Návod k použití SONY BRAVIA KDL-55NX723

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-55NX723. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-55NX723 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-55NX723.


SONY BRAVIA KDL-55NX723 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (36398 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BRAVIA KDL-55NX723 (4109 ko)
   SONY BRAVIA KDL-55NX723 (3723 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-55NX723

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Toto zaízení nesmí zpsobovat skodlivé rusení, a (2). Toto zaízení musí akceptovat jakékoli pijaté rusení vcetn takového, které mze zpsobit jeho nezádoucí cinnost. Poznámka: Toto zaízení bylo testováno podle pozadavk na digitální zaízení tídy B, jejichz limity spluje v rámci pedpis FCC, cást 15. Tato omezení jsou navrzena tak, aby zajisovala pimenou ochranu proti nezádoucímu rusení pi instalaci v domácnostech. Zaízení vytváí, pouzívá a mze vyzaovat elektromagnetické záení na rádiových frekvencích a pi zanedbání pokyn pro instalaci a pouzívání mze zpsobit nezádoucí rusení rozhlasového a televizního vysílání. [. . . ] Po pipojení k pocítaci prostednictvím kabelu USB lze fotoaparát nastavit na rezim pamového úlozist USB nebo na rezimu videokamery. Rezim pamového úlozist Tento digitální fotoaparát mze slouzit jako externí pamové úlozist ci dokonce jako ctecka pamových karet. Chcete-li tento fotoaparát pouzívat jako ctecku karet SD, provete následující nastavení: 1. Nainstalujte aplikaci podle pokyn v cásti "Instalace softwaru a ovladace". Stisknte pepínac rezim a pomocí tlacítek pro posouvání nahoru/ dol vyberte polozku PC mode (Rezim PC). -25- Cesky 4. Stisknutím tlacítka Nastavit/ funkce pejdte na vybranou ikonu. Na displeji LCD se zobrazí volba "Storage" (Pamové úlozist) nebo "Video camera" (Videokamera). Pomocí tlacítek pro výbr nahoru/dol vyberte a oznacte volbu "Storage" (Pamové úlozist) a stisknutím tlacítka nastavit/funkce výbr potvrte a ulozte. Kdyz se na displeji LCD zobrazí ikona USB pipojení k pocítaci, pipojte fotoaparát k pocítaci pomocí dodaného kabelu USB. Po dokoncení pipojení se v cásti Tento pocítac zobrazí ikona vymnitelného pevného disku. Nyní mzete zacít pouzívat nov pidaný pevný disk, který je cteckou karet SD vestavnou do fotoaparátu. Rezim videokamery Pokud se fotoaparát nachází v rezimu videokamery, lze jej v operacním systému Windows XP pouzívat k fotografování nebo jako doplnk jiného softwaru, napíklad: lze jej pouzívat pro videokonference mezi dvma koncovými uzivateli. Nainstalujte aplikaci podle pokyn v cásti "Instalace softwaru a ovladac". Kdyz bloky dosáhnou horní okraj displeje, hra koncí. Chcete-li hru po ukoncení spustit znovu, stisknte tlacítko OK/funkce. Skóre hry: S kazdým odstranným ádkem blok se vase skóre zvýsí o 1; s kazdými 2 ádky odstrannými najednou se vase skóre zvýsí o 4; s kazdými 3 ádky odstrannými najednou se vase skóre zvýsí o 9. Kdyz dosáhnete 50, 150, 500 a 1500 bod, zvýsí se rychlost padání blok. Stisknutím tlacítka závrky ukoncíte hru a vrátíte se do nabídky her. -28- Cesky Memory Po zahájení této hry otocte fotoaparát o 90o stup po smru hodin a tímto zpsobem jej drzte bhem hraní. Po zahájení hry si bhem 2, 5 sekund budete muset zapamatovat obrázky a jejich polohu. Poté se obrázky skryjí a v dolní cásti obrazovky bude zahájeno odpocítávání casu. Smyslem hry je co nejrychleji vyhledat dvojice stejných obrázk. Pomocí tlacítka se sipkou nahoru/dol mzete vodorovn posouvat kurzor. Tlacítko Procházet pohybuje kurzorem dol a pepínac rezim pohybuje kurzorem nahoru. Stisknutím tlacítka OK/funkce zobrazte vybraný obrázek; pokud je dalsí zvolený obrázek stejný, jako první, dvojice tchto obrázk bude odstranna. [. . . ] Po spustní aplikace budete moci zjistit více informací o Presto!Photo 3. -45- Cesky Dodatek A: Technické údaje Obecné Snímac obrazu Snímac 1/1, 8" CMOS, 5, 17 megapixel Aktivní obrazové body 5, 1 megapixel Pamové úlozist Citlivost snímace Objektiv Rozsah ostení Fotografie Integrovaná pam Flash 32 MB Podporuje pamové karty SD/ MMC (az 2 GB) Auto Pevné zaostení, F3, 0/8, 0f=8, 25 mm Normální: 1, 3 m az nekonecno Makro: 17 az 19 cm Formáty JPEG (DCF, DPOF a EXIF), pímý tisk DPI1280 x 960, 2048 x 1536, 2592 x 1944, 4048 x 3040 (hardwarová interpolace) AVI (Motion JPEG), vhodné formáty zvuku Video320 x 240 (max. 23 snímk/s. ) Pocítacová videokamera320 x 240 (max. 14 snímk/s. ) Digitální zoom 4x 2, 4palcový displej TFT s vysokým rozlisením (480 x 234 obyc. ) Není k dispozici Rozsah 1, 0 az 1, 5 m Automaticky/ vypnutý/ nucený Automaticky/ slunecno/ zárovka/ výbojka -2, 0 EV az +2, 0 EV (po 0, 5 EV stop) Vypnuto/ 10 sekund Webová kamera a pamové úlozist prostednictvím USB 2. 0 (vysokorychlostní) Mechanická závrka 1/4 az 1/500 sekundy Videoklipy Zoom Displej TFT Hledácek Blesk Vyvázení bílé Kompenzace délky expozice Samospous Pocítacové rozhraní Závrka -46- Cesky Obecné Automatické vypnutí Baterie Rozmry Hmotnost 1 min. , 3 min. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-55NX723

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-55NX723 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag