Návod k použití SONY BRAVIA KDL-60NX723

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-60NX723. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-60NX723 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-60NX723.


SONY BRAVIA KDL-60NX723 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (36398 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BRAVIA KDL-60NX723 (3707 ko)
   SONY BRAVIA KDL-60NX723 (3723 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-60NX723

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Stisknutím a podrzením tohoto tlacítka po dobu 3 sekund peskocíte zpt na pedchozí hudební skladbu. Napájecí adaptér náhlavní sady headset Bluetooth. 2 3 Multifunkcní tlacítko (MFB) Zastavit 4 / Zvýsit hlasitost/peskocit dopedu 5 -/ Snízit hlasitost/peskocit dozadu 6 7 Mikrofon Nabíjení Svítí mode: Tento indikátor svítí mode po zapnutí napájení. Indikátor napájení Svítí cerven: Tento indikátor svítí cerven bhem nabíjení baterie. Svítí zelen: Tento indikátor svítí zelen, kdyz je baterie zcela nabitá. Svítí zelen a bliká cerven: Zivotnost baterie skoncila, je teba pouzít novou baterii. [. . . ] Pehrát/pozastavit: Krátkým stisknutím tlacítka MFB mzete pehrávat a pozastavovat hudbu, kdyz je náhlavní sada headset pipojena prostednictvím profilu A2DP. Aktivace pohotovostního rezimu: Stisknte a podrzte tlacítko MFB po dobu 3 sekund. Po Indikátor rezimu aktivaci pohotovostního rezimu této náhlavní sady headset se ozve tón "Do Do" a indikátor rezimu bude blikat mode. Funkce pijetí/ukoncení volání: Krátkým stisknutím tlacítka MFB pijmete/ukoncíte volání, kdyz je náhlavní sada headset pipojena prostednictvím profile Hands-free. Nízký stav baterie: Ukazuje nízký stav baterie náhlavní sady headset a 10 sekund zní tón "Do Do". Je teba nabít baterii. _______________________________________________________________ 4 ___________________________________________________________________________________________________ Cesky 2. Zacínáme 2-1 Nabíjení náhlavní sady headset: Ped pouzíváním tohoto zaízení nabijte zabudovanou nabíjecí baterii. Poprvé je teba zabudovanou nabíjecí baterii nabíjet nejmén 5 hodin. Kdyz je baterie zcela nabitá, svítí indikátor napájení zelen. Bhem nabíjení svítí indikátor napájení cerven. POZNÁMKA: - Ped nabíjením vypnte zaízení. - Nabíjecí baterie se postupn opotebovává a vyzaduje delsí dobu nabíjení ­ to je normální. 2-2 Zapnutí náhlavní sady headset: Po zapnutí napájení svítí indikátor napájení mode. Zvukový výstup zaízení se zmní na Bluetooth. Nyní mzete poslouchat hudbu z pocítace prostednictvím náhlavní sady headset Bluetooth. 8. Chcete-li pipojení perusit, klepnte pravým tlacítkem na Náhlavní sada headset bude odpojena od pocítace. a vyberte píkaz Disconnect (Odpojit). 3-2 Pipojení k mobilnímu telefonu Nkteré mobilní telefony jsou vybavené funkcemi Bluetooth. Náhlavní sada headset BRAVIA KDL-60NX723 mze být soucasn pipojena k mobilnímu telefonu a k pocítaci. Pokud pi poslechu hudby z pocítace obdrzíte píchozí volání, náhlavní sada headset BRAVIA KDL-60NX723 pozastaví pehrávání hudby a pijme píchozí volání. Po dokoncení volání se znovu obnoví pehrávání hudby. Kroky: 1. Pepnte náhlavní sadu headset BRAVIA KDL-60NX723 do rezimu párování. Nechte mobilní telefon vyhledat nová zaízení Bluetooth. Jakmile telefon vyhledá "BRAVIA KDL-60NX723", spuste pipojování. 5. Po pipojení náhlavní sady headset BT mobilní telefon pejde do rezimu hand-free. _______________________________________________________________ 8 ___________________________________________________________________________________________________ Cesky Poznámka: Tento krok se u rzných mobilních telefon lisí. Informace o pipojení mobilního telefonu najdete v návodu na pouzívání vaseho mobilního telefonu. 4. [. . . ] Informace o pipojení mobilního telefonu najdete v návodu na pouzívání vaseho mobilního telefonu. 4. Pouzívání náhlavní sady headset Bluetooth 4-1 Ovládání pehrávace WMP Po pipojení k pocítaci mzete spustit pehrávac WMP (Windows Media Player) a poslouchat hudbu. Vzhledem k tomu, ze náhlavní sada headset BRAVIA KDL-60NX723 podporuje profil AVRCP, mzete pehrávac WMP prostednictvím sady dálkov ovládat. Tlacítko 1 2 3 Popis Multifunkcní tlacítko (MFB) Funkce Pehrát/pozastavit hudbu Zastavit hudbu Slouzí ke zvýsení hlasitosti a k peskocení dopedu na dalsí hudební skladbu. Jedním stisknutím tohoto tlacítka zvýsíte hlasitost. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-60NX723

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-60NX723 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag