Návod k použití SONY BRAVIA KDL-55HX925

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce SONY BRAVIA KDL-55HX925. Doufáme, že uživatelská příručka pro SONY BRAVIA KDL-55HX925 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku SONY BRAVIA KDL-55HX925.


SONY BRAVIA KDL-55HX925 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (32454 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   SONY BRAVIA KDL-55HX925 (3707 ko)
   SONY BRAVIA KDL-55HX925 (3312 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze SONY BRAVIA KDL-55HX925

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rozmnozování, penos, rozsiování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho cásti v jakékoli form je povoleno pouze po pedchozím písemném souhlasu spolecnosti Nokia. Nokia se ídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádt zmny a vylepsení u vsech výrobk popsaných v tomto dokumentu bez pedchozího oznámení. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. [. . . ] Zadejte první písmena jména, pejdte na jméno a stisknte klávesu Volat. 33. Chcete-li ukoncit hovor nebo pokus o volání, stisknte klávesu Konec. Chcete-li volat, zadejte telefonní císlo vcetn smrového císla a stisknte klávesu Volat. Tip: Pi mezinárodních hovorech zadejte znak +, který nahrazuje mezinárodní pístupový kód, a zadejte kód zem, smrové císlo (pokud je to nutné, vynechejte úvodní 0) a telefonní císlo. Volání Pijetí hovoru Chcete-li pijmout hovor, stisknte tlacítko Volat. Chcete-li odmítnout hovor, stisknte tlacítko Konec. Chcete-li volat pomocí protokolu, stisknte klávesu Volat pro zobrazení az 20 císel, která jste naposledy volali nebo se pokouseli volat. Pejdte na pozadované císlo nebo jméno a stisknte klávesu Volat. Chcete-li nastavit hlasitost aktivního hovoru, pouzijte tlacítka nastavení hlasitosti. 78 Máte-li aktivní hovor a je aktivována funkce cekání hovoru na lince (síová sluzba), stisknutím tlacítka Volat pijmete nový píchozí hovor. První hovor je Chcete-li namísto pijetí hovoru vypnout vyzváncí tón, zvolte Ticho. Pro pepnutí z hlasového hovoru na videohovor zvolte Volby > Pepn. Pístroj ukoncí hlasový hovor a zahájí videohovor s píjemcem. 1. Chcete-li provádt konferencní hovor, zadejte telefonní císlo píjemce a stisknte tlacítko Volat. Kdyz úcastník pijme hovor, zvolte Volby > Nový hovor. Po zavolání vsem úcastníkm zvolte Volby > Konference pro spojení vsech hovor do konferencního hovoru. Chcete-li v prbhu hovoru vypnout mikrofon vaseho pístroje, zvolte Volby > Ticho. Chcete-li iniciovat videohovor, zadejte telefonní císlo nebo zvolte píjemce hovoru z menu Kontakty a zvolte Volby > Volat > Videohovor. Vzhledem k povaze mobilního spojení byste pro tísová volání mli pouzívat mobilní sít, je-li to mozné. Máte-li k dispozici pokrytí mobilní sít, ovte si ped zahájením tísového volání, ze je mobilní telefon zapnutý a pipraven k volání. Schopnost provádt tísová volání prostednictvím internetového spojení závisí na dostupnosti sít WLAN a na implementaci moznosti tísových volání ze strany vaseho provozovatele internetového volání. Informaci o moznosti tísových volání prostednictvím internetového spojení získáte od svého provozovatele internetového volání. Se sluzbou internetového volání (síová sluzba) mzete provádt volání prostednictvím sít internet pomocí technologie VoIP (voice over internet protocol). Internetová volání je mozné sestavit mezi pocítaci, mezi mobilními telefony a mezi VoIP pístrojem a tradicním telefonem. Chcete-li iniciovat nebo pijmout internetové volání, musí být vás pístroj napíklad v dosahu pokrytí bezdrátové sít LAN. Dostupnost sluzby internetového volání se mze lisit, v závislosti na zemi pouzití nebo prodejním regionu. Telefon 80 Internetová volání Zvolte Menu > Komunik. tel. . Vytvoení profilu internetového volání Nez mzete provádt internetové volání, musíte vytvoit profil internetového volání. 1. Zvolte Menu > Nástroje > Nastavení > Pipojení > Nastavení SIP > Volby > Nový profil SIP a zadejte pozadované informace. Pro automatické pihlásení ke sluzb internetového volání zvolte Registrace > Vzdy zapnuto. [. . . ] Pipojení není mozné zajistit za vsech podmínek. Pro zivotn dlezitou komunikaci, jako napíklad v pípad lékaské pohotovosti, byste nikdy nemli spoléhat pouze na bezdrátový pístroj. Provádní tísového volání: 1. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatecn silný signál. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky SONY BRAVIA KDL-55HX925

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu SONY BRAVIA KDL-55HX925 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag