Návod k použití SONY KLV-V26A10E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY KLV-V26A10E. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY KLV-V26A10E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY KLV-V26A10E.


SONY KLV-V26A10E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1277 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY KLV-V26A10E (3945 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY KLV-V26A10E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-630-048-11(1) Barevný LCD televizor Návod k obsluze Ped pouzitím televizoru si prosím pectte cást , , Bezpecnostní informace" v tomto návodu k obsluze. Tento návod k obsluze si ponechejte pro pípadné pouzití v budoucnu. KLV-V26A10E © 2005 Sony Corporation VAROVÁNÍ · Aby nedoslo k úrazu elektrickým proudem, nevkládejte zástrcku odíznutou od síového napájecího kabelu do zásuvky. Takovou zástrcku není dovoleno pouzívat a mla by být zlikvidována. · Aby nedoslo ke vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte televizor desti ani vlhkosti. [. . . ] Krom toho nastavte polozku , , Zem" podle zem/oblasti, ze které je program NexTView vysílán (strana 29). · Polozky , , Nahrávání" a , , Remind" nebudou po zahájení programu dostupné. Pístup ke sluzb NexTView Sluzba NexTView pedstavuje elektronického programového prvodce. 1 Pokud zvolíte kanál, poskytující sluzbu NexTView (jakmile jsou data dostupná, zobrazí se nápis , , NexTView"), stisknte tlacítko . Stisknte tlacítko M/m/</, pro volbu zobrazené moznosti a pak stisknte tlacítko OK pro potvrzení. Pro vypnutí sluzby NexTView opt stisknte tlacítko . 2 1 23 01 Mon 02 Tue 03 Wed 04 Thu 05 Fri 06 S at 07 Sun 9 : 15 : 0 3 10 : 0 0 9 : 00 9 : 30 4 T V1 T V2 T V3 T V4 T V5 T V6 T V7 T V8 Magazine | Songs from the shows We a t h e r F o re c a s t | M i k e ' s s h o w E u r o N e w s c a s t | Fa n t a s y f i l m | M a r s W a r Home Shopping Europe | Euro Sports News | Painter's Show | Magazine AM Live Show | Euro Sports Euro magazine | Euro Sports Home Shopping Europe | Euro Newscast Info: OK 1 5 (All - vsechno)/ (Entertainment - zábava)/ (Children - pro dti)/ (Art - umní)/ (Sports - sport)/ (News - zprávy)/ (Movies filmy)/ (Music - hudba): Seznam program podle kategorií. Pokracování 17CZ Pro manuální zmnu rezimu obrazovky tak, aby odpovídal vysílání Opakovaným stisknutím tlacítka zvolte moznost Wide, Smart, 4:3, 14:9 nebo Zoom. Wide (sirokoúhlé zobrazení) Sledování obrazu z pipojeného zaízení Zapnte pipojené zaízení a pak provete nkterou z následujících operací. Pro zaízení pipojené ke konektorm Scart pomocí kabelu Scart 21 pin se vsemi zapojenými vodici Spuste na pipojeném zaízení pehrávání. Obraz z pipojeného zaízení se zobrazí na obrazovce. Pro automaticky naladný videorekordér (strana 11) Stisknte tlacítko PROG +/- nebo numerická tlacítka pro volbu televizního kanálu. Pro dalsí pipojená zaízení Opakovaným stisknutím tlacítka / zobrazte na obrazovce symbol správného vstupu (viz níze). 1/ 1, 2/ 2: Vstupní signál audio/video nebo RGB prostednictvím konektoru Scart / 1 nebo 2. se objeví pouze v pípad, ze byl pipojen zdroj RGB signálu. 3: Komponentní vstupní signál prostednictvím zdíek Y, PB/CB, PR/CR / 3 a vstupní signál audio prostednictvím zdíek L/G/S/I, R/D/D/D / 3. 4: Digitální audio/video signál je na vstup pivádn prostednictvím zdíky HDMI IN 4. Vstupní audio signál je analogový pouze tehdy, pokud bylo zaízení pipojeno pomocí zdíky DVI a výstupní zdíky audio. 5/ 5: Vstupní video signál prostednictvím zdíky video 5 a vstupní audio signál prostednictvím zdíek audio L/G/ S/I (MONO), R/D/D/D 5. Zobrazí se pouze tehdy, pokud je zaízení pipojeno ke zdíce S video 5 namísto ke zdíce video 5 a vstupní signál S video je pivádn na vstup prostednictvím zdíky S video 5. Zobrazuje se sirokoúhlé vysílání (16:9) ve správných rozmrech. Smart (inteligentní zobrazení)* Zobrazuje se klasické vysílání s pomrem stran obrazu 4:3 s imitací efektu sirokoúhlého obrazu. 4:3 Zobrazuje se bzné vysílání 4:3 (napíklad televizor, který nemá sirokoúhlou obrazovku) ve správných rozmrech. 14:9* Zobrazuje se vysílání s pomrem stran obrazu 14:9 ve správných rozmrech. Výsledkem je zobrazení cerných okrajových ploch na obrazovce. Zoom* Dalsí operace Zobrazuje se obraz ve filmovém formátu (formát letter box) ve správných rozmrech. * Horní a dolní cásti obrazu mohou být odíznuty. Funkce Udlejte toto . Návrat k normálnímu Stisknte tlacítko provozu televizoru Pístup k tabulce Seznam vstupních signál Rady · Alternativou je nastavení polozky , , Auto formát" na hodnotu , , Zap". Televizor automaticky zvolí nejvhodnjsí rezim odpovídající vysílání (strana 25). · Pi volb moznosti Smart, 14:9 nebo Zoom mzete cást obrazu pizpsobit. Stisknte tlacítko M/m pro posunutí obrazu nahoru nebo dol (nap. pro umoznní ctení titulk). Stisknte tlacítko OK a pak stisknte tlacítko , . [. . . ] Umístte svj videorekordér do vtsí vzdálenosti od televizoru. · Mezi videorekordérem a televizorem ponechejte alespo 30 cm volného místa, abyste pedesli vzniku sumu. · Vyvarujte se instalace svého videorekordéru ped televizor nebo vedle televizoru. · Obraz na zobrazovacím panelu je tvoen obrazovými body (pixely). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY KLV-V26A10E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY KLV-V26A10E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag