk, pokuste se obnovit reprodukci stisknutím tlacítka MUTE (Ztlumit zvuk). 13. Zvtsení/zmensení obrazu (kompatibilní s disky DIVX, DVD, SVCD, VCD, JPEG) Funkce vám umozuje zvtsovat nebo zmensovat obraz a panoramaticky jej posouvat. Opakovaným stisknutím tlacítka ZOOM (Zvtsit/Zmensit) aktivujte funkci a zvolte pozadovaný cinitel zvtsení/zmensení: ZOOM 2, ZOOM 3, ZOOM 4, ZOOM 1/2, ZOOM 1/3, ZOOM 1/4, ZOOM vypnut. Poznámky: Tato funkce není k dispozici, je-li zobrazeno menu disku. 14. Opakování urcitého úseku (kompatibilní s disky DIVX, DVD, SVCD, VCD, CD, DTS-CD, HD-CD, WMA, MP3) a) Bhem normálního nebo zrychleného pehrávání jedenkrát stisknte tlacítko A-B (Pehrávání úseku A-B) RPT. Tento údaj oznacuje zacátek smycky, která má být opakovan pehrávána. b) Znovu stisknte tlacítko A-B (Pehrávání úseku A-B) RPT. [. . . ] Svítí údaje DVD / SVCD / VCD / CD, je-li vlozen disk DIVX / DVD / Super-VCD / VCD / CD-DA. Opakování titulu (DIVX/DVD) / celého obsahu disku (CD, VCD). Opakování úseku mezi dvma konkrétními místy (opakování úseku A-B). Svítí bhem pehrávání podle programu. 6. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY LCS-THC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY LCS-THC bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag