Návod k použití SONY KLV-20SR3

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY KLV-20SR3. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY KLV-20SR3 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY KLV-20SR3.


SONY KLV-20SR3 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5218 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY KLV-20SR3 (5612 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY KLV-20SR3

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-067-275-11(1) LCD Colour TV Barevný LCD TV pijímac Návod k obsluze Ped pouzitím TV si laskav pecliv prostudujte tento návod a kapitolu , , Bezpecnostní informace". Návod uschovejte pro dalsí pouzití. CZ KLV-20SR3 © 2004 Sony Corporation Úvod · Dkujeme, ze jste zakoupili výrobek Sony. · Ped pouzitím pístroje si pectte tento návod a uschovejte jej k dalsímu pouzití. · Symboly, pouzité v návodu: Dlezitá informace. [. . . ] Sharpness Stiskem B nebo b snízíte nebo zvýsíte ostrost obrazu. Dalsím stiskem OK ulozte. Tato nastavení jsou dostupná pouze pi nastavení , , Picture Mode" na , , Personal". Backlight Stiskem B nebo b snízíte nebo zvýsíte podsvícení obrazu. Tato nastavení jsou dostupná pouze pi nastavení , , Picture Mode" na , , Personal". Nastavení úhlu TV 25CZ Reset Noise Reduction Stiskem OK vrátíte nastavení na tovární hodnoty. Základní nastavení této polozky je Auto pro potlacení , , snzení" v obrazu slabsích vysílac. Dále tisknutím v nebo V vyberte: Warm (dodává bílé nádech do cervena), Normal (poskytuje neutráln bílou barvu), Cool (zbarvuje bílou do modra). Dalsím stiskem OK ulozte. Colour Tone 26CZ Nastavení úhlu TV Nabídka Sound Adjustment Nabídka , , Sound Adjustment" (Nastavení zvuku) umozuje zvuková nastavení. Jak na to: Stisknte MENU a pak pomocí v vyberte , pak stiskem OK vstupte do nabídky. Dále stiskem v nebo V vyberte pozadovanou moznost a stisknte OK. Popis vsech mozností je uveden dále. Sound Effect Tato polozka dovoluje nastavit zvukové efekty. Dále opakovaným tisknutím v nebo V vyberte: Natural Zlepsuje jasnost, detailnost a prezentnost zvuku pomocí , , BBE High Definition Sound system"*. Dynamic , , BBE High Definition Sound system"* zesiluje jasnost a prezentnost zvuku pro lepsí srozumitelnost a hudební realismus. Vybranou polozku potvrte stiskem OK. CZ Tato funkce nemá vliv na zvuk sluchátek. Treble Stiskem B nebo b zeslabíte nebo zesílíte vyssí kmitocty zvuku. Stiskem B nebo b zeslabíte nebo zesílíte nízké kmitocty zvuku. Stiskem B nebo b zesílíte signál z levého nebo pravého reproduktoru. Stiskem OK vrátíte nastavení na tovární hodnoty. Dále: · Pi stereofonním vysílání: Stiskem v nebo V vyberte Stereo nebo Mono. · Pi dvojjazycném vysílání: Stiskem v nebo V vyberte Mono (pro monofonní kanál, je-li dostupný), A (kanál 1) nebo B (kanál 2). Dalsím stiskem v nebo V vyberte On (hlasitost pedvoleb zstane stejná bez ohledu na vysílaný signál, nap. pi reklamách) nebo Off (hlasitost se mní podle vysílaného signálu). Dalsím stiskem OK ulozte. Bass Balance Reset Dual Sound Auto Volume Tato funkce nemá vliv na zvuk sluchátek. * Systém , , BBE High Definition Sound system" byl vytvoen Sony Corporation v licenci BBE Sound, Inc. [. . . ] · Vypnte pístroje, pipojené do zásuvek Scart na zadním panelu TV. · Objeví-li se polozka, kterou chcete zvolit, v tlumených barvách, není práv dostupná. · V nabídce , , Set Up" vyberte funkci , , Country" a vyberte zemi, v níz chcete pístroj provozovat (str. Pro jazyky s písmem azbuka doporucujeme v pípad, ze zem není uvedena v seznamu, zvolit Rusko. Teckované linky nebo prouzky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY KLV-20SR3

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY KLV-20SR3 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag