Návod k použití SONY BRAVIA KDL-55NX720

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-55NX720. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-55NX720 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-55NX720.


SONY BRAVIA KDL-55NX720 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (36398 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BRAVIA KDL-55NX720 (4109 ko)
   SONY BRAVIA KDL-55NX720 (3723 ko)
   SONY BRAVIA KDL-55NX720 DATASHEET (194 ko)
   SONY BRAVIA KDL-55NX720 DIMENSIONS DIAGRAM (655 ko)
   SONY BRAVIA KDL-55NX720 I-MANUAL ONLINE (PRINTABLE) (2352 ko)
   SONY BRAVIA KDL-55NX720 TABLE-TOP STAND ASSEMBLY INSTRUCTIONS (PEDESTAL TYPE) (416 ko)
   SONY BRAVIA KDL-55NX720 ADDITIONAL INFORMATION FOR USING SONY WALL-MOUNT BRACKET (SU-WL700) (375 ko)
   SONY BRAVIA KDL-55NX720 ADDITIONAL INFORMATION FOR USING SONY WALL-MOUNT BRACKET (SU-WL500) (758 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-55NX720

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Toto zaízení nesmí zpsobovat skodlivé rusení, a (2). Toto zaízení musí akceptovat jakékoli pijaté rusení vcetn takového, které mze zpsobit jeho nezádoucí cinnost. Poznámka: Toto zaízení bylo testováno podle pozadavk na digitální zaízení tídy B, jejichz limity spluje v rámci pedpis FCC, cást 15. Tato omezení jsou navrzena tak, aby zajisovala pimenou ochranu proti nezádoucímu rusení pi instalaci v domácnostech. Zaízení vytváí, pouzívá a mze vyzaovat elektromagnetické záení na rádiových frekvencích a pi zanedbání pokyn pro instalaci a pouzívání mze zpsobit nezádoucí rusení rozhlasového a televizního vysílání. [. . . ] Ve slozce DCIM/ 100FSCAM jsou ukládány soubory vytvoené pi fotografování, -29- CESKY nahrávání videa a zvuku. Slozka MOVIE slouzí k externímu ukládání videosoubor AVI a ASF. Slozka MUSIC slouzí k externímu ukládání hudebních soubor MP3 a WAV. Slozka PHOTO slouzí k externímu ukládání soubor s obrázky JPEG. Slozka DEMO slouzí k externímu ukládání videosoubor AVI, ASF a MOV a soubor s obrázky JPG. 2. 10. 2 Webová kamera Tento digitální fotoaparát mze fungovat jako pocítacová nebo webová kamera. Tento digitální fotoaparát pipojte k pocítaci pomocí dodaného kabelu USB (viz výse). Po pipojení tohoto digitálního fotoaparátu k pocítaci pomocí kabelu USB, fotoaparát automaticky nabídne výbr dvou rezim ­ velkokapacitní pamové zaízení nebo webová kamera ­ pro pipojení k pocítaci prostednictvím rozhraní USB. Pomocí navigacního tlacítka (tlacítka nahoru/dol ) vyberte volbu PC Camera (Webová kamera) a stisknutím tlacítka OK potvrte nastavení. Fotoaparát zacne automaticky snímat. 3. 4. Funkci webové kamery, kterou nabízí tento digitální fotoaparát, mzete vyuzít se softwarem dodaným na disku CD-ROM nebo s jiným softwarem. -30- CESKY 2. 11 Pipojení k televizoru Pipojte fotoaparát k televizoru dodaným kabelem AV podle obrázku. Pipojte zlutý konektor kabelu AV do vstupního portu videa na televizoru, videorekordéru nebo pehrávace DVD. Pipojte bílý a cervený konektor kabelu AV do vstupního portu videa na televizoru, videorekordéru nebo pehrávace DVD. -31- CESKY 3. Pouzívání fotoaparátu Tato cást obsahuje pokyny pro pouzívání tohoto fotoaparátu. 3. 1 Rezim fotoaparátu Rezim fotoaparátu slouzí ke snímání fotografií a ukládání do vnitní pamti nebo na pamovou kartu SD. 3. 1. 1 Ikony Na následující obrazovce jsou zobrazený ikony rezimu fotoaparátu a jejich symboly. V následující tabulce jsou popsány funkce jednotlivých tlacítek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indikátor rezimu fotoaparátu Zobrazení poctu ulozených snímk Stav digitálního zoomu Indikátor stavu baterie Indikátor rezimu blesku Indikátor velikosti obrazu Indikátor kvality obrazu Indikátor vyvázení bílé ukazuje nastavení vyvázení bílé Zobrazení datumu fotografování Ikona stavu vnitní pamti nebo pamové karty SD/MMC -32- CESKY 3. 1. 2 Nastavení blesku V rezimu fotoaparátu pomocí navigacního tlacítka (tlacítka nahoru/dol ) zvýraznte volbu Flash (Blesk) a pomocí navigacního tlacítka (tlacítka vlevo/vpravo ) pejdte do rezimu blesku. V rezimu fotoaparátu stisknutím navigacního tlacítka (stedové tlacítko pejdte do nabídky Setup (Nastavení) pro upravení formátu souboru. Pomocí navigacního tlacítka (tlacítka nahoru/dol (Velikost). ) vyberte volbu Size ) 3. Pomocí navigacního tlacítka (tlacítka vlevo/vpravo QVGA a potvrte stisknutím tlacítka OK . Dalsím stisknutím navigacního tlacítka (stedové tlacítko ) ukoncete nabídku. 3. 2. 3 3. 2. 4 3. 2. 5 3. 2. 6 1. 2. Kvalita Vyvázení bílé Barevný efekt Formát souboru ) ) vyberte volbu File Format (Formát souboru). Viz cást "3. 1. 4 Kvalita". Viz cást "3. 1. 5 Vyvázení bílé". Viz cást "3. 1. 6 Barevný efekt". V rezimu fotoaparátu stisknutím navigacního tlacítka (stedové tlacítko pejdte do nabídky Setup (Nastavení) pro upravení formátu souboru. Pomocí (tlacítka nahoru/dol 3. Pomocí navigacního tlacítka (tlacítka vlevo/vpravo nebo MOV a potvrte stisknutím tlacítka OK . 4. ) vyberte volbu AVI, ASF ) ukoncete Dalsím stisknutím navigacního tlacítka (stedové tlacítko nabídku. -37- CESKY 3. 3 Rezim nahrávání zvuku Rezim nahrávání zvuku slouzí k nahrávání zvukových soubor a jejich ulození do vnitní pamti nebo na kartu SD. 3. 3. 1 Ikony 3 1 Na následujícím obrázku je uveden popis ikon a symbol rezimu nahrávání zvuku. 2 1 2 3 4 5 5 4 V následující tabulce jsou popsány funkce jednotlivých tlacítek. Zobrazení poctu ulozených soubor Stav baterie Ikona nahrávání zvuku Stav nahrávání Cas nahrávání 3. 4 Rezim nastavení V tomto rezimu mzete provádt nkterá speciální nastavení. Zapnte fotoaparát, pomocí navigacního tlacítka (tlacítka vlevo/vpravo tlacítko OK ) nastavte systém a potom stisknte . V rezimu nastavení lze provádt následující nastavení. -38- CESKY 3. 4. 1 3. 4. 2 1. Nastavení datumu a casu Nastavení funkce pípnutí Viz cást 2. 6. 1 "Nastavení datumu a casu". Zapnte fotoaparát, pomocí navigacního tlacítka (tlacítka vlevo/vpravo ) nastavte systém a potom stisknutím tlacítka OK pejdte do rezimu Setup (Nastavení). Pomocí navigacního tlacítka (tlacítka nahoru/dol (Pípnutí). [. . . ] Klepnutím na tlacítko Finish (Dokoncit) restartujete pocítac. Video Works 6 je vysplá aplikace software pro editování videa. Jestlize se CD automaticky nespustí, pouzijte managera Windows soubor ke spustní InstallMgr. exe v adresái CD. Stisknte tlacítko instalace a následujte pokyny uvedené na obrazovce. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-55NX720

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-55NX720 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag