Návod k použití SONY KE-W50A10E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY KE-W50A10E. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY KE-W50A10E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY KE-W50A10E.


SONY KE-W50A10E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2814 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY KE-W50A10E (11988 ko)
   SONY KE-W50A10E Installation Guide (2553 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY KE-W50A10E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2-632-749-01(2) Barevný PDP televizor Návod k obsluze Ped pouzitím televizoru si prosím pectte cást , , Bezpecnostní informace" v tomto návodu k obsluze. Tento návod k obsluze si ponechejte pro pípadné pozdjsí pouzití. CZ KE-W50A10E © 2005 Sony Corporation Provedením krok az mzete Vás televizor rychle pipravit k pouzití. Dalsí informace najdete v Návodu k obsluze, který je dodáván spolu s touto píruckou. 1 Kontrola píslusenství (2) Baterie velikosti AA (typ R06) (1) RM-EA001 Dálkový ovladac Neodstraujte toto feritové jádro. (1) Koaxiální kabel Vázací pás a sroubek Drzák zástrcky síového napájecího kabelu Kabelová svorka síového napájecího kabelu (1) Cisticí hadík Neodstraujte tato feritová jádra. [. . . ] Poznámky · Pokud jazyk pouzívaný sluzbou NexTView není shodný s jazykem nastaveným u televizoru, mohou se na obrazovce zobrazovat nesprávné znaky. Nastavte polozku , , Language" na jazyk, který se pouzívá u NexTView (strana 29). Nastavte rovnz polozku , , Country" na zemi/ oblast, ze které je program NexTView vysílán (strana 29). · Funkce , , Record" (Záznam) a , , Remind" (Pipomenutí) nejsou po spustní programu jiz k dispozici. Sledování televizního vysílání Pístup ke sluzb NexTView NexTView je elektronický programový prvodce. 1 2 Kdyz je vybrán kanál, který poskytuje sluzbu NexTView (, , NexTView" se zobrazí, jakmile jsou data k dispozici), stisknte . Stiskem M/m/</, vyberte zobrazenou volbu, pak stisknte OK pro potvrzení. Pro vypnutí NexTView stisknte znovu . 1 23 01 Mon 02 Tue 03 Wed 04 Thu 05 Fri 06 S at 07 Sun 9 : 15 : 0 3 10 : 0 0 9 : 00 9 : 30 4 T V1 T V2 T V3 T V4 T V5 T V6 T V7 T V8 Magazine | Songs from the shows We a t h e r F o re c a s t | M i k e ' s s h o w E u r o N e w s c a s t | Fa n t a s y f i l m | M a r s W a r Home Shopping Europe | Euro Sports News | Painter's Show | Magazine AM Live Show | Euro Sports Euro magazine | Euro Sports Home Shopping Europe | Euro Newscast Info: OK 1 5 (Vse)/ (Zábava)/ (Dti)/ (Umní)/ (Sport)/ (Zprávy)/ (Hudba): Vypisuje programy podle kategorie. (Filmy)/ 2 (Pouze tehdy, kdyz sluzbu NexTView poskytuje více nez 8 kanál): Vytváí seznam kanál. Pro obnovení továrního nastavení kanál vyberte , , Auto B". 3 : Zobrazí seznam pipomínek (podrobné informace viz , , 5 Informace"). Pokracování 17 CZ Pro manuální zmnu rezimu obrazovky tak, aby vyhovoval vysílání Opakovaným mackáním 4:3, 14:9 nebo Zoom. Wide (Sirokoúhlé zobrazení) vyberte Wide, Smart, Sledování obrazu z pipojeného zaízení Zapnte pipojené zaízení, a pak provete nkterou z následujících operací. Pro zaízení pipojené ke konektorm scart pomocí kompletn zapojeného kabelu scart 21-pin Spuste na pipojeném zaízení pehrávání. Obraz z pipojeného zaízení se zobrazí na obrazovce. Pro dalsí pipojená zaízení Opakovaným mackáním / zobrazte na obrazovce správný vstupní symbol (viz níze). 1/ 1, 2/ 2, 3/ 3: Vstupní signál audio/video nebo RGB prostednictvím konektoru scart / 1, 2 nebo 3. se objeví pouze v pípad, ze byl pipojen zdroj RGB signálu. 4: Komponentní vstupní signál prostednictvím zdíek Y, PB/CB, PR/CR / 4 a vstupní signál audio prostednictvím zdíek L/G/S/I, R/D/D/D / 4. 5: Digitální audio/video signál je na vstup pivádn prostednictvím zdíky HDMI IN 5. Vstupní audio signál je analogový pouze tehdy, kdyz bylo zaízení pipojeno pomocí DVI a zdíky audio out. 6/ 6: Vstupní video signál prostednictvím zdíky video 6 a vstupní audio signál prostednictvím zdíky audio L/G/ S/I (MONO), zdíek R/D/D/D 6. se zobrazí pouze tehdy, kdyz je zaízení pipojeno ke zdíce S video 6 namísto zdíky video 6 a vstupní signál S video je pivádn na vstup prostednictvím zdíky S video 6. Zobrazuje sirokoúhle vysílání (16:9) ve správných rozmrech. Smart (Inteligentní zobrazení)* Zobrazuje konvencní vysílání 4:3 s imitací efekt sirokoúhlého obrazu. televizor bez sirokoúhlé obrazovky) ve správných rozmrech. 14:9* Zobrazuje vysílání 14:9 ve správných rozmrech. Výsledkem je zobrazení cerných okrajových ploch na obrazovce. Zoom* Dalsí operace Funkce Zobrazuje obraz filmového formátu (formát letter box) ve správných rozmrech. * Horní a dolní cásti obrazu mohou být odíznuty. Udlejte toto . Návrat k normálnímu Stisknte tlacítko provozu televizoru Pístup k tabulce Seznam vstupních signál Rady · Alternativou je nastavení polozky , , Auto Format" na , , On". Televizor automaticky vybere nejlepsí rezim tak, aby vyhovoval vysílání (strana 25). [. . . ] · Zkontrolujte, zda není anténa zlomená nebo ohnutá. · Zkontrolujte, zda anténa není na konci své zivotnosti (3-5 let v normálním provozu, 1-2 roky pi provozu na moském pobezí). · Umístte televizor do vtsí vzdálenosti od zdroj elektrického sumu (napíklad automobily, motocykly nebo vysousece vlas). · Ujistte se, zda je anténa pipojena dodávaným koaxiálním kabelem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY KE-W50A10E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY KE-W50A10E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag