Návod k použití SONY KLV-W40A10E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY KLV-W40A10E. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY KLV-W40A10E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY KLV-W40A10E.


SONY KLV-W40A10E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2079 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY KLV-W40A10E (4736 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY KLV-W40A10E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-629-162-12(1) Barevný LCD televizor Návod k obsluze Ped pouzitím tohoto televizoru si pectte cást , , Bezpecnostní upozornní" v tomto návodu k pouzití. Návod uschovejte pro dalsí pouzití. CZ KLV-W40A10E © 2005 Sony Corporation Abyste mohli zacít televizor co nejdíve pouzívat, provete kroky az . Více informací si prosím vyhledejte v návodu k obsluze. 1 Kontrola píslusenství (2) Baterie velikosti AA (typ R06) (1) RM-EA001 Dálkový ovladac Neodstraujte toto feritové jádro. (1) Koaxiální kabel Neodstraujte tato feritová jádra. [. . . ] Krom toho nastavte polozku , , Zem" podle zem/oblasti, ze které je program NexTView vysílán (strana 29). · Polozky , , Nahrávání" a , , Remind" nebudou po zahájení programu dostupné. Pístup ke sluzb NexTView Sluzba NexTView pedstavuje elektronického programového prvodce. 1 Pokud zvolíte kanál poskytující sluzbu NexTView (jakmile jsou data dostupná, zobrazí se nápis , , NexTView"), stisknte tlacítko . Stisknte tlacítko M/m/</, pro volbu zobrazené moznosti a pak stisknte tlacítko OK pro potvrzení. Pro vypnutí sluzby NexTView opt stisknte tlacítko . 2 1 23 01 Mon 02 Tue 03 Wed 04 Thu 05 Fri 06 S at 07 Sun 9 : 15 : 0 3 10 : 0 0 9 : 00 9 : 30 4 T V1 T V2 T V3 T V4 T V5 T V6 T V7 T V8 Magazine | Songs from the shows We a t h e r F o re c a s t | M i k e ' s s h o w E u r o N e w s c a s t | Fa n t a s y f i l m | M a r s W a r Home Shopping Europe | Euro Sports News | Painter's Show | Magazine AM Live Show | Euro Sports Euro magazine | Euro Sports Home Shopping Europe | Euro Newscast Info: OK 1 5 (All - vsechno)/ (Entertainment - zábava)/ (Children - pro dti)/ (Art - umní)/ (Sports - sport)/ (News - zprávy)/ (Movies filmy)/ (Music - hudba): Seznam program podle kategorií. 2 (Pouze tehdy, pokud sluzbu NexTView poskytuje více nez osm kanál): Vytvoí se seznam kanál. Pro obnovení výchozího továrního nastavení zvolte moznost , , Auto B". 3 : Zobrazení seznamu poznámek (podrobnosti viz cást , , 5 Informace"). Pokracování 17 CZ Pro manuální zmnu rezimu obrazovky tak, aby odpovídal vysílání Opakovaným stisknutím tlacítka zvolte moznost Wide, Smart, 4:3, 14:9 nebo Zoom. Wide (sirokoúhlé zobrazení) Sledování obrazu z pipojeného zaízení Zapnte pipojené zaízení a pak provete nkterou z následujících operací. Pro zaízení pipojené ke konektorm Scart pomocí kabelu Scart 21 pin se vsemi zapojenými vodici Spuste na pipojeném zaízení pehrávání. Obraz z pipojeného zaízení se zobrazí na obrazovce. Pro automaticky naladný videorekordér (strana 11) Stisknte tlacítko PROG +/- nebo numerická tlacítka pro volbu televizního kanálu. Pro dalsí pipojená zaízení Opakovaným stisknutím tlacítka / zobrazte na obrazovce symbol správného vstupu (viz níze). 1/ 1, 2/ 2, 3/ 3: Vstupní signál audio/video nebo RGB prostednictvím konektoru Scart / 1, 2 nebo 3. se objeví pouze v pípad, ze byl pipojen zdroj RGB signálu. 4: Komponentní vstupní signál prostednictvím zdíek Y, PB/ CB, PR/CR / 4 a vstupní signál audio prostednictvím zdíek L/G/S/I, R/D/D/D / 4. Zobrazuje se sirokoúhlé vysílání (16:9) ve správných rozmrech. Smart* Zobrazuje se klasické vysílání s pomrem stran obrazu 4:3 s imitací efektu sirokoúhlého obrazu. 4:3 Zobrazuje se bzné vysílání 4:3 (napíklad televizor, který nemá sirokoúhlou obrazovku) ve správných rozmrech. 14:9* 5: Digitální audio/video signál je na vstup pivádn prostednictvím zdíky HDMI IN 5. Vstupní audio signál je analogový pouze tehdy, pokud bylo zaízení pipojeno pomocí zdíky DVI a výstupní zdíky audio. 6/ 6: Vstupní video signál prostednictvím zdíky video 6 a vstupní audio signál prostednictvím zdíky audio L/G/S/I (MONO), zdíek R/D/D/D 6. se zobrazí pouze tehdy, pokud je zaízení pipojeno ke zdíce S video 6 namísto ke zdíce video 6 a vstupní signál S video je pivádn na vstup prostednictvím zdíky S video 6. Zobrazuje se vysílání s pomrem stran obrazu 14:9 ve správných rozmrech. Výsledkem je zobrazení cerných okrajových ploch na obrazovce. Zoom* Dalsí operace Funkce Zobrazuje se obraz ve filmovém formátu (formát letter box) ve správných rozmrech. * Horní a dolní cásti obrazu mohou být odíznuty. Udlejte toto . Návrat k normálnímu Stisknte tlacítko provozu televizoru Pístup k tabulce Seznam vstupních signál Rady · Alternativou je nastavení polozky , , Auto formát" na hodnotu , , Zap". Televizor automaticky zvolí nejvhodnjsí rezim odpovídající vysílání (strana 25). · Pi volb moznosti Smart, 14:9 nebo Zoom mzete cást obrazu pizpsobit. Stisknte tlacítko M/m pro posunutí obrazu nahoru nebo dol (nap. [. . . ] · Pro pipojení antény nepouzívejte bznou dvojlinku (s impedancí 300 ohm), aby nedoslo ke vzniku nezádoucího rusení. · Zvolte polozku , , Rucní ladní" v nabídce , , Nastavení" a nastavte polozku , , AFT" (automatické jemné ladní) tak, aby se zlepsil píjem obrazu (strana 32). · V menu , , Nastavení obrazu" zvolte polozku , , Redukce sumu" pro snízení sumu obrazu (strana 22). Umístte svj videorekordér do vtsí vzdálenosti od televizoru. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY KLV-W40A10E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY KLV-W40A10E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag